Kategorije
Vse kategorije

Dom in vrt

Javne in državne ustanove

Javne in državne ustanove delujejo na vseh področjih gospodarstva in naših življenj. Z mnogimi med njimi se dnevno srečujemo, saj je njihov namen javna korist in zadovoljevanje javnega interesa. Ker vseh potreb družbe golo tržno gospodarstvo ne more zadovoljiti, obstajajo javne in državne ustanove, katerih storitve nimajo dovolj povpraševanja, da bi lahko po tržnem načelu same vzdrževale svojo dejavnost.

Javni sektor predstavlja tiste ustanove, katerih dejavnost je javno zavarovana in regulirana, med njih sodijo javni red in varnost, varnost življenja in zdravja posameznikov ter premoženje gospodarstva. Javni sektor deluje s politično nevtralnostjo in nepristranskostjo, prav tako pa ima odgovornost do javnosti za popolno transparentnost.

Med javne in državne ustanove sodijo ministrstva in znotraj njih organizirani organi. Med državne institucije spadajo tudi vsa sodišča (ustavno, računsko, vrhovno itd.), državno tožilstvo, upravne enote in občine ter skupnost centrov za socialno delo ali CSD-jev. V Sloveniji deluje 16 območnih centrov za socialno delo, ki so razdeljeni na enote.

Med organe, organizirane znotraj ministrstev, spadajo tudi geodetska uprava, finančna uprava, policijska uprava, inšpektorati in uradi, varuh človekovih pravic, informacijski pooblaščenec, arhiv n zagovornik načela enakosti. Poleg različnih vladnih služb so tu še številni skladi, zavodi in agencije ter veleposlaništva, ki jih ima Slovenija v več kot 30 državah.

Mnoge javne in državne ustanove delujejo tudi na področju kulture in varstva kulturne dediščine oz. vseh ostalih gospodarskih in negospodarskih področjih.

Javne službe se po svojem obsegu delijo na državne in lokalne ter namenu delovanja na gospodarske in negospodarske. Med gospodarske javne službe sodijo energetika, komunala in vodno gospodarstvo ter promet, med negospodarske pa šolstvo in zdravstvo.

Prikaži več Prikaži manj Filtriraj

Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona

5 / 1 ocen
Gornja Radgona Prikaži telefon
Urice za otroke Gornja Radgona

KOMUNALA MEŽICA D.O.O.

0 / 0 ocen
Mežica Prikaži telefon
Najem Narodnega doma Mežica

Javni zavod za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik

0 / 0 ocen
Stari trg pri Ložu Prikaži telefon
Kulturne prireditve Loška dolina, Slovenija

OBČINSKA TURISTIČNA ZVEZA MARIBOR

0 / 0 ocen
Maribor Prikaži telefon
Občinska turistična zveza Maribor, Štajerska

DIJAŠKI DOM MARIBOR

0 / 0 ocen
Maribor Prikaži telefon
Dijaški dom Maribor

SPARTAKUS, TRŽENJE IN POSLOVNE STORITVE, ALJAŽ SKORNŠEK S.P.

0 / 0 ocen
Buče, Kozje Prikaži telefon
Mehke kitke za otroške posteljice

DRUŠTVO UPOKOJENCEV VELENJE

0 / 0 ocen
Velenje Prikaži telefon
Društvo upokojencev Velenje, Savinjska

JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA, d.o.o.

0 / 0 ocen
Ilirska Bistrica Prikaži telefon
Ravnanje z odpadki Ilirska Bistrica

ZAPOSLITVENI CENTER BM, d.o.o.

0 / 0 ocen
Ljutomer Prikaži telefon
Zaposlovanje invalidnih oseb Pomurje

Društvo Muza

0 / 0 ocen
Ljubljana Prikaži telefon
Pomoč in terapevtski program osebam z motnjo hranjenja Ljubljana

Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem

0 / 0 ocen
Ravne na Koroškem Prikaži telefon
Zavod za kulturo,šport,turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem

JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, KULTURO IN ŠPORT OBČINE ORMOŽ

0 / 0 ocen
Ormož Prikaži telefon
Javni zavod za turizem, kulturo in šport Občine Ormož

TRŽIŠKI MUZEJ

0 / 0 ocen
Tržic Prikaži telefon
Najboljši muzej v Sloveniji

Združenje SUTŽO

0 / 0 ocen
Ljubljana Prikaži telefon
Univerza za tretje življenjsko obdobje Ljubljana
Prikaži naslednjih 15

Naši nasveti

Mi poiščemo ponudbe za vas

Vi določite povpraševanje, mi poskrbimo, da ga prejmejo preverjeni izvajalci.

Ustvari povpraševanje