Kategorije
Vse kategorije

Dom in vrt

Poiščite najboljše izvajalce dimnikarske službe in izberite svoje dimnikarstvo 

Naše kurilne, prezračevalne in dimovodne naprave morajo biti pravilno vgrajene, redno čiščene in vzdrževane, saj v nasprotnem primeru lahko izredno negativno vplivajo na okolje in zdravje naših dihal. Profesionalne preglede, vzdrževanje in čiščenje kurilnih, prezračevalnih in dimovodnih naprav izvajajo dimnikarji. S tem poskrbijo za njihovo varno uporabo, zmanjšujejo porabo energije in izpust škodljivih plinov v ozračje.

Dimnikarske storitve pa se morajo opravljati redno, redni morajo biti tako pregledi kot čiščenje, da je zagotovljeno za varnost in učinkovito uporabo kurilnih, prezračevalnih in dimovodnih naprav. Najvišje dovoljene cene dimnikarskih storitev so določene z Zakonom o dimnikarskih storitvah, obračunavajo pa se na uro.

Pregled kurilnih naprav

Dimnikarstva nudijo več različnih dimnikarskih storitev, s katerimi poskrbijo za varno in zdravo bivanje ter čistejše okolje. Med njih spadajo tudi redni in izredni pregledi naprav.

Prvi pregled je pregled, ki ga dimnikar opravi na novih napravah ali napravah, ki so bile rekonstruirane. S prvim pregledom dimnikar oceni, ali je bila naprava vgrajena pravilno in v skladu s predpisi. Kadar naprava dosega standarde, ki so bili določeni, je izdano pozitivno poročilo o prvem pregledu. S poročilom je dokumentirano stanje naprave in odgovorne osebe, s prvimi pregledi pa se preprečuje napačno vgrajevanje in raba naprav.

Izredni pregled dimnikar opravi v primerih, kadar je naročilo za pregled že vgrajenih naprav izdal uporabnik naprave ali inšpektor. Tako kot pri prvem pregledu, gre pri izrednem pregledu za pregled in oceno pravilne vgradnje in delovanja kurilnih, prezračevalnih in dimovodnih naprav, po kateri dimnikar izda poročilo o izrednem pregledu.

Redni letni pregled se, kot namiguje ime, redno izvaja vsako leto. Namen rednih letnih pregledov je ugotoviti, ali je prišlo do spremembe delovanja naprav, ali so se zaradi obrabe naprav pojavile nepravilnosti ali poškodbe in ali imajo naprave ustrezen dovod zraka. Če naprave delujejo brez težav in nepravilnosti ter niso poškodovane, je izdano pozitivno letno poročilo. V nasprotnem primeru, torej če je bilo ugotovljeno nepravilno delovanje ali so bile najdene poškodbe, je izdano negativno poročilo in pisno opozorilo, v katerem je naveden rok, do katerega mora lastnik odpraviti težave.

Z rednimi pregledi kurilnih, prezračevalnih in dimovodnih naprav poskrbimo za njihovo varno delovanje, varno in zdravo bivanje v prostoru, kjer se naprave nahajajo, in čistejše okolje.

Pravilno čiščenje kurilnih naprav

Ob uporabi kurilnih naprav in njihovih vodov, ki odvajajo dim, se na površinah naprave, ki pridejo  v stik z dimom, začnejo nabirati obloge saj, katrana in drugih snovi. Te obloge predstavljajo požarno nevarnost, saj so močno vnetljive in se nahajajo v okolju, kjer se temperature močno dvignejo, škodujejo pa tako okolju kot vašemu zdravju.

Dimnikarji z rednim čiščenjem kurilnih naprav poskrbijo za popolno odstranitev nevarnih vnetljivih oblog, s tem pa močno zmanjšajo nevarnost požara. Z rednim čiščenjem poskrbite tudi za vaše zdravje, saj lahko v primeru peči in dimnikov, ki niso redno vzdrževani in očiščeni, pride do zastrupitve z ogljikovim monoksidom. Posledice zastrupitve so lahko dolgotrajne, lahko pa se konča tudi s smrtjo.

Meritve emisij dimnih plinov

Za kurilne naprave je predpisana najvišja dovoljena mera emisij ali izpustov dimnih plinov. S prvimi in občasnimi meritvami dimnikarji preverijo količino izpusta dimnih plinov in ocenijo, ali ta presega dovoljeno mero. Po opravljenih meritvah se sestavi poročilo o rezultatih meritev. Če je bila meja presežena, je izdano tudi pisno opozorilo in rok, do katerega mora lastnik naprave to odpraviti.

Z meritvami dimnikarji odkrivajo pravilno oz. nepravilno delovanje naprav, saj so previsoke emisije pogosto rezultat nepravilnosti ali slabega vzdrževanja naprave. Z meritvami tudi preprečujejo nepotrebno onesnaževanje okolja in manjšo porabo goriva.

Prikaži več Prikaži manj
Filtriraj

DIMONT, storitveni inženiring d.o.o.

5 / 2 ocen
Škofljica Prikaži telefon
Sanacija dimnika Ljubljana, okolica

Eko dimnikar, Amel Zukić s.p.

5 / 1 ocen
Dol pri Hrastniku Prikaži telefon
Kvalitetne dimnikarske storitve Zasavje, Osrednja Slovenija

Suvad Okić s.p.

5 / 1 ocen
Sodražica Prikaži telefon
Dober dimnikar Dolenjska

Kamini & Dimniki Jelen, Dim Grad d.o.o.

5 / 1 ocen
Maribor Prikaži telefon
Montaža dimnika Maribor, Štajerska

ČISTO OKOLJE KDN dimnikarske storitve Gornja Radgona d.o.o.

0 / 0 ocen
Gornja Radgona Prikaži telefon
Kvaliteten dimnikar Pomurje

PLAMEN SKUPINA, DIMNIKARSKE STORITVE, D.O.O.

0 / 0 ocen
Griže Prikaži telefon
Dimnikarske storitve Savinjska, Štajerska

Dimnikarstvo, Iztok Polak, s.p.

0 / 0 ocen
Stahovica Prikaži telefon
Dimnikarske storitve Kamnik, okolica

KDS LJUTOMER D.O.O.

0 / 0 ocen
Ljutomer Prikaži telefon
Dimnikarske storitve Ljutomer, Pomurska

RŠA VLEK d.o.o.

0 / 0 ocen
Turnišče Prikaži telefon
Čiščenje dimnovodnih naprav Prekmurje

Smajil Okić s.p.

0 / 0 ocen
Sodražica Prikaži telefon
Dober dimnikar Osrednja Slovenija, Dolenjska

EMBIS dimniki, Emil Mešić s.p.

0 / 0 ocen
Novo mesto Prikaži telefon
Montaža dimnikov Novo mesto

Grega Hajne s.p.

0 / 0 ocen
Podnart Prikaži telefon
Dobro dimnikarstvo Kranj, okolica Gorenjska

ABD MURSKA SOBOTA D.O.O.

0 / 0 ocen
Murska Sobota Prikaži telefon
Kvalitetne dimnikarske storitve v Sloveniji

Dimnikarstvo "EZ" Emir Zec s.p.

0 / 0 ocen
Ajdovščina Prikaži telefon
Dimnikar Ajdovščina

IVAN ŠTRUKELJ S.P.

0 / 0 ocen
Trebnje Prikaži telefon
Dimnikarstvo Trebnje, okolica
Prikaži naslednjih 15

Naši nasveti

Zemljevid