Kategorije
Vse kategorije

Dom in vrt

Sindikati delavcev - članstvo prinaša ugodnosti in strokovno pomoč

Sindikat je prostovoljna organizacija, ki se ukvarja z bojem za delavske pravice ter zaščito in zastopanjem interesov delavcev in javnih uslužbencev. Sindikati skrbijo, da so delavcem omogočene varne in zdrave delovne razmere ter da so za svoje delo pošteno plačani. Delujejo lahko samostojno, lahko pa se tudi med seboj povežejo v federacije sindikatov. Sindikat vodi kongres, katerega člani vsake 4 ali 5 let sprejmejo nove programske dokumente za naslednje leto. Njihovo delovanje je urejeno in opredeljeno v ustavi in z mednarodnimi konvencijami o sindikalni svobodi.

Sindikalna svoboda

Sindikalna svoboda pomeni, da je včlanjevanje v sindikate svobodno in prostovoljno, prav tako je svoboden izstop iz sindikata. Sindikalni aktivisti skrbijo za ozaveščanje delavske populacije, ki se zaradi vstopa vedno novih delavcev na trg dela ne sme nikoli končati, in na ta način pridobivajo nove člane. Članstvo v sindikat je prostovoljno, člani sindikata pa redno plačujejo sindikalno članarino, ki pri nas znaša od 0,6 do 1 % bruto plače. 

Delavci kot člani sindikata

Delodajalec po Zakonu o delovnih razmerjih zaposlenih ne sme odpustiti zaradi članstva v sindikatu, udeležbi v sindikalnih dejavnostih med (po predhodnem dogovoru z delodajalcem) ali izven delovnega časa, prav tako pa ga ne sme odpustiti zaradi udeležbe na stavki, ki je bila organizirana v skladu z zakonom. Delodajalec prav tako ne sme drugače obravnavati tistih iskalcev zaposlitve, ki so člani sindikata.

Sindikalni zastopnik je imenovan ali izvoljen s strani sindikata, ki ima člane, ki so zaposleni pri istem delodajalcu. Izbrani sindikalni zastopnik pri dotičnem delodajalcu zastopa svoj sindikat in varuje delavske pravice in interese njegovih članov. Varnost sindikalnih zastopnikov je uzakonjena z Zakonom o delovnih razmerjih, zato sindikalnih zastopnikov ni dovoljeno obravnavati slabše ali drugače od ostalih zaposlenih.

Reprezentativni sindikati

Za pridobitev reprezentativnosti morajo sindikati in konfederacije sindikatov dosegati in dokazati naslednje pogoje:

  • včlanitev in delovanje v sindikatu je svobodno,
  • sindikat stroške svojega delovanja krije s članarino in drugimi lastnimi viri,
  • sindikat mora delovati neodvisno od državnih organov in delodajalca,
  • sindikat mora delovati neprekinjeno vsaj 6 mesecev,
  • sindikat mora imeti določeno število članov.

Samostojni sindikat mora izkazati, da se vsaj 15 % njegovih članov ukvarja z določeno dejavnostjo ali poklicem, za zvezo ali konfederacijo sindikatov pa morajo taki člani znašati vsaj 10 %.

Delovanje sindikatov je ključnega pomena za stabilnost družbe in vzdrževanje demokracije, saj ščiti delavce in javne uslužbence pred izkoriščanjem in neustreznim obravnavanjem s strani delodajalcev. Sindikat socialni dialog o svojih zahtevah glede pravic in interesov delavcev načenja s stavkami. Z Republiko Slovenijo med pogajanji sprejemajo sporazume, ki so rezultat stavk.

Sindikati za svoje člane organizirajo tudi številna druženja in dogodke za vzpodbujanje dobrih medsebojnih odnosov, sodelovanja in medsebojne podpore. Prav tako članom nudijo vrsto ugodnosti, popustov pri izbranih ponudnikih, nakupu abonmajev in še več.

Prikaži več Prikaži manj
Filtriraj

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Območna organizacija Gorenjske

0 / 0 ocen
Kranj Prikaži telefon
Sindikalna dejavnost Gorenjske

Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije, Regijska organizacija za Koroško

0 / 0 ocen
Ravne na Koroškem Prikaži telefon
Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije

0 / 0 ocen
Ljubljana Prikaži telefon
Svetovanje delavcem v zdravstveni negi Slovenija

SKVNS, sindikat komunale Kranjska Gora

0 / 0 ocen
Gozd Martuljek Prikaži telefon
Sindikat komunale Kranjska Gora

Sindikat premogovnika Velenje

0 / 0 ocen
Velenje Prikaži telefon
Sindikat Velenje

Območni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture za Koroško

0 / 0 ocen
Ravne na Koroškem Prikaži telefon
Pomoč sindikalnim zaupnikom v zavodih pri njihovem delu Koroška

SZSV SINDIKAT ZD NOVA GORICA ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO

0 / 0 ocen
Nova Gorica Prikaži telefon
Sindikat zdravstva in socialnega varstva zdravstveni dom Nova Gorica
Prikaži naslednjih 15

Naši nasveti

Zemljevid