Kategorije
Vse kategorije

Dom in vrt

Izobraževanje odraslih

Dobra izobrazba je bila vedno eden izmed najtrdnejših temeljev uspeha, samozavesti in zadovoljstva, dandanes pa je pogosto to osnova za vstop na trg dela. Izobraževanje pa tudi še nikoli ni bilo tako dostopno, kot je danes, saj so na voljo številni programi osnovnošolskega, srednješolskega, visokošolskega in višješolskega izobraževanja. Šole za odrasle so bile ustanovljene s ciljem, da bi lahko izobrazbo pridobili tudi tisti, ki je v mladosti niso, jo imajo željo nadgraditi, ali pa se v odraslosti želijo prekvalificirati. 

Dostopno izobraževanje za vse

Osnovnošolski programi izobraževanja za odrasle omogočajo pridobitev javnoveljavne osnovnošolske izobrazbe v skrajšanem času, ki omogoča vpis tudi na srednješolska izobraževanja. Taka izobraževanja so časovno in pogosto tudi prostorsko prilagojena, da se jih lahko udeležujejo tudi redno zaposleni in tisti, ki se jih ne morejo udeležiti v živo. Uspešno zaključeno izobraževanje nudi izpopolnjevanje na področju akademike in nove priložnosti za zaposlitev, saj izobraževalni centri pogosto nudijo tudi svetovanje pri iskanju prve zaposlitve. Na voljo je tudi dokazovanje neformalno pridobljenega znanja in sposobnosti in njihovo formalno ovrednotenje s certifikatom nacionalne poklicne kvalifikacije. Izobraževanje odraslih poteka tudi v sklopu ljudskih univerz, ki poleg naštetih programov nudijo tudi univerzitetne programe za tretje življenjsko obdobje.

Opravljanje nedokončanega izobraževanja

Za tiste, ki imajo nedokončano osnovno šolo ali osnovno šolo s prilagojenim programom, ali pa imajo dokončano osnovno šolo z nižjim izobrazbenim standardom, je na voljo osnovna šola za odrasle. Program je prilagojen odraslim, zato se na semester opravi en razred, na leto dva razreda. S tem je pospešeno napredovanje in zaključek šolanja, s katerim udeleženec pridobi izobrazbo, ki je enakovredna redni osnovni šoli. Programe osnovnošolskega izobraževanja za odrasle, ki so javnoveljavni, financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Tako izobraževanje je za udeležence zato tudi cenovno dostopno, vendar se lahko posameznik v program osnovne šole za odrasle brezplačno vpiše največ dvakrat. Uspešno zaključena osnovna šola za odrasle udeležencem omogoča nadaljevanje svojega izobraževanja na srednješolski ravni.

Velika izbira izobraževanj na višji ravni

Izobraževalni centri, v katerih potekajo programi izobraževanja odraslih, nudijo javnoveljavne izobraževalne programe poklicne in strokovne srednje šole ter splošne in strokovne gimnazije, omogočeno pa je tudi opravljanje mature. Za vpis v srednješolsko izobraževanje za odrasle morajo imeti kandidati dokončano osnovnošolsko izobrazbo (ki jo lahko prav tako pridobijo v odraslosti), za vpis v poklicne in strokovne srednje šole za odrasle pa je lahko dovolj tudi neformalno pridobljeno znanje, ki ga kandidati dokažejo z izpitom. Na srednješolski stopnji je za izobraževanje potrebno plačati šolnino. Tako kot osnovnošolski programi je srednješolsko izobraževanje odraslih prilagojeno odraslim. Poteka v popoldanskem času, nekateri izobraževalni centri pa nudijo tudi kombinirano obliko izobraževanja ali izobraževanje popolnoma prek spleta. Na izbiro je več različnih programov (bolničar negovalec, trgovec, ekonomski tehnik itd.), ki so javnoveljavni. 

Nove priložnosti s kvalifikacijo ali prekvalifikacijo

Učimo se celo življenje in naše poti do znanja se med seboj pogosto razlikujejo. Za znanje, ki je bilo pridobljeno neformalno oz. izven formalnega izobraževalnega programa, pa naj bo to na delovnem mestu, med prostovoljstvom, ali pa samostojnim učenjem, je na voljo nacionalna poklicna kvalifikacija. Svoje znanje in sposobnosti lahko dokažete s potrjevanjem znanj, spretnosti in kompetenc z listinami. Pregleda jih komisija, ki jo imenuje Državni izpitni center, s tem pa pridobite veljavno listino o delovni, poklicni ali strokovni usposobljenosti oz. certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije. Tako je vaše neformalno pridobljeno znanje formalno ovrednoteno, kar vam omogoča boljše možnosti za zaposlitev ali prekvalifikacijo v drugačen poklic.

Prikaži več Prikaži manj
Filtriraj

LU NOVA GORICA

0 / 0 ocen
Nova Gorica Prikaži telefon
Izobraževanje odraslih Goriška, Primorska

Strokovni center Višnja Gora

0 / 0 ocen
Višnja Gora Prikaži telefon
Strokovni center Višnja Gora

Pivec domačija d.o.o.

0 / 0 ocen
Šmartno pri Litiji Prikaži telefon
Izobraževanje o zdravilnih rastlinah Slovenija

GROSIST PRO D.O.O.

0 / 0 ocen
Pobegi Prikaži telefon
Izobraževanje slaščičarjev v Sloveniji

VID - Vseživljensko izobraževalno društvo Velenje

0 / 0 ocen
Velenje Prikaži telefon
Skupine za samopomoč starejših Velenje

RAJKO LADINEK - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI

0 / 0 ocen
Prevalje Prikaži telefon
Prodaja in predavanja o domačih zeliščih in naravnih pripravkih Koroška

Kristian Koželj, s.p.

0 / 0 ocen
Ljubljana Prikaži telefon
Izobraževanje za igralce Slovenija

Društvo Naris

0 / 0 ocen
Ljubljana Prikaži telefon
Tečaj za sprejemne izpite za Fakulteto za arhitekturo Slovenija

Elite Izobraževanje, d.o.o.

0 / 0 ocen
Ljubljana Prikaži telefon
Seminarji o komunikaciji

Združenje SUTŽO

0 / 0 ocen
Ljubljana Prikaži telefon
Izobraževanje starejših Ljubljana

U3 Murska Sobota

0 / 0 ocen
Murska Sobota Prikaži telefon
Učenje tujih jezikov za odrasle Murska Sobota

ANFIMA d.o.o.

0 / 0 ocen
Škofljica Prikaži telefon
Tečaj poslovnega in javnega nastopanja Slovenija

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor

0 / 0 ocen
Maribor Prikaži telefon
Strokovno izobraževanje, raziskovanje, publiciranje, interesne dejavnosti Maribor

Društvo Univerza za tretje življensko obdobje Sevnica

0 / 0 ocen
Sevnica Prikaži telefon
Izobraževanje starejših Spodnje Posavje

SGGOŠ

0 / 0 ocen
Ljubljana Prikaži telefon
Ugodno izobraževanje za odrasle Ljubljana
Prikaži naslednjih 15

Naši nasveti

Zemljevid