Kategorije
Vse kategorije

Dom in vrt

Kmetijska in gozdarska mehanizacija 

Kmetijska in gozdarska mehanizacija sta v sodobnem kmetijstvu in gozdarstvu nepogrešljivi. Tehnološki napredek je prinesel inovativne rešitve, ki so bistveno izboljšale produktivnost, učinkovitost in trajnost omenjenih panog. Kmetijska mehanizacija omogoča kmetu bolj enostavno hitrejšo, pridelavo hrane, pridobivanje surovin in vzdrževanje polj, njiv, travnikov.

Enako velja za gozdarsko mehanizacijo, ki omogoča učinkovitejše gospodarjenje z gozdovi. Obe dejavnosti imata pomembno vlogo pri zagotavljanju osnovnih potreb nas ljudi, ohranjanja okolja in spodbujanja gospodarske rasti.

Kmetijska mehanizacija za vse sodobne kmetovalce

Kmetijska mehanizacija zajema veliko strojev in naprav, ki olajšujejo in pospešujejo različne naloge na kmetiji.

 • traktorji,
 • sejalnice,
 • kosilnica,
 • pršilniki,
 • kombajni,
 • sadilci,
 • trosilci,
 • orodja za obdelavo tal,
 • stroji za raztros gnoja in gnojevke.

Omenjena mehanizacija in druge naprave so postale nepogrešljive pri vsakodnevnem delovanju kmetov. Vloga kmetijske mehanizacije sega od priprave tal, setve in spravila pridelkov do molznih in drugih robotov, ki skrbijo za dobrobit živali. Napredne tehnologije, kot so GPS-sistem, satelitsko vodenje in avtomatizacija, omogočajo natančno in učinkovito delo ter zmanjšujejo porabo virov, kot so gorivo in gnojila. Kmetijska mehanizacija igra ključno vlogo pri zagotavljanju zadostne preskrbe s hrano za rastoče prebivalstvo in hkrati omogoča kmetom boljši izkoristek zemljišč ter zmanjšuje fizične obremenitve.

Gozdarska mehanizacija

Gozdarska mehanizacija pripomore k trajnostnemu in odgovornemu gospodarjenju z gozdovi, ki so izjemno pomembni ekosistemi. Mehanizacija omogoča izvajanje različnih gozdarskih del:

 • sečnja, 
 • spravilo, 
 • čiščenje po neurjih in drugih naravnih katastrofah,
 • odstranitev vej in debel,
 • priprava gozdarskih površin za obnovo.

Napredni gozdarski stroji, kot so sekači, žerjavi za spravilo, gozdarski traktorji in stroji za predelavo lesa, prispevajo k manjši porabi časa, povečanju produktivnosti. Pomembno je poudariti, da trajnostno gozdarsko gospodarjenje, kar pomeni smiselno izkoriščanje gozdnih virov, ohranjanju biotske raznovrstnosti in zmanjševanju emisij ogljika, ne bi bilo mogoče brez učinkovite gozdarske mehanizacije.

A kljub številnim koristim, ki jih prinaša kmetijska in gozdarska mehanizacija, se soočamo tudi z različnimi izzivi. Povečana uporaba strojev lahko povzroči erozijo tal, onesnaževanje zraka in hrupa, ter večjo porabo vode in goriva.

Pomembno je, da je kmetijska in gozdarska mehanizacij dostopna tudi manj razvitim delom s tem se okrepi njihovo produktivnost in boljši življenjski pogoji.

Servis gozdarske in kmetijske mehanizacije

Kot pri vseh tehniki in tehnologiji pa seveda rado zagode tudi pri kmetijski in gozdarski mehanizaciji. Pa tudi, če se nič ne pokvari je pametno na vsake toliko časa poskrbeti za vzdrževanje. Servis gozdarske in kmetijske mehanizacije zagotavlja dobro delovanje strojev, podaljša življenjsko dobo. Stroji, ki se uporabljajo v kmetijstvu in gozdovih, so izpostavljeni zahtevnim delovnim pogojem in intenzivni obrabi, zato je redno vzdrževanje in servisiranje nujno.

Dobro vzdrževani stroji so učinkovitejši pri opravljanju dela, na njih se lahko zanesete in večja verjetnost je, da vas ne bodo pustili na cedilu med delom. Reden servis zmanjšuje obrabo raznih delov, redna menjava potrošnega materiala in podmazovanje, dolivanje potrebnih tekočin, pa omogoča, da stroji delujejo dlje. S servisom oziroma rednim vzdrževanjem se lahko tudi izognete okvari ali dražjemu popravilu, poskrbite pa tudi za varnost, saj zmanjšate možnosti za nesreče in poškodbe, ki bi jih lahko povzročila slabo delujoča oprema ali stroji. Če imate namen stroj ali priključek prodati, lahko za dobro vzdrževano mehanizacijo iztržite več.

Stroji se redno pregledajo in servisirajo v skladu s priporočili proizvajalca ali servisnih intervalov. Podobno kot pri vozilih so tudi pri kmetijski in gozdarski mehanizaciji manjši in večji servisi, kjer poskrbijo za:

 • Menjavo olja in filtrov,
 • Pregled in mazanje gibljivih delov,
 • Preverjanje sistema za hlajenje,
 • Preverjanje električnih delov,
 • Zamenjava obrabljenih delov.

Servisiranje gozdarske in kmetijske mehanizacije zahteva strokovno znanje in izkušnje, zato tega ne more opravljati kar vsakdo, se posebej ne v današnjih časih, ko ima mehanizacija vedno več elektronike. Dokler je vozilo, mehanizacija v garanciji je priporočljivo sodelovati s pooblaščenimi servisnimi centri.

Izberite najboljšega ponudnika kmetijske in gozdarske mehanizacije

Brez kmetijske in gozdarske mehanizacije bi delo potekalo dlje, bilo bi bolj utrudljivo in nevarno. Kmetijska in gozdarska mehanizacija igrata pomembno vlogo pri zagotavljanju hrane, lesa in drugih surovin. Tehnološki napredek in inovacije v teh sektorjih so omogočili učinkovitejše upravljanje zemljišč in gozdov. Hkrati pa je pomembno, da se razvijajo in uvajajo okolju prijazne rešitve, ki bodo omogočile ravnovesje med razvojem in ohranjanjem okolja.

Na seznamu ponudnikov, ki smo jih pod kategorijo Kmetijska in gozdarska mehanizacija zbrali za vas, boste našli zanesljive ponudnike najema kemtijske in gozdarske mehanizcaije, prav tako pa boste lahko izbirali tudi med trgovinami in proizvajalci, ki se ukvarjajo s prodajo kmetijskih in gozdarskih strojev.

Prikaži več Prikaži manj Filtriraj

Sajevic d.o.o.

0 / 0 ocen
Visoko Prikaži telefon
Prodaja prehrane za živali Gorenjska

Janez Bevk s.p.

0 / 0 ocen
Radeče Prikaži telefon
Popravilo kmetijskih strojev Krško in okolica
Prikaži naslednjih 15

Naši nasveti

Mi poiščemo ponudbe za vas

Vi določite povpraševanje, mi poskrbimo, da ga prejmejo preverjeni izvajalci.

Ustvari povpraševanje