Kategorije
Vse kategorije

Dom in vrt

Geologija - profesionalna, inženirska in sodobna

Geologi se osredotočajo na analiziranje sestave, lastnosti, nastanek in razporeditev mineralov ter kamnin, ki skupaj tvorijo Zemljino skorjo. To jim omogoča razumevanje geološke zgodovine in procesov, ki so vplivali na oblikovanje površja. Pomembnost geologov pri načrtovanju zemeljskih izkopov, preoblikovanja terena, gradbenih delih in ostalih zemeljskih posegih pogosto spregledamo in jim ne posvetimo dovolj pozornosti. Pomembno je vedeti ,da je kakovost in stanje zemlje, tal in njune sestave pomemben faktor pri vseh delih, ki se bodo izvajala na njih. 

Za zemeljske raziskave, analizo tal in prsti ter kamnov, so geogologi pravi naslov. Na Moja dejavnost smo za vas združili profesionalne in zanesljive sodobne inženirske geologe in ostale geologe, ki vam bodo zagotovili poglobljen pregled in analizo. Preverite, kaj je njihovo delo in zakaj je tako pomembno.

Kaj počnejo geologi?

Pri geologiji je področje raziskav in metod dela zelo široko, naj omenimo le nekaj izstopajočih.

Pri omembi geologije ne smemo pozabiti na stratigrafijo. Vejo geologije, ki se ukvarja s študijem plastičnih kamnin in njihovih vsebin. Preučuje zaporedje plasti, kar omogoča razumevanje zaporedja dogodkov v geološki zgodovini. Ta veja je ključna pri različnih zgodovinskih in geografskih raziskavah in odkritjih v znanosti.

Pod temo geologije bi lahko nekaj besed povzeli tudi o hidrogeologiji. Kot že sama predpona “hidro” pove, ta veja preučuje vodo pod zemeljsko površino; vpliva človeških dejavnosti na podzemne vodne vire (podtalnico, izvire, ponore). Ta del geologije je pomemben pri načrtovanju kanalizacij, naselij in ostalih področij, kjer so vodni viri nepogrešljivi.

Nato je tu še tektonska geologija, ki raziskuje nastanek in premike tektonskih plošč. Sem sodi preučevanje:

  • potresov,
  • vulkanov,
  • gorskega oblikovanja
  • in tektonskih procesov.

Geologija se posveča tudi preučevanjem in raziskovanjem preteklega časa v Zemljini zgodovini, to pomeni razvojem življenja, podnebnimi spremembami, ki so tako pereče v zadnjem času, razvojem pokrajin in tudi izumrtjem živalskih vrst.

Tudi iskanje oziroma pridobivanje premoga, nafte, plina, rudnin, dragih kamnov in dragocenih kovin sodijo k področju geologije, ki to preučuje z ekonomskega vidika.

Geološke storitve obsegajo tudi geomehansko vrtanje, hidrogeološke raziskave, vzdrževanje vrtin, geofizikalne meritve, meritve nivoja vode, geomehanske raziskave in analize, sanacije plazov in sanacije po poplavah, potresnih, podorih in podobno.

Inženirska geologija - zakaj je geologija pomembna za gradnjo?

Ta del geologije se ukvarja s prepoznavanjem geoloških razmer in predvidevanje morebitnih geološko pogojenih nevarnosti pri gradnji. Bi želeli graditi? Postaviti most? Na pomoč vam bo priskočilo geološko inženirstvo oziroma strokovnjaki radnje, ki imajo poglobljeno znanje geologije. Ti uporabljajo svoje geološko znanje za načrtovanje in izvajanje gradbenih projektov:

  • razna izkopavanja,
  • vrtanje vrtin za geotermalno energijo in vodo,
  • gradnja cest, mostov, nasipov in drugih infrastrukturnih objektov.

S pomočjo izkušenih inženirskih geologov boste lahko ocenili, ali je parcela, na kateri želite graditi varna, ali nudi dobra in stabilne pogoje, je vodni vir, kamor boste napeljali cevi za vvaš objekt sploh varen, in ali tla zagotavljajo vso potrebno stabilnsot za denimo gradnjo kleti ali kletne garaže. Inženirski geologi so pomemben del arhitekture in gradnje, saj bodo zagotovili, da bo objekt stabilen in zavarovan, in ne bo ogrožen s strani tektonskih premikov, podzemnih vodnih virov in drugih zemeljskih vplivov, ki bi objekt utegnili ogroziti ali celo uničiti.

Okoljska geologija

Preučuje vpliv človeških dejavnosti na okolje ter se ukvarja s prepoznavanjem in obvladovanjem naravnih nevarnosti kamor sodijo: poplave, zemeljski plazovi, potresi (seizmologija) in vulkanski izbruhi (vilkanologija). S svojim delom skuša te tudi preprečevati, na primer s pogozdovanjem pobočij, kjer obstaja nevarnost plazov, nasadi mangrov, kjer obstaja nevarnost previsokih valov in podobno.

Geologija je zelo pomembna pri razumevanju naravnih procesov, ki oblikujejo Zemljo, pri obvladovanju izzivov in tveganj, ki jih prinašajo geološki pojavi, iskanju in izkoriščanju naravnih virov ter pri načrtovanju trajnostnega razvoja in varovanju okolja.

Okoljska geologija pa gre z roko v roki z inženirsko geologijo pri denimo kmetijstvu, saj je pomembno poznati značilnosti, prednosti, sestavo in seveda kakovost ter varnost zemlje, prsti in tal, na katerih bodo potekali kmetijski procesi ali poljedelstvo.

Kakovost tal zaupajte geologom

Geologi pogosto sodelujejo tako z gradbenimi podjetji, kot tudi s kmetijstvom. Na seznamu podjetij Moja dejavnost boste lahko našli podjetja, ki vam nudijo analizo tal in vode, in geološke inženirje, ki bodo nudili svoje storitve za potrebe gradbeništva.

S pomočjo geologov in geoloških društev ter podjetij boste prejeli vse informacije o kakovosti površine, ali je varno izvajati izkope in zemeljska dela ter ali je varno postavljati objekte na območje ob rekah, vznožju gora in drugih lokacijah, kjer bi sestava in stanje tal lahko vplivala na kakovost življenja ali ga ogrožala.

Stopite v kontakt s profesionalnimi geologi in podjetji, ki nudijo geološke storitve. Preverite njihovo specializacijo, in spremljajte aktualne informacije o podjetjih, ki jih na Moja dejavnost redno posodabljamo, da ste vedno v tiku z ažurnimi podatki.

Najsi iščete
geodeta ali geologa, tu vas zanesljivo čaka izbira podjetij z bogatimi znanji,
izkušnjami in referencami. Spoznajte jih.

Prikaži več Prikaži manj
Filtriraj

HGEM, d.o.o. Hidrogeologija, geotehnologija, ekologija in monitoring

0 / 0 ocen
Ljubljana Prikaži telefon
Projektiranje vrtin Slovenija

GHC-PROJEKT, PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING, D.O.O.

0 / 0 ocen
Dobrna Prikaži telefon
Izdelava geološkega poročila Slovenija

DRIL storitve in trgovina d.o.o.

0 / 0 ocen
Ljubljana Prikaži telefon
Geološka oprema za vrtanje Slovenija

Geotron, geodetske storitve, Matej Kolenc s.p.

0 / 0 ocen
Mirna Peč Prikaži telefon
Vris objekta v kataster Dolenjska

Diate d.o.o.

0 / 0 ocen
Marjeta na Dravskem Polju Prikaži telefon
Vrtanje vrtin Maribor okolica, Štajerska

ZDOVC - BRAČKO IN DRUGI, D.O.O.

0 / 0 ocen
Gorica pri Slivnici Prikaži telefon
Ugodno pilotiranje Slovenija

Geoprevis Blaž Bertoncelj s.p.

0 / 0 ocen
Ljubljana Prikaži telefon
Ugodna višinska dela Osrednja Slovenija

SLP d.o.o. Ljubljana

0 / 0 ocen
Ljubljana Prikaži telefon
Meritve pilotov

Terraplan D.O.O.

0 / 0 ocen
Kočevje Prikaži telefon
Arhitekturno projektiranje Kočevje

Mitja Mežnar s.p.

0 / 0 ocen
Šoštanj Prikaži telefon
Geotehnične storitve Savinjska, Štajerska

Vilkograd, nizke gradnje, d.o.o.

0 / 0 ocen
Šentjur Prikaži telefon
Vrtanje v Sloveniji

SIRIO, D.O.O., KOPER

0 / 0 ocen
Koper - Capodistria Prikaži telefon
Izvajanje geofizikalnih meritev in kartiranje po Sloveniji

GEO - HIDRO, D.O.O., PRESERJE

0 / 0 ocen
Preserje Prikaži telefon
Vrtalna dela Osrednja Slovenija

Geo-Vrtina d.o.o

0 / 0 ocen
Murska Sobota Prikaži telefon
Vrtine za toplotne črpalke Prekmurje

GEOTRANS, D.O.O.

0 / 0 ocen
Ljubljana - Dobrunje Prikaži telefon
Specialna geotehnika in geološke raziskave Slovenija
Prikaži naslednjih 15

Naši nasveti

Zemljevid