Kategorije
Vse kategorije

Dom in vrt

Gradnja in vzdrževanje cest v Sloveniji

Gradnja in vzdrževanje cest v Sloveniji sta določena z 9. členom Zakona o cestah (ZCes-1). Lastniki cest ali upravljavci cest, ki so pooblaščeni s strani lastnika, skrbijo za ureditev svojih cest, vključno z vso potrebno tehnično dokumentacijo, v skladu s predpisi in standardi ter organizirajo njihovo vzdrževanje. V primeru javnih cest je to država ali posamezne občine, seveda pa lahko tudi sami urejate cesto (makadam, dovoz) na svojem zemljišču.

Podjetja, katerih dejavnosti obsegajo gradnjo in vzdrževanje cest, so lahko na voljo tako pravnim kot fizičnim osebam za ureditev ceste, poleg tega pa so na voljo tudi za urejanje: 

 • ulic, 
 • pločnikov, 
 • parkirišč,
 • dovozov
 • in dvorišč.

Seveda pa je pomemben del vsake ceste tudi cestna oziroma prometna oprema, med katero sodi oprema za vodenje prometa, prometna signalizacija, pa tudi razne ovire, zapore in pregrade.

asfaltiranje ceste

Izgradnja cest

Pred začetkom izgradnje ceste je načeloma potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje za cesto, vendar to velja le za javne ceste, ki se ne nahajajo na zasebnih zemljiščih kot dovozne poti. Če želite na svojem zemljišču zgraditi dovoz, ki bo vaš objekt povezoval z glavno cesto, gre za gradnjo enostavnega objekta, med zahtevne objekte pa štejemo:

 • glavne ceste,
 • regionalne ceste,
 • hitre ceste 
 • in avtoceste.

Če gre pri vas za enostaven objekt, pridobitev gradbenega dovoljenja za cesto ni potrebno. V tem primeru pa morate biti kljub temu pozorni na meje vašega zemljišča, saj je izgradnja ceste dovoljena le znotraj vaših meja.

Gradnja cest vključuje vrsto različnih storitev, med njimi so:

 • izgradnja makadamske poti oziroma dovoza, 
 • gradnja križišč in krožišč,
 • gradnja parkirišč,
 • gradnja pločnika, 
 • postavitev kanalet za meteorno vodo in lovilcev olja. 

Gradbena podjetja za ceste so lahko na voljo tudi za asfaltiranje dvorišča, poleg tega pa lahko nudijo tudi gradnjo kamnitih zložb, podpornih in opornih zidov ob cestah ter globoko temeljenje cest.

makedamska cesta

Gradnja makadamske ceste

Kot omenjeno, za gradnjo makadamske ceste oziroma dovozne poti ni potrebno gradbeno dovoljenje za cesto. Za izvedbo se obrnite na eno izmed zaupanja vrednih podjetji, ki jih lahko najdete na portalu Moja dejavnost, ki bodo poskrbela za strokovno izvedbo, predvsem pa natančen izkop, katerega globina mora biti prilagojena predvideni teži, ki jo bo nosila makadamska cesta.

popravilo ceste

Asfaltiranje ceste

Asfaltiranje je odlična rešitev za različne površine, vključno ceste, saj ima asfalt zaradi svoje trdnosti in trpežnosti dolgo življenjsko dobo, prav tako pa ga ni potrebno vzdrževati. Prav zato postaja kot hitra in ugodna alternativa vedno bolj priljubljen tudi za dvorišča. Več o asfaltiranju dvorišč in podjetjih, ki ga nudijo, lahko preverite na portalu Moja dejavnost.

urejanje ceste

Vzdrževanje cest

Gradnja ceste je šele prvi korak, saj je poleg tega potrebno tudi redno vzdrževanje. Poškodbe so lahko posledica: 

 • nepravilne vožnje, 
 • prometnih nesreč, 
 • vremenskih dejavnikov, 
 • naravnih katastrof …

Uporaba poškodovane ceste je lahko zelo nevarna, zato je ključnega pomena, da pri večjih poškodbah takoj poskrbimo za njihovo sanacijo, prav tako pa za manjše poskrbimo z rednim vzdrževanjem.

Podjetja, ki se ukvarjajo z vzdrževanjem cest, ponujajo storitve, kot so:

 • sanacija razpok in lukenj,
 • čiščenje cest,
 • čiščenje jarkov,
 • ureditev bankin,
 • sanacija plazovitih območij,
 • postavitev in odstranitev prometne signalizacije,
 • postavitev cestnih zapor,
 • košnja in obrezovanje drevja, k predstavlja nevarnost voznikom,
 • odstranitev razraslih korenin pod cesto …

Poleg tega lahko nudijo tudi zimsko službo, v sklopu katere v zimskih mesecih izvajajo posip cest in pluženje snega, pa tudi postavljanje snežnih kolov.

vzdrževanje ceste

Prometna oprema

Pomemben del ceste je tudi prometna oprema, njeno vzdrževanje pa je pomembno, tako kot vzdrževanje ceste. Na podjetja, ki ponujajo prometno opremo, se lahko zanesete za izdelavo oz. dobavo in montažo razne cestne opreme, kot so:

 • semaforji,
 • cestne varnostne ograje,
 • ograje za pešce,
 • montažni rondoji,
 • cestne grbine,
 • cestna razsvetljava …

Poleg tega nekatera podjetja ponujajo tudi pomoč pri načrtovanju ter svetovanje pri opremi parkirišč in garažnih hiš, v to pa je lahko vključeno vse od signalizacije do razsvetljave.

Prometna signalizacija

Poznamo tako horizontalno kot vertikalno prometno signalizacijo, vključuje pa:

 • označbe na cesti, ki so lahko tankoslojne ali debeloslojne, vzdolžne in prečne,
 • izdelavo oz. dobavo in postavitev prometnih znakov,
 • izdelavo oz. dobavo in montažo taktilnih označb,
 • izdelavo oz. dobavo in montažo prometnih stožcev,
 • lepljenje začasnih trakov …

Podjetja, ki so specializirana za prometno signalizacijo, so na voljo tudi za izdelavo znakov po meri, več o njihovi ponudbi pa najdete na portalu Moja dejavnost.

Prikaži več Prikaži manj
Filtriraj

STROJNE STORITVE KOLAR D.O.O.

0 / 0 ocen
Oplotnica Prikaži telefon
Vzdrževanje in čiščenje cest Podravska

TODOGRAD D.O.O.

0 / 0 ocen
Železniki Prikaži telefon
Gradnja cest in izkopi Gorenjska

MAPRI PROASFALT D.O.O.

0 / 0 ocen
Ljubljana Prikaži telefon
Kvalitetne nizke gradnje in gradnja cest Ljubljana

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE DRAVOGRAD D.O.O.

0 / 0 ocen
Dravograd Prikaži telefon
Vzdrževanje cest Dravograd

HERINGRAD, GRADBENIŠTVO, POSREDNIŠTVO IN STORITVE, D.O.O.

0 / 0 ocen
Maribor Prikaži telefon
Ugodne nizke gradnje Štajerska

Ymeri Gazmend s.p.

0 / 0 ocen
Slovenske Konjice Prikaži telefon
Nizke gradnje Savinjska

MITJA PIRC - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI

0 / 0 ocen
Ljubljana Prikaži telefon
Pluženje ceste Ljubljana okolica

ELCI d.o.o.

0 / 0 ocen
Kranj Prikaži telefon
Izdelava cestne opreme Slovenija

Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.

0 / 0 ocen
Slovenska Bistrica Prikaži telefon
Vzdrževanje cestišč Slovenska Bistrica

Pavčnik d.o.o.

0 / 0 ocen
Dol pri Hrastniku Prikaži telefon
Gradnja cest Zasavje, Slovenija

Ivan Rakun s.p.

0 / 0 ocen
Rečica ob Savinji Prikaži telefon
Zimska služba in pluženje cest Savinjska

Gradnja železnic Jernej Ferk s.p.

0 / 0 ocen
Murska Sobota Prikaži telefon
Gradnja železnic Slovenija

Gradbena mehanizacija in prevozi Franc Roblek s.p.

0 / 0 ocen
Preddvor Prikaži telefon
Kvalitetna gradnja cest Slovenija

KOMUNALA METLIKA D.O.O.

0 / 0 ocen
Metlika Prikaži telefon
Urejanje cest Metlika

Komunala Hrastnik d.o.o.

0 / 0 ocen
Hrastnik Prikaži telefon
Urejanje cest Hrastnik
Prikaži naslednjih 15

Naši nasveti

Zemljevid