Kategorije
Vse kategorije

Dom in vrt

FLB o.p., d.o.o. Odvetniško zastopanje Ljubljana

0 / 0 ocen Oceni

  • Odvetniško zastopanje Ljubljana
  • Kvalitetno odvetniško zastopanje v Ljubljani
  • Kvalitetna odvetniška družba v Ljubljani
  • Kvalitetno pravno svetovanje v Ljubljani
Za ponudnika nimamo določenega delovnega časa. Za točen čas se pozanimajte pri ponudniku
Slomškova ulica 17, 1000, Ljubljana Navigiraj

Ponudba in storitve

Odvetniško zastopanje Ljubljana
Odvetniško zastopanje Ljubljana |

V naši odvetniški pisarni FERFOLJA, LJUBIČ, BAUK O.P., D.O.O. odvetništva ne jemljemo zgolj kot poklic, za katerega je samo potrebno biti strokoven, natančen in ažuren. Za odvetniško zastopanje smo v Ljubljani najboljša izbira. 

Odvetništvo, odvetniško zastopanje in vsa dela povezana z odvetništvom so za nas poslanstvo, v katerem strokovnim kompetencam dodajamo še dobršno mero osebnega poguma, neodvisnosti in častnosti ter tako skušamo prispevati svoj delež k bolj pravni in pravičnejši družbi.


Odvetniško zastopanje Ljubljana

Odvetniška družba FERFOLJA, LJUBIČ, BAUK o.p., d.o.o. zastopamo in sodelujemo tako s pravnimi kot tudi s fizičnimi osebami. Odvetniška dela in odvetniško zastopanje ne opravljamo le v Ljubljani, ampak na vseh domačih in tujih sodiščih, kjer zastopamo in nudimo pravno svetovanje mednarodnim in domačim družbam ter posameznikom, torej vsem, ki potrebujejo pravno pomoč pri uveljavljanju svojih pravic in interesov.

V odvetniški družbi Ferfolja, Ljubič, Bauk in partnerji pri svojem delu zagotavljamo visok nivo strokovnosti. Uporabljamo vse sodobne kanale ki so nam na voljo za to, da pravočasno dobimo prave informacije v zvezi z določenim primerom. Z odvetniškim zastopanjem v Ljubljani in drugje imamo veliko izkušenj. 

Vpisani smo tudi v register zastopnikov za modele in znamke pri Uradu RS za intelektualno lastnino, kar je samo še ena storitev iz nabora vseh naših dejavnosti, ki potrjuje našo zavzetost in kakovost storitev kot je odvetniško zastopanje.

Z našo pisarno lahko poslujete v več jezikih kot so npr. angleščina, nemščina, italijanščina, hrvaščina in tudi v srbskem jeziku.

Naši odnosi s strankami temeljijo na zaupanju, prijaznosti, spoštovanju in potrpežljivosti. Vse našteto zagotavlja uspešno sodelovanje in obojestransko zadovoljstvo. Za vse dodatne informacije, vezane na odvetniško zastopanje Ljubljana nas pokličite na objavljene kontakte. 


Odvetniško zastopanje Ljubljana - V naša odvetniški družbi FLB lahko uredite storitve s področij: 


1. GOSPODARSKO PRAVO
DOLŽNIŠKO - UPNIŠKA RAZMERJA 
POGODBE
    kupoprodajne, najemne pogodbe
    prenosi poslovnih deležev
    cesijske pogodbe
    posredniške pogodbe
    pogodbe o poslovnem sodelovanju
    druge gospodarske pogodbe

STATUSNE ZADEVE
    ustanavljanje družb
    spremembe v sodnem registru
    spremembe družbenih pogodb

PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE
    zaščita znamk in modelov (naša družba je vpisana v register zastopnikov za modele in znamke pri Uradu RS za intelektualno lastnino)
    
2. CIVILNO PRAVO
ODŠKODNINE
    zahtevki povzročiteljem škode
    zahtevki zavarovalnicam
    sestava odškodninskih tožb
    zastopanje pred sodišči

STVARNO PRAVO
    kupoprodajne pogodbe za nepremičnine
    najemne pogodbe
    posestni spori
    delitev nepremičnin
    pogodbe o ustanovitvi hipoteke
    vpisi v zemljiško knjigo

DEDNO PRAVO
    sestava oporok in dednih pogodb
    zastopanje v zapuščinskih postopkih
    pravde v zvezi z zapuščino

RAZVEZA ZAKONSKE ZVEZE
    vlaganje razveznih tožb
    delitev premoženja zakoncev
    višina preživnine
    dodelitev otrok

DRUGE POGODBE
    sestavljanje pogodb
    pravno preverjanje pogodb
    zastopanje v sporih iz pogodb

DOLŽNIŠKO - UPNIŠKA RAZMERJA
    sodne izterjave dolgov
    preživnine
    zastopanje dolžnikov
    zastopanje upnikov
    ugovori v izvršilnem postopku

NEPRAVDNI POSTOPKI
    urejanje meja
    razdružitev solastnine
    drugi nepravdni postopki

3. KAZENSKO PRAVO
ZAGOVOR OBDOLŽENCEV
    zastopanje v fazi preiskave
    zastopanje na glavni obravnavi

ZASTOPANJE OŠKODOVANCEV
    sestava kazenskih ovadb
    priglašanje zahtevkov za povrnitev škode
    izterjava prisojenih zneskov

4. UPRAVNO PRAVO
Zastopanje in svetovanje v postopkih izvedbe javnih naročil 
Gradnja
Inšpekcijski postopki
Tožbe v upravnih sporih
Drugi upravni postopki
    
5. PRAVO O PREKRŠKIH
6. DELOVNO IN SOCIALNO PRAVO

Kategorije ponudnika

Povpraševanja

Ocene 0

Podajte oceno

Povezani nasveti

Mi poiščemo ponudbe za vas

Vi določite povpraševanje, mi poskrbimo, da ga prejmejo preverjeni izvajalci.

Ustvari povpraševanje

Niste našli, kar potrebujete?

Poizkusite z novim iskanjem
Oddajte povpraševanje