Kategorije

Plinske inštalacije - učinkovit vir energije 

Plinske inštalacije predstavljajo enega izmed elementov moderne infrastrukture, ki nam ljudem omogoča udobno, varno in učinkovito rabo energije v:

 • gospodinjstvih,
 • industriji 
 • in komercialnih objektih.

Ta tehnološka rešitev je izredno pomembna zaradi vpliva, ki ga ima na vsakdanje življenje ljudi ter na gospodarski in okoljski razvoj družbe. Poznate vlogo in pomen plinskih inštalacij v sodobnem svetu? Kaj so prednosti, izzivi, omejitve plinskih inštalacij?

Plinske inštalacije, ki vključujejo transport, distribucijo in uporabo naravnega plina, omogočajo domačim gospodinjstvom in podjetjem dostop do učinkovitega vira energije. Naravni plin je cenovno konkurenčen, ima visoko energetsko gostoto ter se uporablja za:

 • ogrevanje,
 • pripravo tople vode,
 • kuhanje,
 • proizvodnjo energije.

Ena izmed prednosti plinskih inštalacij je, da omogočajo takojšnjo uporabo energije brez potrebe po shranjevanju ali predelavi, kar pripomore k učinkovitejši rabi in zmanjšanju izgub. Poleg tega so plinske inštalacije tudi okolju prijaznejše od drugih fosilnih goriv, saj pri zgorevanju naravnega plina nastaja manj emisij CO2 in drugih onesnaževal kot pri drugih tradicionalnih virih energije, kar pripomore pri naprezanju za bolj zeleni jutri.

Kljub številnim pozitivnim vidikom, pa plinske inštalacije prinašajo tudi nekatere omejitve. Eden izmed njih je zagotovo odvisnost od omejenih zalog fosilnih goriv, kar lahko vpliva na energetsko varnost držav. Potrebni do tudi nenehni investicijski vložki v infrastrukturo za transport, distribucijo in vzdrževanje plina, da se zagotovi njegova nemotena dobava in varnost uporabnikov. Varnostne vidike je pomembno upoštevati pri transportiranju in skladiščenju plina ter preprečevanje nesreč.

Vpliv plinskih inštalacij na okolje je dvojen. Čeprav so plinski sistemi relativno čisti glede emisij CO2, lahko uhajanje metana (ki je glavna sestavina naravnega plina) povzroči resne okoljske posledice, saj je metan močan toplogredni plin. Zato je izjemno pomembno, da se plinske inštalacije skrbno načrtujejo, vzdržujejo in spremljajo, da se zmanjša tveganje za emisije metana.

Razmišljate o ogrevanju na plin? Prisegate na plin pri kuhanju? Za to poskrbi plinski inštalater, strokovnjak, ki je usposobljen za načrtovanje, namestitev, vzdrževanje in popravila plinskih inštalacij  pri vas doma. Plinski mojster poskrbi za:

 • namestitev plinskih cevovodov,
 • varnostnih ventilov,
 • plinskih aparatov,
 • preverjanje tesnosti.

Plinske inštalacije morajo biti zasnovane in vzdrževane tako, da preprečujejo uhajanje plina, kar lahko povzroči eksplozije, požare in druge nevarnosti. Malo nepazljivosti in hitro je tu nesreča s hudimi posledicami. Zatorej bodite previdni in upoštevajte varnostna navodila za rokovanje s plinom. Uporabniki plinskih inštalacij morajo biti seznanjeni s pravilno uporabo plinskih aparatov, znaki uhajanja plina in postopki za odzivanje v primeru nesreče.

Plin omogoča udobno, varno uporabo in je okolju prijazen, a vse to ob pravilni uporabi.

Prikaži več Prikaži manj Filtriraj
Prikaži naslednjih 15

Naši nasveti

Mi poiščemo ponudbe za vas

Vi določite povpraševanje, mi poskrbimo, da ga prejmejo preverjeni izvajalci.

Ustvari povpraševanje