Kategorije
Vse kategorije

Dom in vrt

Vrtci in varstvo otrok

Vaš malček kar neustavljivo raste, in nastopil je čas, da ga vpišete v vrtec, kjer bo skupaj z vrstniki razvijal svoj potencial in rasel ter se učil.

Vrtci spodbujajo otrokovo naravno radovednost in vedoželjnost ter medosebne odnose in delovanje v skupnosti, hkrati pa vašega otroka obravnavajo kot posameznika z določenimi sposobnostmi, željami, interesi in znanjem. Vzgojitelji in vzgojiteljice v vrtcih pomagajo skrbeti za celostni razvoj vaših otrok, in ustvarjajo varno, čustveno in spodbudno učno okolje, v katerem bodo vaši otroci rasli in se razvijali.

S tako velikim številom vrtcev je danes težko izbrati popolnega. In ker se zavedamo, da želite svojemu malčku nuditi le najboljše, smo za vas oblikovali seznam kvalitetnih in zanimivih vrtcev v Sloveniji. S pomočjo seznama lahko najdete najboljše vrtce v Ljubljani, dopoldansko varstvo otrok v Kopru, ali pa vrtec v Osrednji Sloveniji, ki ima obogaten program s posebnimi dejavnostmi za vašega otroka.

V besedilu, ki sledi, lahko preverite storitve in dejavnosti vrtcev, in tako pobližje spoznate način delovanja in cilje vzgojno-izobraževalnih ustanov.

Vrtci

Vrtci zagotavljajo dopoldansko in popoldansko varstvo otrok, ki se prilagaja tudi potrebam in željam staršev. V vrtcu je poleg igre, gibanja, organiziranih aktivnosti in druženja, otrokom zagotovljeno tudi učenje, zajtrk, malica in kosilo, pa tudi popoldanski počitek in glasbeno in umetniško ustvarjanje ter športne aktivnosti.

Najpogostejša skrb staršev je, ali bo malček v vrtcu varen, vesel in seveda ali mu bo všeč. Ločitev od staršev je vedno težka, zato je normalno, in pričakovano, da ob prvem in tudi še ob desetem obisku vrtca vaš malček joka ter se od vas ne želi ločiti. Na srečo so v vrtcu zaposleni potrpežljivi, prijetni in izobraženi vzgojitelji in vzgojiteljice, ki bodo poskrbeli, da bo vašemu otroku v novem okolju in z novimi ljudmi prijetno.

Prostori vrtcev so oblikovani tako, da so otrokom čimbolj prijazni. Vsebujejo vse od igrač in knjig, športnih pripomočkov, blazin, ležišč, pa do igral in igrišč na prostem, kjer bo vaš nadobudnež prosto lahko skakljal in pod budnim očesom marljivih vzgojiteljev raziskoval ter se igral.

Javni vrtci

Si želite, da bi vaš nadobudni malček spoznaval vrstnike in se naučil življenja v skupnosti? Prijetni in kvalitetni javni vrtci nudijo udobno in varno okolje, v katerem bo vaš otrok skozi igro raziskoval in spoznaval svet okrog sebe in svoje interese ter razvijal svoje sposobnosti.

Javne vrtce ustvari občina. Ti se pri svojem delovanju in strukturi ter načrtovanju nalog in ciljev ravnajo po javno določenem Zakonu o vrtcih in programu Kurikulum za vrtce. Poleg tega pa v svoj program in načrt posamezni vrtci vpeljujejo še dodatne dejavnosti, s katerimi obogatijo bivanje, učenje in varstvo vašega otroka.

Javni vrtci, kakor tudi zasebni, nudijo dodatne dejavnosti, a so te pogosto plačljive in izvedene s strani zunanjih izvajalcev.

Zasebni vrtci

Če vas skrbi, da javni vrtci ne bodo izpolnili vaših pričakovanj, ali pa želite, da vaš otrok sledi drugačnemu izobraževalnemu programu, se lahko odločite za vpis otroka v zasebni vrtec. Zasebne vrtce lahko ustvarijo pravne ali fizične osebe, program pa pogosto ne sledi državno določenemu javnemu Kurikulumu, temveč ga določi ustanovitelj. Običajno se zasebni vrtci ravnajo po mednarodno priznanih programih predšolske vzgoje kot so Montessori, Steiner ali Decroly.

Pri zasebnih vrtcih gre običajno za manjše skupine, kar omogoča bolj poglobljen in individualen pristop, saj se je v manjših skupinah vzgojiteljem veliko lažje posvetiti potrebam in učenju vsakega otroka posebej.

Zasebni vrtci svoje delovanje bogatijo s posebnimi dodatnimi dejavnostmi, kot so učenje tujega jezika, jahalne urice, glasbene tečaje, plesne ure in ostala izobraževanja in aktivnosti.

Učenje v vrtcih

Ne glede na to, ali se boste odločili za zasebni ali javni vrtec, bo vaš otrok deležen kvalitetne izobrazbe, zadostne pozornosti in spodbude ter razvijanja v čustveno pozitivnem in odprtem okolju.

Učenje otrok v vrtcih običajno poteka skozi igro in raziskovanje, s spodbujanjem otrokove radovednosti in želje po odkrivanju novih stvari. Otroci se učijo novosti s področja matematike, jezika, družbe, narave, umetnosti in gibanja. Hkrati pa s pomočjo usposobljenih in izkušenih vzgojiteljic in vzgojiteljev spoznava življenje v skupnosti in medosebne odnose z vrstniki.

Knjižna in jezikovna vzgoja v vrtcih

Vzgojiteljice in vzgojitelji dnevno skrbijo za to, da ima vaš malček zadosten stik s svojim maternim jezikom. Otroke spodbujajo k razvijanju govornih sposobnosti, razumevanja in izražanja, jih učijo novih besed in izgovorjave.

Pogosto je jezikovna vzgoja z roko v roki s knjižno vzgojo - nedvomno je najbolj zanimiv način spoznavanja in učenja jezika preko pravljic in zgodb.

Spoznavanje in učenje tujega jezika v vrtcih

Poleg spoznavanja maternega jezika, bo vaš otrok v vrtcu prišel v stik tudi s tujim/i jezikom/i. Najpogosteje je to angleščina, ponekod (še posebno na območjih s tujimi manjšinami npr. Slovenska obala) pa tudi z jeziki sosednjih držav (italijanščina, madžarščina, nemščina). Jezik bodo spoznavali s poslušanjem, soočali se bodo s tujimi izrazi in besedami, in tako bogatili svoj besedni zaklad ter spodbujali razvoj možganov.

Športna ali gibalna vzgoja

Gibanje je ključen del otrokovega razvoja. V vrtcih je poudarek na gibanju in igri v naravi, pri čemer otroci spoznavajo svoje fizične zmožnosti, razvijajo svoje motorične sposobnosti in se učijo igranja in telovadbe v skupini.

Dodatni programi v vrtcih

Poleg osnovnih iger in načrtovanih aktivnosti ter ustvarjalnih uric, veliko vrtcev zagotavlja obogaten učni in vzgojni program, ki vašemu malčku nadgradi izkušnjo, še bolj spodbudi njegovo ustvarjalnost in aktivnost ter v rutino vnese nekaj novega.

Taki programi so običajno različni projekti, pri katerih sodeluje več vrtcev po Sloveniji ali po Evropi. Obsegajo lahko vse od uric branja in spoznavanja knjig, športnih iger in tekmovanj, ustvarjalnih dogodkov, pa do taborov, tečajev in natečajev.

Ob posebnih priložnostih vrtci pogosto priredijo dogodke ali prireditve, in otroke spodbudijo k sodelovanju pri teh. To so lahko razstave likovnih izdelkov malčkov, nastopi pevskih zborov ali plesnih skupinic. Prireditve so namenjene staršem, ki tako lahko aktivno sodelujejo pri bivanju njihovega malčka v vrtcu in se pobliže seznanijo z otrokovim vsakdanom.

Izleti in športni dnevi

Ker si v vrtcih prizadevajo otrokom zagotoviti čimbolj razgibano, zanimivo in razburljivo okolje ter želijo, da preko aktivnosti in skozi igro malčki spoznavajo naravo in svet okrog sebe, javni in zasebni vrtci velikokrat organizirajo izlete, sprehode ali športne dni.

Športni dnevi in izleti dajo otrokom možnost raziskovati okolico izven znanih prostorov in dvorišča vrtca, jim vzbudijo vedoželjnost in jih spodbudijo k sprostitvi. 

Izleti so organizirani glede na dejavnost, ki se izvaja v posamezni skupini in so primerno prilagojeni starosti otrok.

Vzgojitelji nudijo oporo, varnost in zagotavljajo spodbudo ter vestno in pozorno skrbijo za malčke, jim omogočajo zadostno gibanje, spoznavanje športov in drugih aktivnosti, in jim na primeren način predstavijo neznano okolico.

Pogosti izleti, ki jih slovenski vrtci izvajajo so potepi po slovenskih pohodniških poteh, izleti v knjižnice, obisk čebelarskih društev, obisk slovenske obale in podobno.

Varstvo otrok

Si otroka ne želite vpisati v vrtec, a potrebujete dopoldansko, popoldansko, redno ali občasno varstvo? Številni varuhi in varuške ter pedagogi in pedagoginje nudijo možnost varstva vaših otrok - na domu ali lokaciji po vaši izbiri.

Varstvo otrok na domu

Skrb, da se vaš otrok ne bo počutil varnega, je odveč. Z izbiro varstva na domu se bo vaš malček v znanem in domačem okolju počutil varno in udobno. Izkušeni in usposobljeni varuhi ali varuške bodo po dogovoru nudili vašemu otroku nego in skrb, hkrati pa tudi igro in učenje.

Poskrbeli bodo za to, da bo vaš otrok tudi v vaši odsotnosti sproščen, aktiven in varen. Z izbrano varuško/varuhom se dogovorite za termin, in jih ob prvem stiku pripravite ter obvestite o otrokovih navadah, ritualih, hranjenju in počitku, da mu bodo lahko nudili karseda kvalitetno in celovito varstvo, ob katerem malček ne bo prikrajšan.

Prikaži več Prikaži manj
Filtriraj

VRTEC POSTOJNA

0 / 0 ocen
Postojna Prikaži telefon
Inovativni vrtec Postojna

OSNOVNA ŠOLA DOBJE

0 / 0 ocen
Dobje pri Planini Prikaži telefon
Vpis v vrtec in osnovno šolo Dobje

VRTEC PTUJ

0 / 0 ocen
Ptuj Prikaži telefon
Predšolska vzgoja otrok Ptuj Podravska

OŠ Cirkovce

0 / 0 ocen
Cirkovce Prikaži telefon
Osnovna šola in vrtec Cirkovce

Osnovna šola Križevci

5 / 1 ocen
Križevci pri Ljutomeru Prikaži telefon
Vpis otrok v vrtec in osnovno šolo Križevci, Pomurje

Vzgojno varstveni zavod Kekec Grosuplje

0 / 0 ocen
Grosuplje Prikaži telefon
Vzgojno varstveni zavod Kekec Grosuplje

Vrtec Domžale

0 / 0 ocen
Domžale Prikaži telefon
Najboljši vrtec Domžale

Vzgojno izobraževalni zavod Vrtec Ormož

0 / 0 ocen
Ormož Prikaži telefon
Vrtec Ormož in okolica

Vrtec Čebelica Šentjernej

0 / 0 ocen
Šentjernej Prikaži telefon
Dnevno varstvo otrok Šentjernej

Osnovna šola Blaža Arniča Luče

5 / 1 ocen
Luče Prikaži telefon
Vpis otrok v vrtec in osnovno šolo Savinjska dolina

VRTEC STUDENCI MARIBOR

0 / 0 ocen
Maribor Prikaži telefon
Predšolska vzgoja otrok Maribor okolica

Osnovna šola Rudolfa Maistra

0 / 0 ocen
Šentilj v Slovenskih goricah Prikaži telefon
Predšolska vzgoja otrok Šentilj

Zavod sv. Stanislava

0 / 0 ocen
Ljubljana - Šentvid Prikaži telefon
Vpis otrok v osnovno šolo in vrtec Ljubljana

Zasebni vrtec Metulj d.o.o.

0 / 0 ocen
Ljubljana Prikaži telefon
Športni vrtec Ljubljana, Šiška

Vrtec Dr. France Prešeren

0 / 0 ocen
Ljubljana Prikaži telefon
Vrtec dr. France Prešeren
Prikaži naslednjih 15

Naši nasveti

Zemljevid