Kategorije
Vse kategorije

Dom in vrt

Odvetniki in pravna pomoč

Včasih se zgodi, da se znajdemo v neprijetni situaciji, ko moramo poseči po strokovni pravni pomoči, se zanesti na izkušene odvetnike in pravnike ter z njihovo pomočjo razrešiti spor, odstraniti dvome, ali poiskati nasvete.

Takrat je pomembno, da vemo, kam in na koga se lahko obrnemo. Naš portal vam nudi seznam odvetnikov in ponudnikov pravnih svetovanj in storitev, vam olajša iskanje ustrezne pomoči in vam pomaga pri odločitvi kdaj zaprositi za pomoč, na koga se obrniti, in kako do odvetnika in pravne pomoči.

Nedvomno je zato prvo vprašanje: »Kdo je odvetnik?«

Kdo je odvetnik?

Odvetnik je pravna oseba z opravljenim pravniških državnim izpitom, izpolnjuje zakonske pogoje za opravljanje poklica odvetnika, in je hkrati član Odvetniške zbornice Slovenija.

Odvetnik:

 • nudi pravno svetovanje,
 • prispeva k pravilnostim odločitev,
 • zastopa in zagovarja stranko pred državnimi organi,
 • sestavlja dokumente in listine,
 • preprečuje in sanira spore,
 • se ravna po Ustavi, Zakonu o odvetništvu in Kodeksu odvetniške poklicne etike,
 • prispeva k uresničevanju svoboščin in pravic posameznikov in pravnih oseb,
 • je posrednik in povezava med državnimi organi in posamezniki/pravnimi osebami.

Odvetnik vam bo ob reševanju ali preprečevanju spora nudil nasvete, podporo, odgovarjal na vsa vaša vprašanja in vam nudil strokovno pomoč vse do zaključka in razrešitve pravnega ali sodnega postopka.

Kdaj potrebujem odvetnika?

Odvetnik ne le rešuje spore in pred sodišči zastopa in zagovarja stranko. Velikokrat se je na odvetnika dobro obrniti preden do spora sploh pride, če ste v dvomih, ali imate kakršnokoli vprašanje pravnega značaja. Kdaj se je dobro torej zanesti na pomoč in nasvete odvetnika?

 • Želite kaj kupiti, prodati ali podariti,
 • Ste osumljeni ali obtoženi kaznivega dejanja,
 • Ste v procesu sklepanja pogodb,
 • Urejate meje,
 • Gradite, prenavljate, podirate nepremičnino,
 • Urejate dedne in zapuščinske zadeve,
 • Sklepate ali ustanavljate posle/podjetja,
 • Ste bili poškodovani v nezgodi (prometni, na delovnem mestu…).

Vedno pa lahko za pravni nasvet zaprosite tudi, če niste prepričani ali so storitve in pomoč odvetnika nujno potrebne.

Iskanje odvetnika

V kolikor ste prišli do zaključka, da potrebujete odvetniško pomoč, se najbrž sprašujete, kje lahko najdete pravega odvetnika za vašo zagato.

Najprej je najpomembneje, da svoj pravni problem pravilno strukturirate in ga postavite v časovni okvir, navedete vse akterje in dogodke, ki so do problema vodili ali ga sestavljajo. Poleg tega je pomembno, da si zastavite cilj, ki ga s pomočjo pravniške pomoči želite doseči – to je bodisi tožba, pregled listin in pogodb, razrešitev spora, pregled ali sestava oporoke… Poleg tega pa je pomembno, da se zavedate svojega finančnega stanja in ga pravilno ocenite.

Iskanje odvetnika je samo po sebi velik zalogaj in težko se je odločiti, kateri bi bil najprimernejši. V kolikor nimate idej, in nikoli prej niste potrebovali pravniške pomoči, se lahko obrnete na znance in njihova priporočila, ali pa se iskanja lotite sami preko spleta in spletnih portalov.

Dobra stran pristopa iskanja odvetnika na podlagi priporočil je ta, da prihranite veliko časa in energije pri iskanju, slaba pa, da vam nihče ne more zagotoviti, da bo ravno ta odvetnik pravi za reševanje vašega pravnega problema.

Če se odločite za iskanje po spletu, pa lahko izbirate odvetnike prav glede na njihove specifične kvalifikacije in glede na to s katerim področjem prava se ukvarjajo. Slaba stran tega je, da je informacij na spletu veliko, in hitro vas lahko zmedejo.

Izberite pravega odvetnika

Pomembno je, da za reševanje svojega pravnega problema izberemo ustreznega strokovnjaka. Pri izbiri odvetnika moramo upoštevati njegovo zasedenost, ali ga naša pravna zagata interesira, ali sploh dela na področju, ki nam ustreza, in seveda ali si bomo odvetnika lahko privoščili.

Da se prepričamo o primernosti odvetnika je koristno povprašati, za katero področje je specializiran, in kakšne so njegove izkušnje na tem področju.

Dodatna vprašanja, ki vam lahko pomagajo pri izbiri ustreznega odvetnika so:

 • Ali je lokacijsko dovolj blizu?
 • Kakšna je cena njegovih storitev (uvodni sestanek, posvet po telefonu, kakšna so njegova obračunavanja, ali lahko plačujemo na obroke…)?
 • Ali nam odvetnik odgovarja kot oseba in se z njim ujamemo?
 • Kakšna je njegova zasedenost in posledično dostopnost?
 • Če vaš pravni problem zajema težave v tujini, ali ima odvetnik ustrezno znanje jezika, da vas bo uspešno lahko zastopal na sodišču in v mednarodnih vodah.

Idealno je, da se o vseh teh vprašanjih podrobno pogovorite z odvetnikom, za katerega se odločite, saj boste ob neskladju tako prihranili na času in denarju.

Na katerih področjih delujejo odvetniki?

Nabor odvetnikov je ogromen, in ne glede na to ali potrebujete odvetnika za ločitev, odvetnika za urejanje dednih zadev, pravno pomoč pri sklepanju pogodb ali razreševanju sporov, ali pa potrebujete pravnega zastopnika zaradi obtožbe povzročitve kaznivega dejanja, je ključno izbrati ustreznega.

Odvetniki delujejo na naslednjih pravnih področjih:

 • Civilno pravo (ločitve, določanje skrbništva, …),
 • Delovno pravo (zaposlitvene pogodbe, odpoved delovnega razmerja, podjemne pogodbe, avtorske pogodbe, mobing, pravice delavcev…),
 • Gospodarsko pravo (gospodarske, posredniške, kolektivne, družbene pogodbe, ustanovitev d.o.o. ali s.p., stečajni postopek, osebni stečaj…),
 • Konkurenčno pravo,
 • Nepremičninsko pravo,
 • Tržno pravo,
 • Davčno pravo.

Odvetniki vas lahko zastopajo pri:

 • Kazenskih, disciplinskih, prekrškovnih postopkih,
 • Pravdnih in izvršilnih postopkih,
 • izvršbah.

Brezplačni odvetnik

Odvetniških storitev si veliko ljudi žal ne more privoščiti – to so bodisi študentje, tujci, ljudje v stiskah, brezposelni… Do brezplačne pomoči ste upravičeni le v primeru, da vaš mesečni dohodek ne presega 2-kratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka.

V takem primeru lahko ob nastalem pravnem problemu in ob potrebi za pravno svetovanje, zaprosite za brezplačno odvetniško pomoč, ali pro bono odvetnika.

Za brezplačno pravno pomoč morate vložiti vlogo, in namreč za vsako pravno težavo posebej. Vložite jo lahko le v pisni obliki, obrazce za vloge pa lahko najdete na spletu. Obrazec pravilno in iskreno izpolnite, nato mu dodate še vse potrebne priloge in ga pošljete na naslov sodišča ali ga osebno vročite na okrožnem, delovnem, socialnem ali upravnem sodišču (pon-pet od 8.00 do 16.00).

Sodišče bo vašo vlogo in vaše finančno stanje pregledalo in se odločilo ali ste – in v kolikšni meri – upravičeni do brezplačne pravne pomoči.

Prvo srečanje z odvetnikom

Ključno je, da se na prvi sestanek z odvetnikom dobro in ustrezno pripravite, saj tako zagotovite, da bo srečanje potekalo tekoče in produktivno. Priprava vam bo hkrati olajšala tudi odločitev, ali ste izbrali pravega odvetnika za vašo zagato ali ne.

Odvetnik bo na uvodnem sestanku lahko hitro odgovoril na vsa vaša vprašanja, in že od začetka razpolagal z vsemi informacijami, ki so nujno potrebne za njegovo uspešno delovanje in zastopanje.

Za prvi sestanek z odvetnikom pripravite sledeče informacije:

 • Svoje osebne podatke (ime in priimek, domači naslov, telefonsko številko, e-poštni naslov),
 • Opis primera (akterji v sporu, časovnico ki vsebuje začetek problema/spora, navedite vrsto in obliko spora, kateri so bili ključni dogodki, kakšno je trenutno stanje pravnega problema),
 • Kaj je vaš cilj razrešitve problema in zakaj ste se obrnili na odvetnika,
 • Ne pozabite vse relevantne in pomembne dokumentacije (listine, obrazci, dokumenti, pogodbe, fotografije, pisma, poročila, sporočila, zapisniki, izjave prič…),
 • Pripravite vprašanja vnaprej (lahko si zapišete vsa morebitna vprašanja, ki se vam porajajo pred prvim srečanjem z odvetnikom),
 • Bodite odkriti in povprašajte o morebitnem navzkrižju interesov (ob morebitnem nastanku konflikta, ki bi odvetniku preprečil zastopanje, vas bo odvetnik običajno obvestil sam).

Cena odvetnika

Cene odvetniških in pravnih storitev se razlikujejo glede na področje, na katerem so potrebne, trajanje reševanja problema in sodnega postopka, stopnjo zahtevnosti težave, strokovnost, specializacijo, izkušnje in znanje odvetnika in drugo.

Vrednosti odvetniških storitev so določene tudi glede na število točk. Obstaja lestvica, s katero odvetnik izračuna število točk, na podlagi teh pa določi ceno svojih storitev.

Običajno boste odvetnika in njegove storitve plačali na pogladi odvetniške tarife, če je odvetnik davčni zavezanec, pa boste dolžni poravnati tudi DDV.

Ko odvetnik določa tarifo, se velikokrat zanaša na tarife, ki so bile določene na podlagi podobnih primerov. Pomembno je vedeti, da se odvetniška tarifa zviša za 50%, če odvetnik svojo storitev opravlja med vikendi in prazniki.

Izberite pravega odvetnika, na katerega se boste lahko zanesli

Odvetniki so pravni strokovnjaki, ki vam pravno pomoč nudijo na podlagi predpisov o odvetništvu. Za vas lahko sestavijo vse vrste pogodb, kot so kupoprodajne, darilne, posojilne, oporoke in tudi pogodbe o ustanovitvi gospodarskih družb in gospodarske pogodbe, ki urejajo poslovno sodelovanje s tujimi partnerji. Odvetniki sestavljajo vse vrste vlog za stranke (tožbe, odškodninske zahtevke, zemljiško-knjižne predloge ...), pripravljajo interne akte v podjetjih, po pooblastilu pa namesto stranke sklepajo tudi posle, podpisujejo pogodbe ter stranko celovito zastopajo. Na spodnjem seznamu so na voljo odvetniki in notarji, ki so za vas vedno dosegljivi, ko jih potrebujete in če želite, da so dela opravljena profesionalno, diskretno ter predvsem za vašo dobrobit.

Kje lahko pridobimo potrdilo o nekaznovanosti?

Za potrdilo o nekaznovanosti se obrnite na Ministrstvo za pravosodje. Preko spleta lahko z digitalnim podpisom oddate vlogo preko sistema ESJU. Za pomoč pri tem lahko zaprosite tudi pri izbranem odvetniku ali odvetniški pisarni (v tem primeru boste delo odvetnika seveda morali plačati).

Kdaj potrebujem odvetnika?

Takoj, ko imate opravka s pravnimi zadevami ali težavami, je smiselno sodelovati z odvetnikom. Tako se boste lahko izognili dodatnim stroškom in poglabljanju pravne težave.

Kako se določi cena odvetnika?

Kot omenjeno, je cena odvetnika odvisna od več faktorjev. Okviren račun za odvetniško tarifo pa izgleda tako:

Cena odvetniških storitev = tarifa x vrednost točke* + DDV

*Vrednost točke določa Upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije: https://www.odv-zb.si/odvetniska-zbornica/predpisi/tarifa/

Prikaži več Prikaži manj
Filtriraj

Poslovni consulting d.o.o.

0 / 0 ocen
Koper - Capodistria Prikaži telefon
Kvalitetno pravno svetovanje Koper

Idealis - Inštitut za plače in delovna razmerja

0 / 0 ocen
Ljubljana Prikaži telefon
Pravno svetovanje za delo v javnem sektorju Slovenija

AGILITAS d.o.o.

0 / 0 ocen
Ljubljana Prikaži telefon
Svetovalne in pravne storitve Ljubljana

M - Revizija in Svetovanje, d.o.o.

0 / 0 ocen
Vojnik Prikaži telefon
Pravni pregledi Savinjska

LONA-TI d.o.o.

0 / 0 ocen
Ljubljana Prikaži telefon
Kvalitetno pravno svetovanje za etažne lastnine Slovenija

FLB o.p., d.o.o.

0 / 0 ocen
Ljubljana Prikaži telefon
Odvetniško zastopanje Ljubljana

Alenka Erzar - Odvetnica

0 / 0 ocen
Kranj Prikaži telefon
Dober odvetnik Gorenjska

MARK-INVENTA D.O.O.

0 / 0 ocen
Ljubljana Prikaži telefon
Registracija blagovne znamke Ljubljana

BORŠTAR DUŠAN S.P. - PATENTNI ZASTOPNIK

0 / 0 ocen
Domžale Prikaži telefon
Dober patentni zastopnik Slovenija

Nepremičninsko posredovanje in svetovanje, Miroslava Gašparič Petrovič s.p.

0 / 0 ocen
Ptuj Prikaži telefon
Pravno svetovanje pri nepremičninskem posredovanju Štajerska

NOMOS Jasna Rajčević univ.dipl.pravnik s.p.

0 / 0 ocen
Koper - Capodistria Prikaži telefon
Zanesljivo pravno svetovanje Koper

PRAKTIKA, ZAVOD ZA PREUČEVANJE DELOVNIH RAZMERIJ, LJUBLJANA

0 / 0 ocen
Ljubljana Prikaži telefon
Delovno pravo Ljubljana

Odvetniška pisarna Sajovic d.o.o.

0 / 0 ocen
Kranj Prikaži telefon
Najem dobrega odvetnika Kranj
Prikaži naslednjih 15

Naši nasveti

Zemljevid