Kategorije
Vse kategorije

Dom in vrt

Geodetske storitve

Razmišljate o nakupu ali prodaji stanovanja, hiše ali parcele? Gradite novo hišo, a niste prepričani, kje poteka meja med vami in sosedom? Je gradnja že končana in želite pridobiti hišno številko?

Med geodetske storitve sodijo storitve, povezane z izmero in urejanjem mej, izmero prostorov v stavbi in evidentiranje v katastru stavb, vpis vodov in objektov gospodarske javne infrastrukture, kot so vodovodi, kanalizacija, odlagališča in državne ceste v zbirni kataster, parcelacijo, evidentiranjem stavb in njihovih delov in izdelovanjem geodetskega načrta.

Podjetja, ki nudijo geodetske storitve, so pravi naslov za vas, če se pripravljate na nakup ali prodajo stanovanja, hiše ali parcele. Geodeti pri delu uporabljajo geodetske inštrumente najvišje kakovosti za natančne izmere, med katere spadajo tahimetri, GPS sprejemniki z žiroskopi in v zadnjem času droni, s katerimi lahko izmerijo tudi zelo velika ali težko dostopna območja. 

Največkrat iskane geodetske storitve

Podjetja v Sloveniji, ki izvajajo geodetska dela, so na voljo na področju splošne in inženirske geodezije. Največkrat gre za:

Geodetski načrt

Geodetski načrt se uporablja za različne namene, predvsem pri izdelavi idejne zasnove projekta oziroma za pripravo projektne dokumentacije, za pripravo lokacijskega načrta ali prikaz novega stanja zemljišča.
Geodetski načrt v pomanjšanjem merilu prikazuje dejansko stanje terena, torej naravne in grajene objekte ter pojave nad, na in pod zemeljskim površjem. Vključuje tudi podatke iz uradnih evidenc oziroma informacije, pomembne za prostorsko načrtovanje, projektiranje in gradnjo.

Zakoličba

Zakoličenje se izvede za stavbe in objekte pred začetkom gradnje. Temelj za izvedbo del skladno s pogoji iz gradbenega dovoljenja je zakoličbeni načrt. Zakoličenje izvajajo geodeti skladno z geodetskimi predpisi.

Ureditev in izravna meje

S postopkom ureditve meje se razmeji zemljišče od vseh sosednjih zemljišč oziroma parcel.

Postopek izravnave meje se lahko opravi po soglasju z vašimi mejaši, predhodni pogoj pa je urejena meja. Mejo, ki je vijugasta ali ima veliko zlomov, lahko na tak način izravnate, izravnani delež pa ne sme prestopati 5% površine manjše parcele. Geodet na mejni obravnavi predlaga spremenjeno ureditev meje, s soglasjem lastnika in vseh mejašev pa se sestavi nov elaborat.

Izravnana in urejena meja se lahko na podlagi podatkov v zemljiškem katastru fizično označi z mejniki.

Parcelacija 

Parcelacija je postopek, s katerim geodetsko podjetje poskrbi za združitev več parcel v eno oziroma za oblikovanje dveh ali več parcel iz ene. Parcele v postopkih parcelacije so lahko v lasti enega ali več lastnikov.

Elaborati 

Med geodetske storitve sodi tudi izdelava različnih elaboratov, med drugim:

  • Elaborat določitve zemljišča pod stavo
  • Elaborat za evidentiranje stavbe
  • Elaborat sprememb podatkov

Našteto so najpogostejše geodetske storitve, še zdaleč pa ne vse. O tem, katere je potrebno izvesti na vašem projektu vam bodo svetovala podjetja, ki se ukvarjajo z geodezijo in zaposlujejo geodete z vsemi potrebnimi znanji.

Gradnja, nakup in prodaja nepremičnin

Pred začetkom gradnje je potrebno poznati stanje terena, na katerem se gradi. Geodetska storitev, ki to omogoča, je izdelava geodetskega načrta. V njem je prikazana raba zemljišča, relief, rastlinstvo, voda, stavbe in podatki o parcelah, geodetske točke in zemljepisna imena.

Če ste se odločili za gradnjo novega objekta na parceli, se po pridobljenem gradbenem dovoljenju s postopkom zakoličbe na podlagi projektne dokumentacije vogale objekta označi s količki in izkoplje gradbene jame. Zakoliči se lahko tudi ceste, pločnike, kanalizacijo, vodovod in elektriko.

Ko je zgrajena stavba evidentirana oz. vrisana v zemljiškem katastru, se lahko istočasno ali naknadno izvede vpis stavbe v kataster stavb. To je pogoj za prodajo ali nakup ali pridobitev kredita za nakup nepremičnine.

Za stavbo, ki je evidentirana v zemljiškem katastru ali katastru stavb, lahko pridobite hišno številko in tako uredite stalni naslov. Zahtevo za določitev hišne številke lahko priložite elaboratu evidentiranja stavbe. Naročilo tablice s hišno številko lahko oddate na najbližji območni geodetski upravi.

Če želite urediti lastniško stanje etažne lastnine, torej stanovanja ali poslovnega prostora v poslovnem kompleksu, to uredite z vzpostavitvijo etažne lastnine ali etažiranjem. S tem postopkom se uredi pravno stanje med posameznimi enotami. Geodeti izdelajo etažni načrt in elaborat vpisa stavbe v kataster stavb in v zemljiški kataster v namen nakupa ali prodaje nepremičnine ali prijave izvajanja dejavnosti znotraj objekta.

Prikaži več Prikaži manj
Filtriraj

Plajba- Geodetske Storitve in Meritve Robert Filipčič s.p.

0 / 0 ocen
Sežana Prikaži telefon
Geodetske storitve Sežana, Primorska

GEOKAT podjetje za geodetske storitve in svetovanje, d.o.o.

0 / 0 ocen
Grosuplje Prikaži telefon
Geodetske storitve na področju celotne Slovenije

Geodetske storitve, Janez Borovnica s.p.

0 / 0 ocen
Vodice Prikaži telefon
Geodetske storitve Ljubljana, okolica, Osrednja Slovenija

Geodet, Primož Kregar s.p.

0 / 0 ocen
Maribor Prikaži telefon
Geodetske storitve Maribor, Štajerska

ABC Geodet, geodetske storitve, d.o.o.

0 / 0 ocen
Kamnik Prikaži telefon
Dobre geodetske storitve Kamnik

GEO-SVET, MATILDA MARINČIČ S.P.

0 / 0 ocen
Grosuplje Prikaži telefon
Geodetske storitve Osrednja Slovenija

Geotrim, geodetske storitve d.o.o.

0 / 0 ocen
Šenčur Prikaži telefon
Ugodne geodetske storitve Kranj

GEOPLUS d.o.o.

0 / 0 ocen
Maribor Prikaži telefon
Geodetske storitve Maribor

BIRO BUDJA d.o.o.

0 / 0 ocen
Selnica ob Dravi Prikaži telefon
Geodetske storitve Maribor, okolica, Štajerska

GEOinformatika, Tadej Srdinšek s.p.

0 / 0 ocen
Ptuj Prikaži telefon
Geodetske storitve Ptuj

Marino Blažica s.p.

0 / 0 ocen
Renče Prikaži telefon
Izdelava popisov in gradbenih knjig Goriška

GEO STIL, Luka Hostnik s.p.

0 / 0 ocen
Celje Prikaži telefon
Ugodne geodetske meritve Celje

PARS D.O.O. IDRIJA

0 / 0 ocen
Idrija Prikaži telefon
Ureditev meje Idrija

MERA, Ljutomer d.o.o.

0 / 0 ocen
Ljutomer Prikaži telefon
Geodetske storitve Ljutomer, Prlekija, Prekmurje, Lendava, Pomurje

Trigeo Dejan Benedičič s.p.

0 / 0 ocen
Črnomelj Prikaži telefon
Ureditev etažne lastnine Črnomelj
Prikaži naslednjih 15

Naši nasveti

Zemljevid