Kategorije
Vse kategorije

Dom in vrt

Prevajanje in tolmačenje tujih jezikov

Danes je potreba po znanju vsaj enega tujega jezika vse večja, saj se zaradi moderne tehnologije zdi razdalja med državami (še predvsem v Evropi) vedno manjša, prav tako pa tudi vedno več držav v razvoju vstopa na mednarodni trg, kjer se morajo “manjši” jeziki podrediti svetovnim jezikom, kot je angleščina, da lahko dosežejo kar največje število potencialnih strank. To velja tudi za manjša območja, kot je Balkan, kjer je za vstop in uspešno poslovanje na balkanskem trgu obvezno znanje balkanskih jezikov, kot so hrvaščina, srbščina in makedonščina.

Tudi Slovenija uspešno prodira na tuje trge, vendar pa je nemogoče od vseh zaposlenih pričakovati odlično poznavanje več tujih jezikov, zato vedno več podjetij sodeluje s prevajalskimi agencijami, ki nudijo kvalitetno prevajanje iz tujih jezikov v slovenščino in obratno. Veliko takih prevajalskih podjetij nudi tudi storitve tolmačenja in lektoriranje različnih vrst besedil, vedno več pa jih v dobi interneta ponuja tudi lokalizacijo programov in spletnih strani.

Prevajalec pri delu

Prevajanje

Prevajanje je širok pojem, saj obsega prevajanje vsega, od člankov in knjig do filmov in avdio posnetkov. Prevajanje zahteva odlično poznavanje izvirnega jezika, tj. jezika, iz katerega prevajamo) in ciljnega jezika, torej jezika, v katerega prevajamo. Vsak prevajalec ni materni govorec obeh jezikov, prav tako pa ne more biti vsak materni govorec prevajalec, saj prevajanje zahteva odlično poznavanje jezika na višji skladenjski in oblikoslovni ravni.

Tudi samo prevajanje ni tako preprosto, kot si morda predstavljate. Direktno prevajanje pogosto ni dovolj oziroma lahko vodi v povsem napačen prevod, zato je ključnega pomena, da prevajalec dobro pozna pogoste fraze in frazeme v obeh jezikih ter zna v ciljnem jeziku poiskati izraz z enakim ali vsaj podobnim pomenom kot v izvirniku.

Prevajanje v slovenščino

Pri prevajanju v slovenščino je pomembno odlično poznavanje slovenskega pravopisa, saj tudi materni govorci, ki nimajo poglobljenega znanja slovenščine, lahko hitro prepoznajo napake, kadar te zvenijo zelo nenaravno, in fraze, ki jih v slovenskem jeziku ne poznamo. Pogosto se prevajalce za prevajanje v slovenščino potrebuje pri prevodu tuje književnosti in akademskih del, pa tudi člankov tujih časopisov in revij, prevajalci pa so tudi pravi naslov, če potrebujete podnapise za filme, televizijske nanizanke in oddaje.

Prevajanje v angleščino

Angleščina je danes postala lingua franca, globalni jezik, brez katerega si več ne moremo predstavljati življenja. Predvsem igra pomembno vlogo v Evropi, kjer si dokaj majhno geografsko območje deli veliko držav z različnimi jeziki, ki potrebujejo skupen jezik za lažje razumevanje.

Angleščina je to vlogo prevzela od francoščine in pred tem latinščine, zato mnogo podjetij in tudi fizičnih oseb sodeluje s prevajalci, ki prevajajo iz in v angleščino. Prevajajo vse vrste besedil, predvsem pa je kvalitetno prevajanje v angleščino zaželeno v sodelovanju s tujimi podjetji, organizacijami in društvi. 

Prednost angleščine je v tem, da se lahko zanesemo, da jo bodo razumeli vsaj nekateri prebivalci držav, katerih uradni jezik ni angleščina, tako pa lahko naenkrat komuniciramo npr. S poslovnimi partnerji iz nemčije in švedske. S prevajanjem v angleščino lahko torej prihranite veliko denarja, saj je potreben le en prevod, v nasprotju z več različnimi prevodi v različne jezike.

Prevajanje in tolmačenje tujih jezikov Danes je potreba po znanju vsaj enega tujega jezika vse večja, saj se zaradi moderne tehnologije zdi razdalja med državami (še predvsem v Evropi) vedno manjša, prav tako pa tudi vedno več držav v razvoju vstopa na mednarodni trg, kjer se morajo “manjši” jeziki podrediti svetovnim jezikom, kot je angleščina, da lahko dosežejo kar največje število potencialnih strank. To velja tudi za manjša območja, kot je Balkan, kjer je za vstop in uspešno poslovanje na balkanskem trgu obvezno znanje balkanskih jezikov, kot so hrvaščina, srbščina in makedonščina. Tudi Slovenija uspešno prodira na tuje trge, vendar pa je nemogoče od vseh zaposlenih pričakovati odlično poznavanje več tujih jezikov, zato vedno več podjetij sodeluje s prevajalskimi agencijami, ki nudijo kvalitetno prevajanje iz tujih jezikov v slovenščino in obratno. Veliko takih prevajalskih podjetij nudi tudi storitve tolmačenja in lektoriranje različnih vrst besedil, vedno več pa jih v dobi interneta ponuja tudi lokalizacijo programov in spletnih strani.  Slika 1: Prevajalec pri delu Prevajanje Prevajanje je širok pojem, saj obsega prevajanje vsega, od člankov in knjig do filmov in avdio posnetkov. Prevajanje zahteva odlično poznavanje izvirnega jezika, tj. jezika, iz katerega prevajamo) in ciljnega jezika, torej jezika, v katerega prevajamo. Vsak prevajalec ni materni govorec obeh jezikov, prav tako pa ne more biti vsak materni govorec prevajalec, saj prevajanje zahteva odlično poznavanje jezika na višji skladenjski in oblikoslovni ravni. Tudi samo prevajanje ni tako preprosto, kot si morda predstavljate. Direktno prevajanje pogosto ni dovolj oziroma lahko vodi v povsem napačen prevod, zato je ključnega pomena, da prevajalec dobro pozna pogoste fraze in frazeme v obeh jezikih ter zna v ciljnem jeziku poiskati izraz z enakim ali vsaj podobnim pomenom kot v izvirniku. Prevajanje v slovenščino Pri prevajanju v slovenščino je pomembno odlično poznavanje slovenskega pravopisa, saj tudi materni govorci, ki nimajo poglobljenega znanja slovenščine, lahko hitro prepoznajo napake, kadar te zvenijo zelo nenaravno, in fraze, ki jih v slovenskem jeziku ne poznamo. Pogosto se prevajalce za prevajanje v slovenščino potrebuje pri prevodu tuje književnosti in akademskih del, pa tudi člankov tujih časopisov in revij, prevajalci pa so tudi pravi naslov, če potrebujete podnapise za filme, televizijske nanizanke in oddaje. Prevajanje v angleščino Angleščina je danes postala lingua franca, globalni jezik, brez katerega si več ne moremo predstavljati življenja. Predvsem igra pomembno vlogo v Evropi, kjer si dokaj majhno geografsko območje deli veliko držav z različnimi jeziki, ki potrebujejo skupen jezik za lažje razumevanje. Angleščina je to vlogo prevzela od francoščine in pred tem latinščine, zato mnogo podjetij in tudi fizičnih oseb sodeluje s prevajalci, ki prevajajo iz in v angleščino. Prevajajo vse vrste besedil, predvsem pa je kvalitetno prevajanje v angleščino zaželeno v sodelovanju s tujimi podjetji, organizacijami in društvi.  Prednost angleščine je v tem, da se lahko zanesemo, da jo bodo razumeli vsaj nekateri prebivalci držav, katerih uradni jezik ni angleščina, tako pa lahko naenkrat komuniciramo npr. S poslovnimi partnerji iz nemčije in švedske. S prevajanjem v angleščino lahko torej prihranite veliko denarja, saj je potreben le en prevod, v nasprotju z več različnimi prevodi v različne jezike.  Slika 2: Oblački s pozdravom v angleščini, španščini, kitajščini in francoščini Prevajanje v italijanščino, hrvaščino, nemščino in druge tuje jezike Kljub razširjenosti in pogosti uporabi angleščine, pa je še vedno zaželeno prevanjanje v druge jezike. Predvsem to velja za primere, ko želimo, da je naše besedilo dostopno širši publiki v državah, kjer učenje angleščine ni tako razširjeno, prav tako pa lahko s prevodom v njihov materni jezik na poslovnih partnerjih iz tujine naredimo dober vtis, saj s tem izkažemo spoštovanje do njihovega jezika in posledično kulture. Predvsem je iskano prevajanje v italijanščino, saj še vedno vlada stereotip, da Italijani slabo govorijo angleško, podobno pa velja tudi za francoščino. Pri prevajanju v hrvaščino iz slovenščine gre pogosto za izkazovanje spoštovanja do drugega “manjšega jezika”, prevanjanje v nemščino pa je odlična naložba že zaradi velikega števila nemških govorcev v Evropi (Avstrija, Nemčija, Švica, Belgija …) Uradni prevodi dokumentov in pravno prevajanje Kadar potrebujemo uradne prevode dokumentov ali pravno prevajanje, za to ni ustrezen vsak prevajalec. Pravni prevajalci so strokovno usposobljeni na področju pravnega oziroma sodnega prevajanja, saj znanje jezikov ni dovolj, pač pa je potrebno tudi poznavanje ustrezne pravne terminologije, saj lahko v primeru napačnega prevoda pride do negativnih posledic. Imenik pravnih prevajalcev, ki so pooblaščeni za prevajanje uradnih dokumentov, lahko najdete tukaj. Dober prevajalec Tako kot pri prevajanju uradnih dokumentov, je tudi sicer pomembno, da za svoj prevod poiščete dobrega prevajalca, ki se spozna na področje, za katerega prevaja. Nekateri prevajalci so specializirani za prevajanje akademskih člankov na specifičnem področju, npr. medicina, drugi imajo največ izkušenj s podnapisi, kjer gre za povsem drugačen proces dela, spet tretji so najboljša izbira, če potrebujete kvalitetno prevedene marketinške članke oziroma prodajna besedila. Dobrega prevajalca za vaše področje lahko v svoji bližini poiščete na portalu Moja dejavnost, kjer smo zbrali seznam prevajalskih agencij in samostojnih prevajalcev ter storitve, ki jih nudijo, vključno z jeziki iz in v katere prevajajo.  Slika 3: Oprema za tolmačenje Tolmačenje Tolmačenje je posebna oblika prevajanja, pri kateri prevajalec prevod ne poda v pisni, temveč v govorni obliki, predvsem pa se potrebujejo na konferencah, sestankih, seminarjih in podobnih srečanjih, kjer je prevod potreben takoj za nemoten potek samega dogodka. Tolmači ponujajo različne načine tolmačenja, najpogostejši obliki sta: simultano tolmačenje, pri katerem tolmač preko mikrofona in slušalk prevod poslušalcu posreduje takoj ali s krajšim zamikom, kar je najboljša rešitev, če želite prihraniti čas pri tolmačenju in ohranjati gladek potek pogovora, vendar je zato to tudi najzahtevnejša oblika tolmačenja, ki pri daljših dogodkih zahteva več tolmačev, ki se izmenjujejo; konsekutivno tolmačenje, pri katerem tolmač posreduje prevod med premori govorca, zato je pomembno, da tolmač ujame dober ritem z govorcem ter se prilagodi njegovemu tempu in tudi načinu govora. Sodni tolmač Podobno kot pravni prevajalec mora imeti tudi sodni tolmač dobro poznavanje sodne prakse in pravne terminologije, za delo pa ga pooblasti Ministrstvo za pravosodje, ki zahteva, da tolmač redno opravlja strokovna izpopolnjevanja in jih dokazuje vsakih 5 let. Imenik sodnih tolmačev Ministrstva za pravosodje najdete tukaj.   Slika 4: Koncept lokalizacije spletne strani ali programa Lokalizacija Prisotnost na spletu je danes vedno večjega pomena, saj je internet po podatkih SURS-a leta 2021 uporabljalo skoraj 90% slovenskega prebivalstva, zato je vzpostavitev spletne strani za vsako podjetje nujen korak. Če želijo prodreti na tuje trge, je ključnega pomena, da je spletna stran kvalitetno prevedena (lokalizirana), saj je to za tuje poslovne partnerje in kupce pogosto prvi in morda celo edini stik s podjetjem. Enako velja za programe, ki so dostopni v več jezikih, saj kvalitetna lokalizacija zajema tudi le-te. Lokalizacija poleg jezikovne vključuje tudi vizualno plat, saj pogosto omejen prostor na spletni strani prihranimo tako, da besede zamenjamo s slikami in fotografijami, ki pa imajo lahko za pripadnike različnih kultur lahko povsem drugačen pomen, npr. “palec gor”, ki ima za Slovence in mnoge druge pozitiven pomen, za nekatere Italijane in Grke pa je primerljiv s kazanjem sredinca. Lokalizacija programa Pri lokalizaciji programov je pomembno, da je program popolnoma prilagojen novi ciljni publiki, kar seveda vključuje tudi prevod samega programa. Za to je potrebno znanje terminologije, ki se uporablja v podobni programski opremi, poleg tega pa prevajalci pri lokalizaciji sodelujejo tudi z razvijalci oziroma programerji. Lokalizacija spletne strani Lokalizacija spletnih strani obsega ne le prevod glavnega besedila na strani, pač pa prevod vsega, kar je vidno uporabniku, torej vseh naslovov, pozivov, gumbov in podobno. Nikakor ne smemo pozabiti na spletne obrazce (kot so obrazci za povpraševanja), ki morajo imeti prevedena navodila za izpolnjevanje. Z ustrezno lokalizacijo spletne strani poskrbimo za dobro vidljivost na spletnih brskalnikih, posledično pa nas kupci in poslovni partnerji iz drugih držav na tak način lažje najdejo.  Slika 5: Lektorirano besedilo Lektoriranje Delo prevajalcev pa se po prevodu še ne konča, saj vsako besedilo zahteva tudi natančno lektoriranje. Delo lektorja načeloma ne zahteva znanja več jezikov, vendar je to seveda dobrodošlo, da preveri, kako ustrezen je prevod prevajalca. Mnoge prevajalske agencije zaposlujejo ustrezno izobražene lektorje, ki preverijo vsako prevedeno besedilo, preden je to posredovano stranki. Seveda lektorji delujejo tudi samostojno, pogosto pa so potrebni za lektoriranje akademskih del, kot je lektoriranje diplomske naloge, pa tudi magistrskega dela in doktorske disertacije. Najboljše lektorje v Ljubljani, Mariboru, Celju in drugod po Sloveniji lahko najdete na portalu Moja dejavnost. Najboljši rezultat dosežete, če se poslužujete tako dobrih prevajalcev kot lektorjev, ki poskrbijo, da so vaša besedila ustrezno prevedena in brez napak, saj to vaši ciljni publiki sporoča, da ste profesionalni, natančni in spoštljivi do svojih strank oziroma poslovnih partnerjev.

Prevajanje v italijanščino, hrvaščino, nemščino in druge tuje jezike

Kljub razširjenosti in pogosti uporabi angleščine, pa je še vedno zaželeno prevanjanje v druge jezike. Predvsem to velja za primere, ko želimo, da je naše besedilo dostopno širši publiki v državah, kjer učenje angleščine ni tako razširjeno, prav tako pa lahko s prevodom v njihov materni jezik na poslovnih partnerjih iz tujine naredimo dober vtis, saj s tem izkažemo spoštovanje do njihovega jezika in posledično kulture.

Predvsem je iskano prevajanje v italijanščino, saj še vedno vlada stereotip, da Italijani slabo govorijo angleško, podobno pa velja tudi za francoščino. Pri prevajanju v hrvaščino iz slovenščine gre pogosto za izkazovanje spoštovanja do drugega “manjšega jezika”, prevanjanje v nemščino pa je odlična naložba že zaradi velikega števila nemških govorcev v Evropi (Avstrija, Nemčija, Švica, Belgija …)

Uradni prevodi dokumentov in pravno prevajanje

Kadar potrebujemo uradne prevode dokumentov ali pravno prevajanje, za to ni ustrezen vsak prevajalec. Pravni prevajalci so strokovno usposobljeni na področju pravnega oziroma sodnega prevajanja, saj znanje jezikov ni dovolj, pač pa je potrebno tudi poznavanje ustrezne pravne terminologije, saj lahko v primeru napačnega prevoda pride do negativnih posledic.

Imenik pravnih prevajalcev, ki so pooblaščeni za prevajanje uradnih dokumentov, lahko najdete tukaj.

Dober prevajalec

Tako kot pri prevajanju uradnih dokumentov, je tudi sicer pomembno, da za svoj prevod poiščete dobrega prevajalca, ki se spozna na področje, za katerega prevaja. Nekateri prevajalci so specializirani za prevajanje akademskih člankov na specifičnem področju, npr. medicina, drugi imajo največ izkušenj s podnapisi, kjer gre za povsem drugačen proces dela, spet tretji so najboljša izbira, če potrebujete kvalitetno prevedene marketinške članke oziroma prodajna besedila.

Dobrega prevajalca za vaše področje lahko v svoji bližini poiščete na portalu Moja dejavnost, kjer smo zbrali seznam prevajalskih agencij in samostojnih prevajalcev ter storitve, ki jih nudijo, vključno z jeziki iz in v katere prevajajo.

Oprema za tolmačenje

Tolmačenje

Tolmačenje je posebna oblika prevajanja, pri kateri prevajalec prevod ne poda v pisni, temveč v govorni obliki, predvsem pa se potrebujejo na konferencah, sestankih, seminarjih in podobnih srečanjih, kjer je prevod potreben takoj za nemoten potek samega dogodka. Tolmači ponujajo različne načine tolmačenja, najpogostejši obliki sta:

  • simultano tolmačenje, pri katerem tolmač preko mikrofona in slušalk prevod poslušalcu posreduje takoj ali s krajšim zamikom, kar je najboljša rešitev, če želite prihraniti čas pri tolmačenju in ohranjati gladek potek pogovora, vendar je zato to tudi najzahtevnejša oblika tolmačenja, ki pri daljših dogodkih zahteva več tolmačev, ki se izmenjujejo;

  • konsekutivno tolmačenje, pri katerem tolmač posreduje prevod med premori govorca, zato je pomembno, da tolmač ujame dober ritem z govorcem ter se prilagodi njegovemu tempu in tudi načinu govora.

Sodni tolmač

Podobno kot pravni prevajalec mora imeti tudi sodni tolmač dobro poznavanje sodne prakse in pravne terminologije, za delo pa ga pooblasti Ministrstvo za pravosodje, ki zahteva, da tolmač redno opravlja strokovna izpopolnjevanja in jih dokazuje vsakih 5 let. Imenik sodnih tolmačev Ministrstva za pravosodje najdete tukaj.

 

Koncept lokalizacije spletne strani ali programa

Lokalizacija

Prisotnost na spletu je danes vedno večjega pomena, saj je internet po podatkih SURS-a leta 2021 uporabljalo skoraj 90% slovenskega prebivalstva, zato je vzpostavitev spletne strani za vsako podjetje nujen korak. Če želijo prodreti na tuje trge, je ključnega pomena, da je spletna stran kvalitetno prevedena (lokalizirana), saj je to za tuje poslovne partnerje in kupce pogosto prvi in morda celo edini stik s podjetjem. Enako velja za programe, ki so dostopni v več jezikih, saj kvalitetna lokalizacija zajema tudi le-te.

Lokalizacija poleg jezikovne vključuje tudi vizualno plat, saj pogosto omejen prostor na spletni strani prihranimo tako, da besede zamenjamo s slikami in fotografijami, ki pa imajo lahko za pripadnike različnih kultur lahko povsem drugačen pomen, npr. “palec gor”, ki ima za Slovence in mnoge druge pozitiven pomen, za nekatere Italijane in Grke pa je primerljiv s kazanjem sredinca.

Lokalizacija programa

Pri lokalizaciji programov je pomembno, da je program popolnoma prilagojen novi ciljni publiki, kar seveda vključuje tudi prevod samega programa. Za to je potrebno znanje terminologije, ki se uporablja v podobni programski opremi, poleg tega pa prevajalci pri lokalizaciji sodelujejo tudi z razvijalci oziroma programerji.

Lokalizacija spletne strani

Lokalizacija spletnih strani obsega ne le prevod glavnega besedila na strani, pač pa prevod vsega, kar je vidno uporabniku, torej vseh naslovov, pozivov, gumbov in podobno. Nikakor ne smemo pozabiti na spletne obrazce (kot so obrazci za povpraševanja), ki morajo imeti prevedena navodila za izpolnjevanje.

Z ustrezno lokalizacijo spletne strani poskrbimo za dobro vidljivost na spletnih brskalnikih, posledično pa nas kupci in poslovni partnerji iz drugih držav na tak način lažje najdejo.

Lektorirano besedilo

Lektoriranje

Delo prevajalcev pa se po prevodu še ne konča, saj vsako besedilo zahteva tudi natančno lektoriranje. Delo lektorja načeloma ne zahteva znanja več jezikov, vendar je to seveda dobrodošlo, da preveri, kako ustrezen je prevod prevajalca. Mnoge prevajalske agencije zaposlujejo ustrezno izobražene lektorje, ki preverijo vsako prevedeno besedilo, preden je to posredovano stranki.

Seveda lektorji delujejo tudi samostojno, pogosto pa so potrebni za lektoriranje akademskih del, kot je lektoriranje diplomske naloge, pa tudi magistrskega dela in doktorske disertacije. Najboljše lektorje v Ljubljani, Mariboru, Celju in drugod po Sloveniji lahko najdete na portalu Moja dejavnost.

Najboljši rezultat dosežete, če se poslužujete tako dobrih prevajalcev kot lektorjev, ki poskrbijo, da so vaša besedila ustrezno prevedena in brez napak, saj to vaši ciljni publiki sporoča, da ste profesionalni, natančni in spoštljivi do svojih strank oziroma poslovnih partnerjev.

Prikaži več Prikaži manj Filtriraj

Dvojka d.o.o.

5 / 1 ocen
Ljubljana Prikaži telefon
Ugodno prevajanje iz slovenščine v nemščino Ljubljana

Prevajalska agencija Julija d.o.o.

4 / 1 ocen
Šentvid pri Stični Prikaži telefon
Prevajanje Ljubljana

Ana Marija Kodela s.p.

0 / 0 ocen
Frankolovo Prikaži telefon
Ugodno prevajanje besedil iz nemščine v slovenščino

REI INŽENIRING D.O.O.

0 / 0 ocen
Nova Gorica Prikaži telefon
Prevajanje italijanščine Slovenija Nova Gorica

VIDA PREVAJALSKE STORITVE Vesna Dunjko s.p.

0 / 0 ocen
Lendava Prikaži telefon
Prevajanje madžarskega jezika Pomurje

JANEZ GORENC S.P.

0 / 0 ocen
Novo mesto Prikaži telefon
Lektoriranje znanstvenih besedil Slovenija

SIBON CENTER ZA TUJE JEZIKE D.O.O. DOMŽALE

0 / 0 ocen
Domzale Prikaži telefon
Ugodni sodni prevodi nemščine Domžale

Prevajanje in tolmačenje - Mojca Retelj s.p.

0 / 0 ocen
Cerklje ob Krki Prikaži telefon
Sodni tolmač za nemški jezik Posavje

LEPOPISNICA, ANJA MIKLAVČIČ, S.P.

0 / 0 ocen
Kranj Prikaži telefon
Prevajanje iz angleščine v slovenščino Kranj

TOMAŽ DEBEVC S.P.

0 / 0 ocen
Škofljica Prikaži telefon
Učitelj gibanja Osrednja Slovenija

KVALITETNI PREVODI BESEDIL OSREDNJA SLOVENIJA

0 / 0 ocen
Ljubljana Prikaži telefon
ALKEMIST d.o.o.

TALPO, D.O.O.

0 / 0 ocen
Moravče Prikaži telefon
Kvalitetno lektoriranje besedil Ljubljana, okolica

DIALOG KATARINA KODELE ZADNIKAR S.P.

0 / 0 ocen
Vipava Prikaži telefon
Prevajanje in tolmačenje po Sloveniji in tujini

ONTARIO D.O.O.

0 / 0 ocen
Ptuj Prikaži telefon
Prevajanje slovaščine Slovenija

Prevajanje in tolmačenje, Dora Debeljak s.p.

0 / 0 ocen
Ljubljana - Šentvid Prikaži telefon
Prevajanje angleščine in nemščine v Ljubljani
Prikaži naslednjih 15

Naši nasveti

Mi poiščemo ponudbe za vas

Vi določite povpraševanje, mi poskrbimo, da ga prejmejo preverjeni izvajalci.

Ustvari povpraševanje