Kategorije
Vse kategorije

Dom in vrt

Računovodski in knjigovodski servisi

Če ste samostojni podjetnik oziroma manjše ali večje podjetje, se poleg svoje dejavnosti srečujete tudi s finančno platjo svojega posla. Izdajanje in hranjenje računov, izdelava mesečnih ali letnih bilanc stanja ter izkazov poslovnega izida, obračun plač … 

Se vam ob vsem naštetem začne kar vrteti? Ste šele odprli svoje podjetje in se prvič soočate z vodenjem poslovnih knjig? Za marsikoga je računovodstvo enigma, za druge pa le še dodatna naloga, za katero jim primanjkuje tako časa kot znanja, da bi se mu posvetili.

Tu vam na pomoč lahko priskoči računovodski servis. Računovodski in knjigovodski servisi zaposlujejo najboljše knjigovodje in knjigovodkinje, ki imajo vse potrebno strokovno znanje, da vam lahko v vsakem trenutku ponudijo najboljše rešitve na področju računovodstva in knjigovodstva, vključno z računovodskim svetovanjem.

Poleg tega vam nekateri računovodski servisi nudijo tudi svetovanje in pomoč pri ustanovitvi podjetja. Pomagajo vam pri registraciji kot navaden ali normirani s.p. (razlikujeta se v davčni osnovi oziroma DO), ali d.o.o., nudijo svetovanje glede obdavčitev in zakonodaje, pridobivanju delovnih dovoljenj in še marsikaj drugega. 

Svetujejo vam lahko tudi, ali je za vas primerno svoje podjetje vključiti v sistem DDV in postati davčni zavezanec, saj je za vas lahko veliko ugodneje, da niste davčni zavezanec, če poslujete predvsem s fizičnimi osebami, da lahko tako ohranjate konkurenčne cene.

Na voljo imate tudi različne tipe knjigovodenja, in sicer enostavno in dvostavno knjigovodstvo. Pri enostavnem knjigovodstvu se vsak poslovni dogodek, pa naj bo to odliv ali priliv, beleži le v eni knjigi, zato pogosto zadostuje za manjša podjetja. Kadar gre za podjetje z veliko prilivov in odlivov, je boljša rešitev dvostavno knjigovodstvo, pri katerem se dogodki beležijo v dveh knjigah, v eni so razvrščeni kronološko, v drugi pa po vrsti dogodka.

računovodski izkazi

Računovodsko svetovanje

Gotovo ste že pred začetkom dejavnosti svojega podjetja začeli razmišljati o svojih financah, kakšen je vaš proračun, kako predvidevate odlive in prilive, kako boste izplačevali plače … Strokovnjaki svetujejo, da si še pred začetkom poiščete dober računovodski servis, ki vam lahko nudi strokovno računovodsko svetovanje. Številni računovodski servisi vam nudijo tudi davčno svetovanje

Ker vodenje računov in financ podjetja zahteva strokovno znanje, dobro poznavanje računovodske zakonodaje in neprestano spremljanje sprememb na področju računovodstva, je najbolje, da to prepustite strokovno usposobljenim računovodjem, ki vam bodo na podlagi dolgoletnih izkušenj in bogatega znanja lahko svetovali.

V sklopu računovodskega svetovanja vam lahko podrobneje predstavijo svoje storitve ter vam svetujejo, katere boste potrebovali za nemoteno delovanje vašega podjetja oziroma opravljanje svoje dejavnosti.

Nekateri računovodski servisi se posvečajo le eni ali dvema vrstama podjetij, spet drugi računovodsko svetovanje in vse ostale storitve računovodstva in knjigovodstva ponujajo vsem, torej:

 • samostojnim podjetnikom (s.p.),
 • malim podjetjem,
 • srednjim podjetjem,
 • velikim podjetjem,
 • društvom in organizacijam,
 • javnim zavodom (vrtci, šole, univerze …).

Znali se bodo prilagoditi obsegu dejavnosti vašega podjetja ali organizacije in vam svetovati, katere računovodske storitve potrebujete.

Računovodske storitve

Računovodstvo se deli na štiri dele, in sicer:

 • računovodsko obračunavanje, 
 • računovodsko predračunavanje,
 • knjigovodstvo,
 • računovodski nadzor.

Vsak del predstavlja pomemben kos celote, vsak pa obsega tudi različne storitve, ki jih ponujajo računovodski in knjigovodski servisi. 

Če imate večje podjetje in zato svojega lastnega računovodjo oziroma računovodstvo, je računovodski nadzor ali kontrola (tudi kontroling) odlična rešitev za vas, saj tako delovanje vašega računovodstva spremlja tudi računovodski servis, ki vas nemudoma opozori na vse nepravilnosti in pomanjkljivosti. Če je lasten računovodski oddelek prevelik finančni zalogaj, so vam s svojimi storitvami na voljo računovodski servisi, ki delo lahko opravljajo tudi na terenu.

Dobri računovodski servisi svojim naročnikom nudijo različne pakete, ki vsebujejo specifične računovodske storitve, primerne za podjetja različnih velikosti. Nekatera omogočajo, da si sami izberete tiste računovodske in knjigovodske storitve, ki jih potrebujete za svojo dejavnost ter na tak način prihranite denar, saj se izognete nepotrebnim storitvam in posledično dodatnim stroškom.

Ponudba računovodskih storitev se od enega do drugega računovodskega servisa lahko razlikujejo, med drugim pa lahko nudijo naslednje storitve:

 • obračun plač ter podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev,
 • obračun potnih stroškov, regresov, bonitet itd.,
 • vodenje poslovnih knjig,
 • evidentiranje računov in stroškov,
 • obračun obresti,
 • analiza prihodkov in odhodkov,
 • izdelava bilanc stanja in računovodskega izkaza,
 • obračun davka oziroma davka na dodano vrednost (DDV) …

Obračun davka in davčno svetovanje

Računovodski servisi so dobro seznanjeni z davčno zakonodajo v Sloveniji in tudi tujini, da vam lahko nudijo korekten obračun: 

 • davka na nepremičnine (davka na prodajo ali oddajo nepremičnine oziroma davka na promet nepremičnin), 
 • davka na motorna vozila, 
 • davka na dobiček, 
 • davka na dediščino, 
 • davka na premoženje, 
 • davka na dodano vrednost (DDV) …

Poleg tega, da so strokovnjaki na področju računovodstva dobro podkovani o vseh predpisih in poznajo formule za natančen izračun davka v Sloveniji, pa vam v nekaterih računovodskih servisih nudijo tudi davčno svetovanje. Tako poskrbijo med drugim za naslednje:

 • plačate le toliko davka, kot je to potrebno,
 • odprava sistemskih napak in napak iz preteklosti,
 • zmanjšanje davčnega tveganja,
 • vodijo oziroma vas zastopajo na davčnem postopku,
 • davčno načrtovanje in priprava davčnih elaboratov …

Poleg tega nekateri računovodski servisi nudijo tudi pravno in poslovno svetovanje, kadrovske storitve …

spletno racunovodstvo

Spletno računovodstvo

Ker mnogi računovodski servisi stopajo v korak s časom, so svoje poslovanje temu primerno prilagodili. Tako danes nekateri nudijo možnost spletnega računovodstva ali e-računovodstva, v sklopu katerega vam računovodsko svetovanje, pomoč in večino svojih storitev nudijo kar preko spleta in sicer na računalniku, telefonu in tablici.

S spletnim računovodstvom prihranite: 

 • čas, saj niso potrebni redni obiski računovodje, ampak vsa komunikacija poteka na daljavo, 
 • denar, saj gre pri spletnem računovodstvu za brezpapirno poslovanje in popoln izogib vsem potnim stroškom, 
 • prostor, ki bi ga sicer morali nameniti računovodji, če bi želeli, da svojo dejavnost opravlja na vašem podjetju. 

Prav tako spletno računovodstvo omogoča hitrejše posodabljanje sprememb ter večjo preglednost vseh podatkov, zato lahko v vsakem trenutku vidite svoje prihodke, odhodke in vse ostale podatke, ki jih potrebujete.

Ker vam je spletno računovodstvo na voljo kjerkoli se nahajate, lahko sodelujete tudi z računovodskim servisom, ki se ne nahaja v vaši bližini. Vaš izbrani računovodski servis bo tako lahko ostal z vami tudi, če spremenite sedež podjetja.

Spletno računovodstvo poteka preko računovodskega programa, ki pripada izbranemu računovodskemu servisu, svojim uporabnikom pa nudijo tudi svetovanje in pomoč pri uporabi programa.

Dober računovodja

Kako pa lahko veste, da ste izbrali pravi računovodski servis? Dobri računovodski servisi zaposlujejo tudi dobre računovodje, da pa ste izbrali resnično najboljšega, je zelo pomembno, da ima naslednje lastnosti:

 • strokovno izobrazbo na področju računovodstva, da vam lahko zagotovi kvaliteto svojih računovodskih storitev,
 • veliko znanja in izkušenj, da vam lahko odgovori na vsa vprašanja in vam svetuje pri vseh dilemah,
 • ažurnost pri delu ter natančno spremljanje vseh sprememb,
 • individualni pristop do vašega podjetja in prilagajanje svojega delovanja glede na vašo dejavnost,
 • poštenost in diskretnost pri hrambi ter upravljanju z vašimi privatnimi informacijami.

Z dobrim računovodjo boste pridobili odgovornega in zanesljivega poslovnega partnerja, na katerega se boste lahko popolnoma zanesli za vodenje vašega računovodstva in knjigovodstva, medtem ko se boste vi zato lahko popolnoma posvetili svoji dejavnosti.

Seznam računovodskih servisov

Gotovo se sprašujete, kateri so kvalitetni in ugodni računovodski servisi v bližini vašega podjetja. Seznam računovodskih servisov lahko najdete na portalu Moja dejavnost, kjer smo zbrali računovodske in knjigovodske servise ter samostojne računovodje in računovodkinje, ki lahko prevzamejo vodenje vaših poslovnih knjig.

V iskalnik na portalu Moja dejavnost lahko sami vtipkate iskalni niz »računovodski servis Ljubljana«, »računovodski servis Maribor«, »računovodski servis Celje«, ali kako drugo mesto, nato pa se vam bodo na portalu zvrstili preverjeni in zaupanja vredni računovodski servisi ter opisi računovodskih storitev, ki jih nudijo.

Kontaktirajte jih ter jim pošljite povpraševanje, svoje povpraševanje ali izkušnjo in oceno specifičnega računovodskega servisa pa lahko pustite tudi pod njegovim opisom. Optimizirajte svoje poslovanje že danes in preverite seznam najboljših računovodskih servisov na portalu Moja dejavnost.

Do kdaj je potrebno oddati letne bilance oziroma poročila?

Računovodske izkaze morajo Ajpesu vsako leto predložiti družbe, samostojni podjetniki, zavodi, zadruge in društva. Roki za predložitev bilanc so za posamezne pravnoorganizacijske oblike različni. Običajno, če ne pride do sprememb, zato vedno najprej preverite s svojim računovodskim servisom ali direktno pri Ajpes, veljajo naslednji roki

 • Do konca februarja letna poročila oddajo osebe javnega prava in nepridobitne organizacije (zavodi)
 • Do konca marca letne bilance oddajo gospodarske družbe, samostojni podjetniki, društva, politične stranke in podružnice tujih podjetij
 • Do konca avgusta je skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil. 

Kakšna je razlika med d.o.o. in s.p.?

Pri S.P. osnovni kapital ni potreben, pri d.o.o. je minimalni ustanovni kapital 7500 €. Obe obliki podjetja pa lahko ustanovite brezplačno. 

D.o.o. mora računovodstvo voditi po načelu dvostavnega knjigovodstva, S.P. se lahko pod določenimi pogoji odloči tudi za enostavno knjigovodstvo. 

Pri S.P. odgovarja podjetnik z vsem svojim premoženjem, pri d.o.o. odgovarjate z vloženim kapitalom oziroma lastnino družbe. 

Obdavčitev dobička: Za d.o.o. je enotna davčna stopnja, pri S.P. pa velja dohodninska lestvica (16 %, 27 %, 34 %, 39% in 47 %)

Plača: Pri S.P. plača ni strošek, saj je dobiček enako plača, pri d.o.o. se plača izplačuje, zato predstavlja strošek. 

Kakšna je razlika med navadnim s.p. in normiranim s.p.?

Pravno-formalna oblika je enaka, saj gre v obeh primerih za fizično osebo, ki opravlja dejavnost in za njo odgovarja s svojim premoženjem. Za obe obliki ne potrebujete osnovnega kapitala, obe obliki lahko svobodno razpolagata z zaslužkom. Pomembna razlika pa je ugotavljanje davčne osnove. 

Davčna osnova za davek od dohodka iz dejavnosti za navadni s.p. je dobiček, pri katerem se priznajo prihodki in odhodki, ugotovljeni v izkazu poslovnega izida oziroma letnem poročilu. Davčna osnova pri normiranem s.p. upošteva davčno priznane prihodke in normirane odhodke po pavšalu. Normirani s.p. ne rabi voditi poslovnih knjig in sestaviti letnega poročila, voditi mora le evidenco izdanih računov in osnovnih sredstev ter v treh mesecih po koncu poslovnega leta priglasiti Obračun davka od dohodkov pravnih oseb. 

Skladno z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) navadni s.p. vodi poslovne knjige in jih enkrat letno zaključiti v skladu s tem zakonom in slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. 

Kakšna je razlika med računovodstvom in knjigovodstvom?

Knjigovodstvo je le del računovodstva in obsega knjiženje poslovnih dogodkov. V računovodstvo pa poleg knjigovodstva spadajo tudi računovodsko analiziranje, planiranje, nadziranje, svetovanje. 

Kakšna je razlika med dvostavnim in enostavnim knjigovodstvom?

Vsako podjetje mora beležiti poslovno in finančno uspešnost, premoženjsko ter finančno stanje, razlika pa je v beleženju. Enostavno knjigovodstvo pomeni, da vsak znesek beležimo enkrat, dvostavno pa, da se vsak znesek vpiše dvakrat in na dve mesti. 

Za enostavno knjigovodstvo se lahko odločijo le samostojni podjetniki in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in izpolnjuje vsaj dva od treh kriterijev, to so:

 • povprečno število delavcev ne presega tri,
 • letni prihodki so do 50.000 evrov,
 • povprečna vrednost aktive, izračunana kot polovica seštevka vrednosti aktive na prvi in zadnji dan poslovnega leta, ne presega 25.000 evrov.

Če so kriteriji v dveh zaporednih letih presežni, se prične poslovne knjige voditi po načelih dvostavnega knjigovodstva.

Katere storitve nudi računovodski servis?

Med osnovne računovodske storitve sodijo:

 • obračunavanje plač in drugih izplačil fizičnim osebam
 • vodenje temeljnih poslovnih knjig (dnevnik in glavna knjiga)
 • vodenje registra osnovnih sredstev
 • obračun DDV
 • priprava računovodskih izkazov in letnega poročila
 • akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti

Dodatno računovodski servisi lahko ponujajo tudi različne oblike svetovanja, kadrovske in pravne storitve, administrativne storitve ipd. 

Prikaži več Prikaži manj
Filtriraj

Aval d.o.o.

5 / 1 ocen
Koper - Capodistria Prikaži telefon
Vodenje poslovnih knjig Koper

MODRO JUTRO D.O.O.

5 / 1 ocen
Novo mesto Prikaži telefon
Računovodski in knjigovodski servis Novo mesto

LENOVA D.O.O.

5 / 4 ocen
Koper - Capodistria Prikaži telefon
Računovodstvo Koper

S.M. DRUŽBA D.O.O.

5 / 1 ocen
Ljubljana Prikaži telefon
Računovodske in knjigovodske storitve Ljubljana Šiška

MEGA RAM D.O.O., DOBRO RAČUNOVODSTVO

5 / 1 ocen
Koper - Capodistria Prikaži telefon
Ugodno računovodstvo

PRINS d.o.o. Ilirska Bistrica

5 / 2 ocen
Ilirska Bistrica Prikaži telefon
Računovodstvo Ilirska Bistrica, Primorska, Notranjska

EKOS-RFD računovodske, finančne in davčne storitve d.o.o.

5 / 3 ocen
Nova Gorica Prikaži telefon
Računovodski in knjigovodski servis Nova Gorica

Ansak d.o.o.

5 / 1 ocen
Medvode Prikaži telefon
Računovodske storitve Medvode

EUROFIN d.o.o.

5 / 3 ocen
Šentjur Prikaži telefon
Dobro računovodstvo Šentjur

Mavas Valida Valar s.p.

5 / 1 ocen
Velenje Prikaži telefon
Računovodstvo Savinjska

Laval d.o.o.

5 / 1 ocen
Velenje Prikaži telefon
Računovodstvo Koroška

DADA D.O.O.

5 / 2 ocen
Kranj Prikaži telefon
Računovodski in knjigovodski servis Kranj, Gorenjska

RAČUNOVODSTVO PER-FIN D.O.O.

5 / 3 ocen
Nova Gorica Prikaži telefon
Ugoden računovodski servis

Aurus d.o.o.

5 / 2 ocen
Sečovlje/Sicciole Prikaži telefon
Dober računovodski servis na Obali

Numera 3 d.o.o. Idrija

5 / 1 ocen
Idrija Prikaži telefon
Računovodski servis Idrija
Prikaži naslednjih 15

Naši nasveti

Zemljevid