Kategorije
Vse kategorije

Dom in vrt

Gozdarske storitve ali gozdna dela v Sloveniji

Gozdarske storitve vključujejo vsa dela, povezana s sečnjo in spravilom lesa, njegovim prevozom in prodajo ter čiščenjem okolice, izvajajo pa se tako po gozdovih kot zasebnih zemljiščih. Poleg varnega poseka in spravila je pomembno tudi čiščenje gozda po sečnji, sanacija gozdov po žledolomu ter čiščenje in vzdrževanje gozdnih vlak, po katerih poteka spravilo posekanega lesa.

Gozdno gradbeništvo se ukvarja z gradnjo na območju gozdov. Gre za gradnjo in sanacijo gozdnih in javnih cest ter kanalizacije, pa tudi agromelioracijo oz. izravnavo zemljišč ter krčitvijo dreves in grmovja.

Gozdarske storitve so na voljo tudi v urbanem okolju, in sicer za obžagovanje, podiranje in zahtevne poseke ob stavbah. Poleg odstranitve dreves in čiščenja vejevja pa se strokovnjaki na področju gozdarskih storitev ukvarjajo tudi z gojenjem dreves.

Redno vzdrževanje gozdov, gozdnih poti in odstranitev podrtih ali obolelih dreves je ključnega pomena za zdravje gozda, rezultat skrbnega vzdrževanja pa je varna in hitra sečnja ter spravilo kvalitetnega lesa.

Pregled gozda

Vsak lastnik gozdnih površin mora izvajati redne preglede svojega gozda, da lahko spremlja dogajanje v njem, stanje dreves, morebitne škode po ujmah in načrtuje gozdna dela, ki so potrebna za ohranjanje zdravja gozda in uspešno pridobivanje lesa.

Pregled gozda se mora opraviti najmanj enkrat letno, priporočeno pa je, da se opravi dvakrat na leto, in sicer spomladi in poleti. Na obhodu moramo biti pozorni na vse spremembe in znake, ki kažejo na prisotnost podlubnikov (lubadarjev) ali drugih škodljivcev, poškodbe dreves, pojav in razvoj podmladka, stanje gozdnih cest in vlak …

Vse spremembe beležimo v dnevniku in fotografiramo pomembne spremembe, da lahko po obhodu gozda pravočasno sestavimo načrt vseh gozdarskih storitev, ki jih potrebujemo. Tako poskrbimo, da se pravočasno ustavi škodljivce, očisti gozd in gozdne ceste ter pripravi na sečnjo in spravilo lesa.

Posek dreves

Posek dreves je ena izmed glavnih gozdarskih dejavnosti, za katere je dobro izbrati kvalitetnega in zanesljivega ponudnika, ki ne bo poskrbel le za hitro in kvalitetno sečnjo lesa, pač pa tudi za varnost vašega gozda, da se le-ta ob poseku ne poškoduje.

Posek oz. sečnja lesa se izvaja na različne načine, in sicer je pridobivanje lesa mogoče z motorno žago ali strojem. Strojna sečnja je primernejša za večje gozdne površine, saj je za posek gozda hitrejša in učinkovitejša, upravljalec je manj obremenjen in dobro zaščiten v kabini, močne luči pa omogočajo sečnjo tudi ponoči.

Sečnja lesa na golo ali golosečnja pomeni popoln posek določenega območja, ker pa je pri nas prepovedana, saj je za okolje zelo škodljiva, so se stroji prisiljeni premikati med drevesi. Premikanje je zaradi njihove velikosti in teže precej oteženo, zato zaradi velikosti in strukture niso primerni za sečnjo na skalnatih ali nagnjenih terenih, prav tako pa imajo oteženo gibanje v gozdu.

Stroji so zato najprimernejši pri poseku debelejših dreves in večjega gozdnega območja, motorna žaga in manjši stroji pa so primernejši za tanjša in posamezna drevesa, ki se lahko pojavljajo v gozdu ali na drugih območjih, kjer je potreben posek dreves, kot so naselja in celo urbano okolje.

V mnogih slovenskih gozdovih se zaradi vsakoletne nove rasti opravi letni gozdni posek, da se mladim rastlinam omogoči dovolj prostora za rast. Izvede se le posek strokovno izbranih dreves, na tak način pa se neguje gozd in skrbi za njegovo zdravje. Posek gozda pa se lahko opravi tudi na večjih površinah, kadar gre za krčitev gozda v kmetijske namene.

Podiranje dreves

Podiranje dreves je ena najbolj nevarnih gozdarskih storitev, zato se za njeno izvedbo vedno zanesite le na strokovno usposobljene gozdarje. Če imate ob nepremičnini nevarno drevo, ki grozi varnosti vas in vaše lastnine, se obrnite na gozdarska podjetja, ki jih lahko najdete na portalu Moja dejavnost.

Pred podiranjem dreves je najprej potreben temeljit pregled dotičnega drevesa, da se lahko oceni njegovo stanje, nagib, najbolj optimalno smer podiranja, ki bo omogočala varen umik pred padajočim drevesom, pa tudi stanje njegove okolice, saj moramo poskrbeti tako za varnost tako vseh sodelujočih kot okolja.

Podiranje se lahko izvede ročno in z mehanizacijo, in sicer z dvigalom, ki je danes zaradi svoje hitrosti in učinkovitosti postalo standarden način za podiranje dreves. Pri podiranju oziroma poseku dreves pa je pomembno, da je dobro načrtovano tudi spravilo in odvoz hlodovine.

Spravilo lesa

Pred spravilom lesa se mora oklestiti veje, nato pa se deblo razžaga na dogovorjeno dolžino in debelino. Uporablja se: 

  • traktorsko,
  • žičniško,
  • helikoptersko,
  • ročno,
  • v izjemno redkih primerih pa tudi živinsko spravilo.

Traktorsko spravilo lesa iz gozda je najbolj pogosto, izvaja pa se na temu namenjenih gozdnih vlakah. Žičnice ali žični žerjavi, ki so lahko tudi prenosni, se uporablja na strmih terenih, kjer spravilo s tovornjakom ni mogoče. Zaradi zahtevne in zamudne postavitve žičnic, se jih uporablja le, kadar gre za spravilo velikih količin lesa.

Helikoptersko spravilo hlodov se uporablja le na nedostopnih območjih, zaradi visokega stroška upravljanja helikopterja pa se tak način spravila uporablja le kadar gre za dovolj velike količine lesa. Ročno spravilo je zelo nevarno, zato se uporablja le v redkih primerih. 

Prevoz lesa

Pri prevozu lesa je zelo pomembno, da je ta izveden profesionalno, saj lahko sicer pride do poškodb gozda in dreves, ki še niso pripravljena na posek. Prevoz hlodovine je zadnja faza gozdarskih storitev v proizvodnji lesa, ki sledi spravilu lesa.

Prevoz hlodov se izvede po gozdnih cestah oziroma vlakah in spravi v začasno skladišče ob gozdni cesti, nato pa se ga odpelje z gozdarskimi tovornjaki, s katerimi se varno lahko do lastne ali partnerske žagalnice prepelje večje količine lesa. Ti tovornjaki so primerni za vožnjo po gozdnih cestah, opremljeni pa so z nakladalno napravo, s pomočjo katere naložijo les.

Za manjše količine lesa je za odvoz dovolj uporaba traktorja s priključeno prikolico za prevoz lesa, ta pa je primerna le za krajše razdalje do obrobja gozda. Del gozdarskih storitev je tudi vzdrževanje gozdnih cest, da so le-te dobro pripravljene na hiter in varen odvoz lesa.

Naslednji korak je žagarstvo in obdelava lesa, ki se ga pripravi za uporabo v različne namene, kot je izdelava pohištva, montažna gradnja in tesarstvo.

Čiščenje gozda

Po končanem poseku, spravilu in odvozu lesa je pomembno opravilo tudi čiščenje gozda, ki pa se ga mora opravljati tudi po ujmah in žledolomih, ki so za sabo pustili veliko vej, polomljenih in poškodovanih dreves, ležečih hlodov in grmovja.

Med ta gozdarska dela spada tudi obžagovanje dreves in odstranitev obolelih dreves, čiščenje zaraščenih površin in gozdov ter posek travnikov in njiv v zaraščanju. Čiščenje gozda lahko izvajate sami, vendar lahko pri tem poškodujete drevesa, podmladek in svojemu gozdu naredite več škode kot koristi, zato se za čiščenje raje obrnite na strokovnjake.

Prednost čiščenja pa ni le v bolj zdravem gozdu, ki je pripravljen na novo rast, pač pa je čiščenje gozda odlično tudi za zbiranje odpadlih vej in poškodovanih hlodov za drva. S čiščenjem gozda za drva boste poskrbeli za obnovljiv vir energije s katerim boste znatno prihranili pri stroških kurjave.

Prodaja lesa

Prodaja se lesne sortimente različnih dimenzij in iz različnih vrst lesa za lesno industrijo. Med njih spadata tako okrogel kot tudi primarno predelan les, ki je iz hlodovine iglavcev, listavcev, pa tudi celulozni in brusni les.

Na voljo vam je tudi prodaja in odkup lesnih sekancev za zastirko, ki se jih uporablja za zastiranje plevela, ter prodaja kurilnih drv.

Odkup lesa

Podjetja, ki nudijo gozdarske storitve, pa se pogosto ne ukvarjajo le s prodajo, pač pa tudi odkupom lesa. Nekatera vam poleg odkupa nudijo tudi odvoz ali celo sečnjo in spravilo, tako da na enem mestu poskrbite za celoten proces proizvodnje lesa.

Možen je tudi odkup hlodovine na panju, kadar lastnik gozda sam ni zmožen opraviti sečnje in spravila lesa, odkup pa se lahko izvede tudi na kamionski cesti.

Izberite podjetje, ki vam lahko ponudi kar največ gozdarskih storitev, ki jih za vas opravijo varno, profesionalno in strokovno, da imate kar največji dobiček, hkrati pa poskrbite za zdravje in urejenost vaših gozdnih površin. Na portalu Moja dejavnost najboljšega ponudnika poiščite že danes!

Prikaži več Prikaži manj
Filtriraj

"Vrtko" Uroš Gračner s.p.

5 / 3 ocen
Bled Prikaži telefon
Posek dreves Gorenjska

LESTRANS transport in trgovina d.o.o.

5 / 1 ocen
Stari trg pri Ložu Prikaži telefon
Prevoz hlodovine po Sloveniji in EU

FM GRADEN D.O.O.

5 / 2 ocen
Murska Sobota Prikaži telefon
Sanacija brežin Podravska, Murska Sobota

Miroslav Majer s.p., izposoja vozil

5 / 1 ocen
Slovenska Bistrica Prikaži telefon
Čiščenje zaraslih površin Štajerska

Andrej Novak s.p.

5 / 1 ocen
Kočevje Prikaži telefon
Hiter prevoz hlodovine Slovenija

Kroflič d.o.o.

5 / 4 ocen
Velenje Prikaži telefon
Odkup hrastove hlodovine Slovenija

GOZDAR, Janez Grdešič s.p.

5 / 1 ocen
Črnomelj Prikaži telefon
Sečnja lesa Črnomelj, Bela Krajina, Dolenjska

Gozdarstvo Nemanič

5 / 1 ocen
Metlika Prikaži telefon
Posek in spravilo lesa Bela krajina

PRODAJA DRV LJUBLJANA OKOLICA | DRVA PAVEL KOZJEK S.P.

5 / 3 ocen
Log pri Brezovici Prikaži telefon
Prodaja drv Ljubljana okolica

BOŠK, posredništvo d.o.o.

5 / 1 ocen
Škofljica Prikaži telefon
Prodaja in odkup drv Ljubljana, okolica, Slovenija

Anton Klopčič - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji

0 / 0 ocen
Lukovica Prikaži telefon
Gozdarske storitve Osrednja Slovenija

ARLES, PREDELAVA IN PRODAJA LESA, ALEKS BOROVNIK ROPIČ S.P.

0 / 0 ocen
Videm pri Ptuju Prikaži telefon
Ugodna drva Štajerska

MILOŠ BENEDIK S.P.

0 / 0 ocen
Kranj Prikaži telefon
Ugodne gozdarske storitve Gorenjska

LESMAR MARIJA PETERKA S.P.

0 / 0 ocen
Vače Prikaži telefon
Odkup in prodaja ugodne hlodovine Osrednja Slovenija
Prikaži naslednjih 15

Naši nasveti

Zemljevid