Kategorije
Vse kategorije

Dom in vrt

Komunalne storitve - dela, ki ohranjajo vaše mesto čisto, udobno in varno

V Sloveniji delujejo številna komunalna podjetja, ki so zadolžena za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb. Mnoge med njimi jemljemo za samoumevne - dostop do pitne vode, čisto okolje, splužene ceste, a so izjemnega pomena, da udobno živimo, varno uporabljamo ceste, pločnike, druge javne površine in seveda, da odgovorno prispevamo k čistemu okolju. 

Tudi v vaši občini deluje komunalno podjetje, ki skrbi za:

 • oskrbo s pitno vodo,
 • odvajanje in čiščenje odpadne vode, 
 • vzdrževanje pokopališč in pokopališko dejavnost,
 • vzdrževanje javnih površin in javne razsvetljave, 
 • ravnanje z odpadki. 

Med kontakti vam najbližjega komunalnega podjetja, ki jih najdete na portalu Moja dejavnost, boste našli tudi informacijo o uradnih urah in telefonske številke dežurnih služb za vodovod, kanalizacijo.

Prav tako lahko komunale opravljajo tržno dejavnost in druge dodatne storitve, o katerih se pozanimajte, ko jim pošljete povraševanje. Pomembno pa je vedeti, da se lahko nabor storitev med posameznimi komunalnimi podjetji razlikuje glede na lokalne potrebe, zmogljivosti in ureditve. Zato poleg javnih komunalnih podjetij delujejo tudi zasebne družbe in samostojni podjetniki, ki ponujajo izvedbo določenih storitev, povezanih s komunalo.

Komunalne storitve javnih gospodarskih služb

Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode - Kanalizacijski sistem

Komunalna podjetja običajno upravljajo z eno ali več čistilnimi napravami. Njihovo delovanje je izjemnega pomena za varovanje okolja in javnega zdravja, saj so odpadne vode onesnažene z različnimi snovmi in je pomembno, da se zbirajo, prečistijo in odvajajo v varne izpuste oziroma primerno očiščene vnašajo v naravne vode.

V primru, da objekti niso priključeni na kanalizacijski sistem, je potrebno urediti tudi prevzem blata iz greznic in malih čistilnih naprav.

Številna komunalna podjetja ponujajo čiščenje hišnih kanalizaicjskih priključkov, praznjenje greznic in tudi izdelavo kanalizaicjskih priključkov. 

Oskrba s pitno vodo

Obsega zajemanje, distribucijo in prodajo pitne vode končnim uporabnikom oziroma gospodinjstev. 

Za oskrbo s pitno vodo morajo komunalna podjtja redno vzdrževati vodovodni sistem, ki j sestavljen iz vodnih zajetij, cevovodov, vodohranov in črpališč ter vodomerov.  Z rednim sledenjem, odkrivanjem in odpravljanjem napak na sistemu se pomembno prispeva k zmanjševanju vodnih izgub, zato so organizirane tudi dežurne vodovodne službe. 

Pitna voda iz javnih sistemov za oskrbo s pitno vodo mora biti redno preverjana in spremljana. Monitoring se izvaja skladno z državnim letnim programom, opravljajo se tudi notranji nadzori, ki jih zagotavljajo izvajalci javnih služb. 

Komunalni odpadki

Ena najpomembnejših nalog, ki jih opravljajo komunalne službe, je zbiranje in odvoz odpadkov. Komunalna podjetja skrbijo za oddajo zabojnikov gospodinjstvom, ekološke otoke oziroma zbiralnice v večjih naseljih, ločevanje odpadkov in nevarne odpadke. 

Ločevanje odpadkov 

Je pomemben korak pri zmanjševanju količine odpadkov ter spodbujanju recikliranja. Ločevanje odpadkov omogoča ponovno uporabo surovin in tako zmanjšuje potrebno po pridobivanju novih iz naravnih virov. V Sloveniji odpadke ločujemo na naslednji način: 

 • Mešani komunalni odpadki
 • Steklo
 • Papir
 • Embalaža 
 • Biološki odpadki 

Uporabljajo se ločeni zabojniki, ustrezno označeni za kaj so namenjeni, odvozi pa potekajo skladno z urniki, ki jih objavi vaše komunalno podjetje, zadolženo za to.

Posebej se zbirajo še nevarni odpadki, to so baterije, kemikalije, zdravila. 

V vaši občini zagotovo deluje tudi zbirni center ali deponija, kjer lahko odložite tudi: 

 • kosovne odpadke 
 • gradbeni material 
 • izrabljene gume
 • ostalo 

Vzdrževanje javnih površin 

Naloga komunalnih služb je skrb za urejenost in vzdrževanje javnih poti, cest, trgov, parkirišč, zelenic. Aktivnosti vključujejo tako čiščenje, pometanje, gradbena popravila, kot tudi košnjo, zalivanje, zimsko službo ... 

Prikaži več Prikaži manj Filtriraj

Aleš Bedič s.p.

0 / 0 ocen
Mojstrana Prikaži telefon
Komunalne storitve Gorenjska, Slovenija

JAVNO PODJETJE KOMUNALA LAŠKO D.O.O.

0 / 0 ocen
Laško Prikaži telefon
Komunalne storitve Laško

KOMUNALA HRASTNIK D.O.O.

0 / 0 ocen
Hrastnik Prikaži telefon
Komunalne storitve in odvoz smeti Hrastnik

GRAVEKS d.o.o.

0 / 0 ocen
Koprivnica Prikaži telefon
Kvalitetne komunalne storitve Posavje, Savinjska

ADET D.O.O.

0 / 0 ocen
Portorož - Portorose Prikaži telefon
Komunalne storitve Portorož, Obala, Koper

KOMUNALA RADGONA d.o.o.

0 / 0 ocen
Gornja Radgona Prikaži telefon
Komunalne storitve Gornja Radgona

JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA, d.o.o.

0 / 0 ocen
Ilirska Bistrica Prikaži telefon
Komunalne storitve Ilirska Bistrica

ROHR-BLITZ d.o.o.

0 / 0 ocen
Sevnica Prikaži telefon
Komunalne storitve in odvoz odpadkov Slovenija

IGREEN D.O.O.

0 / 0 ocen
Portorož - Portorose Prikaži telefon
Komunalne storitve Obala

Javno podjetje KOMUNALA Idrija d.o.o.

0 / 0 ocen
Idrija Prikaži telefon
Komunalne storitve Idrija

EKO-PARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft. Lendva

0 / 0 ocen
Lendava Prikaži telefon
Komunalne storitve Lendava Lendva

NIGRAD, komunalno podjetje, d.d.

0 / 0 ocen
Maribor Prikaži telefon
Komunalne storitve Maribor

Ecoplus d.o.o.

0 / 0 ocen
Logatec Prikaži telefon
Komunalne storitve Logatec

JP komunala d.o.o. Mozirje

0 / 0 ocen
Mozirje Prikaži telefon
Komunalne storitve Mozirje
Prikaži naslednjih 15

Naši nasveti

Mi poiščemo ponudbe za vas

Vi določite povpraševanje, mi poskrbimo, da ga prejmejo preverjeni izvajalci.

Ustvari povpraševanje