Kategorije
Vse kategorije

Dom in vrt

Javne in državne ustanove

Javne in državne ustanove delujejo na vseh področjih gospodarstva in naših življenj. Z mnogimi med njimi se dnevno srečujemo, saj je njihov namen javna korist in zadovoljevanje javnega interesa. Ker vseh potreb družbe golo tržno gospodarstvo ne more zadovoljiti, obstajajo javne in državne ustanove, katerih storitve nimajo dovolj povpraševanja, da bi lahko po tržnem načelu same vzdrževale svojo dejavnost.

Javni sektor predstavlja tiste ustanove, katerih dejavnost je javno zavarovana in regulirana, med njih sodijo javni red in varnost, varnost življenja in zdravja posameznikov ter premoženje gospodarstva. Javni sektor deluje s politično nevtralnostjo in nepristranskostjo, prav tako pa ima odgovornost do javnosti za popolno transparentnost.

Med javne in državne ustanove sodijo ministrstva in znotraj njih organizirani organi. Med državne institucije spadajo tudi vsa sodišča (ustavno, računsko, vrhovno itd.), državno tožilstvo, upravne enote in občine ter skupnost centrov za socialno delo ali CSD-jev. V Sloveniji deluje 16 območnih centrov za socialno delo, ki so razdeljeni na enote.

Med organe, organizirane znotraj ministrstev, spadajo tudi geodetska uprava, finančna uprava, policijska uprava, inšpektorati in uradi, varuh človekovih pravic, informacijski pooblaščenec, arhiv n zagovornik načela enakosti. Poleg različnih vladnih služb so tu še številni skladi, zavodi in agencije ter veleposlaništva, ki jih ima Slovenija v več kot 30 državah.

Mnoge javne in državne ustanove delujejo tudi na področju kulture in varstva kulturne dediščine oz. vseh ostalih gospodarskih in negospodarskih področjih.

Javne službe se po svojem obsegu delijo na državne in lokalne ter namenu delovanja na gospodarske in negospodarske. Med gospodarske javne službe sodijo energetika, komunala in vodno gospodarstvo ter promet, med negospodarske pa šolstvo in zdravstvo.

Prikaži več Prikaži manj
Filtriraj

Zavod Medgeneracijsko središče Komenda

0 / 0 ocen
Komenda Prikaži telefon
Pomoč na domu Komenda

Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem

0 / 0 ocen
Ravne na Koroškem Prikaži telefon
Zavod za kulturo,šport,turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem

Javni zavod Snežnik

0 / 0 ocen
Stari trg pri Ložu Prikaži telefon
Opazovanje medveda Loška dolina, Slovenija

RECINKO, DRUŽBA ZA PROIZVODNJO, STORITVE IN TRGOVINO, D.O.O., KOČEVJE

0 / 0 ocen
Kočevje Prikaži telefon
Storitve za občane Kočevje

Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona

5 / 1 ocen
Gornja Radgona Prikaži telefon
Urice za otroke Gornja Radgona

ZGN LJUBLJANA

0 / 0 ocen
Ljubljana Prikaži telefon
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

VDC Ajdovščina-Vipava

0 / 0 ocen
Vipava Prikaži telefon
Varstveno delovni center Ajdovščina, Vipava

MEDOBČINSKO DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH OBČIN SLOVENSKE KONJICE, VITANJE IN ZREČE

0 / 0 ocen
Slovenske Konjice Prikaži telefon
Socialni programi za gluhe in naglušne Slovenske Konjice,Vitanje in Zreče

VDC Murska Sobota

0 / 0 ocen
Murska Sobota Prikaži telefon
Varstveno delovni center Murska Sobota

Dom Danice Vogrinec Maribor

5 / 1 ocen
Maribor Prikaži telefon
Pomoč na domu Miklavž na Dravskem Polju

Kmetijski inštitut Slovenije

0 / 0 ocen
Ljubljana Prikaži telefon
Agriculture Slovenia

DUO IMPOLJCA

0 / 0 ocen
Studenec Prikaži telefon
Socialno varstveni zavod Posavje

Zaposlitveni center BM, d.o.o.

5 / 1 ocen
Ljutomer Prikaži telefon
Zaposlovanje invalidnih oseb Pomurje

Dijaški dom Bežigrad Ljubljana

0 / 0 ocen
Ljubljana Prikaži telefon
Ugodne sobe z lastno kopalnico Ljubljana
Prikaži naslednjih 15

Naši nasveti

Zemljevid