Kategorije
Vse kategorije

Dom in vrt

Komunalne storitve - dela, ki ohranjajo vaše mesto čisto, udobno in varno

V Sloveniji delujejo številna komunalna podjetja, ki so zadolžena za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb. Mnoge med njimi jemljemo za samoumevne - dostop do pitne vode, čisto okolje, splužene ceste, a so izjemnega pomena, da udobno živimo, varno uporabljamo ceste, pločnike, druge javne površine in seveda, da odgovorno prispevamo k čistemu okolju. 

Tudi v vaši občini deluje komunalno podjetje, ki skrbi za:

 • oskrbo s pitno vodo,
 • odvajanje in čiščenje odpadne vode, 
 • vzdrževanje pokopališč in pokopališko dejavnost,
 • vzdrževanje javnih površin in javne razsvetljave, 
 • ravnanje z odpadki. 

Med kontakti vam najbližjega komunalnega podjetja, ki jih najdete na portalu Moja dejavnost, boste našli tudi informacijo o uradnih urah in telefonske številke dežurnih služb za vodovod, kanalizacijo.

Prav tako lahko komunale opravljajo tržno dejavnost in druge dodatne storitve, o katerih se pozanimajte, ko jim pošljete povraševanje. Pomembno pa je vedeti, da se lahko nabor storitev med posameznimi komunalnimi podjetji razlikuje glede na lokalne potrebe, zmogljivosti in ureditve. Zato poleg javnih komunalnih podjetij delujejo tudi zasebne družbe in samostojni podjetniki, ki ponujajo izvedbo določenih storitev, povezanih s komunalo.

Komunalne storitve javnih gospodarskih služb

Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode - Kanalizacijski sistem

Komunalna podjetja običajno upravljajo z eno ali več čistilnimi napravami. Njihovo delovanje je izjemnega pomena za varovanje okolja in javnega zdravja, saj so odpadne vode onesnažene z različnimi snovmi in je pomembno, da se zbirajo, prečistijo in odvajajo v varne izpuste oziroma primerno očiščene vnašajo v naravne vode.

V primru, da objekti niso priključeni na kanalizacijski sistem, je potrebno urediti tudi prevzem blata iz greznic in malih čistilnih naprav.

Številna komunalna podjetja ponujajo čiščenje hišnih kanalizaicjskih priključkov, praznjenje greznic in tudi izdelavo kanalizaicjskih priključkov. 

Oskrba s pitno vodo

Obsega zajemanje, distribucijo in prodajo pitne vode končnim uporabnikom oziroma gospodinjstev. 

Za oskrbo s pitno vodo morajo komunalna podjtja redno vzdrževati vodovodni sistem, ki j sestavljen iz vodnih zajetij, cevovodov, vodohranov in črpališč ter vodomerov.  Z rednim sledenjem, odkrivanjem in odpravljanjem napak na sistemu se pomembno prispeva k zmanjševanju vodnih izgub, zato so organizirane tudi dežurne vodovodne službe. 

Pitna voda iz javnih sistemov za oskrbo s pitno vodo mora biti redno preverjana in spremljana. Monitoring se izvaja skladno z državnim letnim programom, opravljajo se tudi notranji nadzori, ki jih zagotavljajo izvajalci javnih služb. 

Komunalni odpadki

Ena najpomembnejših nalog, ki jih opravljajo komunalne službe, je zbiranje in odvoz odpadkov. Komunalna podjetja skrbijo za oddajo zabojnikov gospodinjstvom, ekološke otoke oziroma zbiralnice v večjih naseljih, ločevanje odpadkov in nevarne odpadke. 

Ločevanje odpadkov 

Je pomemben korak pri zmanjševanju količine odpadkov ter spodbujanju recikliranja. Ločevanje odpadkov omogoča ponovno uporabo surovin in tako zmanjšuje potrebno po pridobivanju novih iz naravnih virov. V Sloveniji odpadke ločujemo na naslednji način: 

 • Mešani komunalni odpadki
 • Steklo
 • Papir
 • Embalaža 
 • Biološki odpadki 

Uporabljajo se ločeni zabojniki, ustrezno označeni za kaj so namenjeni, odvozi pa potekajo skladno z urniki, ki jih objavi vaše komunalno podjetje, zadolženo za to.

Posebej se zbirajo še nevarni odpadki, to so baterije, kemikalije, zdravila. 

V vaši občini zagotovo deluje tudi zbirni center ali deponija, kjer lahko odložite tudi: 

 • kosovne odpadke 
 • gradbeni material 
 • izrabljene gume
 • ostalo 

Vzdrževanje javnih površin 

Naloga komunalnih služb je skrb za urejenost in vzdrževanje javnih poti, cest, trgov, parkirišč, zelenic. Aktivnosti vključujejo tako čiščenje, pometanje, gradbena popravila, kot tudi košnjo, zalivanje, zimsko službo ... 

Prikaži več Prikaži manj
Filtriraj

EKO-efekt d.o.o.

5 / 3 ocen
Ilirska Bistrica Prikaži telefon
Odvoz industrijskih odpadnih voda Ljubljana

Pungrad javno komunalno podjetje d.o.o.

5 / 2 ocen
Bodonci Prikaži telefon
Javno komunalno podjetje Pomurje

VIPS ŠPELA KORENT UREK S.P.

0 / 0 ocen
Slovenj Gradec Prikaži telefon
Kopalne vode Slovenija

Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec, d.o.o.

0 / 0 ocen
Logatec Prikaži telefon
Komunalno podjetje Logatec

Storitve Mirko Vogrinec s.p.

0 / 0 ocen
Gornja Radgona Prikaži telefon
Najem wc mobilnih kabin v Sloveniji

METKA MATJAŠIČ S.P.

0 / 0 ocen
Ptuj Prikaži telefon
Laboratorijske analize živil in pitne vode ter nadzor nad pitno vodo Ptuj, Slovenija

IGREEN D.O.O.

0 / 0 ocen
Portorož/Portorose Prikaži telefon
Komunalne storitve Obala

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o.

0 / 0 ocen
Velenje Prikaži telefon
Komunalno podjetje Velenje

ZOSPEUM, raziskovanje mehkužcev Rajko Slapnik s.p.

0 / 0 ocen
Kamnik Prikaži telefon
Merjenje fizikalno-kemijskih lastnosti vode Slovenija in tujina

GAS group, storitve javne higiene, d.o.o.

0 / 0 ocen
Godovič Prikaži telefon
Odvoz odpadkov Ljubljana, Goriška

MARIBORSKI VODOVOD JAVNO PODJETJE D.D.

0 / 0 ocen
Maribor Prikaži telefon
Mariborski vodovod

Comteh, d.o.o.

0 / 0 ocen
Črnomelj Prikaži telefon
Obdelava odpadne vode v Sloveniji

Mestne storitve, Javno podjetje, d.o.o., Nova Gorica

0 / 0 ocen
Nova Gorica Prikaži telefon
Mestne storitve Nova Gorica

Ikema d.o.o.

0 / 0 ocen
Lovrenc na Dravskem polju Prikaži telefon
Meritve odpadne vode Slovenija

KOMUNALA HRASTNIK D.O.O.

0 / 0 ocen
Hrastnik Prikaži telefon
Komunalne storitve in odvoz smeti Hrastnik
Prikaži naslednjih 15

Naši nasveti

Zemljevid