Kategorije
Vse kategorije

Dom in vrt

Osnovne šole in osnovnošolska izobrazba

Osnovne šole so obvezna stopnička na poti izobraževanja vašega otroka. Skrbijo za kvalitetno socializacijo in učence pripravijo na vstop v leta najstništva, na nove podvige in novo znanje ter izkušnje. Učitelji in učiteljice ter ostali strokovni delavci učence učijo soočanja z izzivi, samostojnega učenja, sodelovanja in kako pridobljeno znanje uporabiti.

V osnovni šoli učenci spletejo prve prijateljske vezi, se naučijo sobivanja z vrstniki in medsebojnega komuniciranja, naučijo se igre in zabave ter upoštevanja smernic, navodil in pravil.

Dejavnosti osnovnih šol

Osnovne šole se ravnajo po programu, kateri določa učni načrt, izbirne in obvezne predmete, zajema tudi jutranje in popoldansko varstvo, šolo v naravi in ostale obveznosti, ki se odvijajo v sklopu osnovnošolskega izobraževanja.

Obširen program osnovnih šol obsega:

 • jutranje varstvo,
 • podaljšano bivanje (popoldansko varstvo),
 • dodatni in dopolnilni pouk,
 • neobvezni izbirni predmeti,
 • izvenšolske dejavnosti (krožki, interesne dejavnosti,…).

Osnovna šola in interesne dejavnosti

Izven učnega načrta in ur pouka, ki jih določa urnik, se vaš otrok lahko udeležuje vrste različnih krožkov, delavnic in natečajev, ki bogatijo njegov svet in ga učijo novih spretnosti ter razvijajo njegovo sposobnost učenja ter spodbujajo kakovostno preživljanje prostega časa.

Interesne dejavnosti in dejavnosti razširjenega programa za učence:

 • likovni krožek,
 • bralni/literarni krožek,
 • pevski zbor/glasbeni krožek,
 • računalniški krožek.

Mnogokrat osnovne šole v sodelovanju z izvenšolskimi organizatorji in mentorji omogočajo aktivnosti, ki potekajo na šoli, taki so na primer:

 • plesni krožek,
 • košarkarski krožek,
 • nogometni krožek,
 • rokometni krožek,
 • odbojkarski krožek,
 • gimnastika in akrobatika,
 • atletika,
 • krožek tujega jezika,
 • prva pomoč,
 • in mnogi drugi.

Tekmovanja in natečaji osnovnih šol

Za učence osnovnih šol je po Sloveniji organiziranih veliko tekmovanj iz različnih področij. Tekmovanja spodbujajo razvoj, učence pomagajo pripraviti na izzive, zmage in morebitne poraze, hkrati pa nadgrajujejo znanje, ki ga učenci že pridobijo pri pouku.

Osnovnošolska tekmovanja spodbujajo nadarjene učence in njihov interes za določeno področje, hkrati pa jih privajajo na samostojno poglabljanje znanja in omogočajo primerjavo z ostalimi tekmovalci – vrstniki.

Vrste tekmovanj osnovnih šol:

Varstvo otrok osnovne šole

Ko se vam mudi v službo, ali delate do poznega popoldneva, je odlično imeti dodatno varstvo za vašega osnovnošolca. Najboljše osnovne šole v Sloveniji vam omogočajo jutranje varstvo, ki poteka pred začetkom pouka po urniku, po končanem pouku pa je učencem zagotovljeno tudi podaljšano bivanje.

Jutranje varstvo je običajno organizirano le za učence prvega razreda osnovne šole, zajema pa jutranji počitek, pogovor ali kakšno sprostitveno dejavnost, zajtrk in pripravo na pouk.

Popoldansko podaljšano bivanje je organizirano za učence od 1. do 5. razreda, poteka pa vsak dan med 12.10 in 16.30 uro. Podaljšano bivanje je namenjeno učenju, pisanju domače naloge, igri z ostalimi učenci, počitku ali sodelovanju pri interesnih dejavnostih.

Šola v naravi

Del osnovnošolskega pouka se lahko izvaja tudi v sklopu šole v naravi. Ta poteka več dni hkrati in je navadno izven šolskih prostorov, običajno v organiziranih domovih (CŠOD), ki so temu namenjeni, lahko poteka tudi v počitniških domovih, taborih ali hotelih.

V šoli v naravi učenci skozi različne dejavnosti in aktivnosti spoznavajo in doživljajo naravo ter okolico, razvijajo svoje stike z vrstniki in se učijo delovnih navad. Poudarek šol v naravi je nedvomno fizična aktivnost in ostajanje v stiku z naravo.

Šole v naravi organizirajo vse osnovne šole, zagotovijo zadostno število učiteljev (ali strokovnih delavcev) in opredelijo učni načrt. Šola v naravi je zakonsko dostopna vsem učencem, pri čemer del stroškov zagotavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanosti in šport (MIZŠ), del pa starši. V kolikor zaradi socialnega položaja družine starši ne morejo zagotoviti financiranja šole v naravi, MIZŠ nudi dodatno denarno pomoč.

Učencem, ki se šole v naravi ne morejo udeležiti, mora osnovna šola zagotoviti ustrezen program izobraževanja in aktivnosti, običajno ta zajema različne projektne naloge.

Knjižnica osnovne šole

Osnovnošolske knjižnice so zakladnica znanja in učenja. Organizirajo bralne značke in domače branje, zagotavljajo izposojo gradiva in učbenikov v sklopu učbeniškega sklada, hkrati pa spodbujajo domišljijo in razmišljanje vedoželjnih učencev. V knjižnicah se učenci po pouku lahko zbirajo ob bralnem krožku, rešujejo domačo nalogo, ali pa zbirajo literaturo za šolske projekte in naloge.

Izposojajo si lahko knjige ali pa samostojno berejo v mirnem in prijetnem okolju.

Svetovalna služba osnovne šole

Svetovalna služba nudi pomoč in podporo ter svetovanje učiteljem, staršem in učencem. Svetovalni delavci omogočajo varno okolje, primerno za pogovor o vsem od vzgoje, izobrazbe, učenja, pa tudi o drugih stvareh, ki vplivajo na otrokovo šolanje. 

Splošne informacije programov osnovnih šol

 • Osnovna šola je zakonsko določeno obvezna izobrazba. Večina otrok obiskuje javne osnovne šole, ki so brezplačne, lahko pa se odločite tudi za zasebne (plačljive) osnovne šole, kakor tudi za izobraževanje doma.
 • Šolsko leto za učence osnovne šole se začne 1. septembra, in konča 31. avgusta, pouk pa poteka od 1. septembra do 24. junija (15. junija za učence 9. razreda).
 • Šolsko leto obsega dve ocenjevalni obdobji
 • Počitnice za učence osnovnih šol: jesenske, novoletne, zimske, prvomajske
 • Državni prazniki so dela prosti dnevi
 • Pouk poteka petkrat tedensko, ne začne se pred 7.30 zjutraj, poteka po urniku, ki se od razreda do razreda (ter med šolami) zelo razlikuje
 • Ker je osnovnošolska izobrazba obvezna, učenec iz osnovne šole ne more biti izključen, lahko pa je prešolan v drugo ustanovo

Osnovna šola – kontakt

Za podrobne informacije o želeni osnovni šoli se lahko obrnete na kontaktno številko tajništva, ali pa jim pošljete sporočilo na e-poštni naslov. Na številna vprašanja vam bo odgovorila tudi šolska svetovalna služba, ali pa vas po potrebi usmerila naprej.

Nudili vam bodo vse potrebne informacije, ki vam bodo olajšale izbiro ustrezne osnovne šole, izvenšolskih aktivnosti in ostalih dejavnosti.

Prikaži več Prikaži manj
Filtriraj

Osnovna šola Bežigrad

5 / 1 ocen
Ljubljana Prikaži telefon
Osnovna šola Osrednja Slovenija

Osnovna šola Zreče

5 / 1 ocen
Zreče Prikaži telefon
Vpis v Osnovno šolo Zreče, Savinjska

Osnovna šola Blaža Arniča Luče

5 / 1 ocen
Luče Prikaži telefon
Vpis otrok v vrtec in osnovno šolo Savinjska dolina

OSNOVNA ŠOLA PODBOČJE

5 / 1 ocen
Podbočje Prikaži telefon
Osnovna šola in vrtec Podbočje

Osnovna šola Ketteja in Murna

5 / 1 ocen
Ljubljana Prikaži telefon
Vpis otrok v osnovno šolo Ketteja in Murna, Kodeljevo

Osnovna šola Valentina Vodnika

5 / 1 ocen
Ljubljana Prikaži telefon
Vpis v osnovno šolo Ljubljana

Osnovna šola Križevci

5 / 1 ocen
Križevci pri Ljutomeru Prikaži telefon
Vpis otrok v vrtec in osnovno šolo Križevci, Pomurje

OSNOVNA ŠOLA GLAZIJA

5 / 1 ocen
Celje Prikaži telefon
Vpis v osnovno šolo Glazija

OŠ Stražišče Kranj

0 / 0 ocen
Kranj Prikaži telefon
Vpis v osnovno šolo in vrtec Kranj, okolica

Osnovna šola Vrhovci

0 / 0 ocen
Ljubljana Prikaži telefon
Osnovnošolsko izobraževanje Ljubljana

Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik

0 / 0 ocen
Hrastnik Prikaži telefon
Vpis otrok v osnovno šolo Zasavje

Osnovna šola Spodnja Šiška

0 / 0 ocen
Ljubljana Prikaži telefon
Vpis otrok v osnovno šolo Šiška

OSNOVNA ŠOLA DRSKA

0 / 0 ocen
Novo mesto Prikaži telefon
Osnovna šola Drska Novo mesto

OSNOVNA ŠOLA VERŽEJ

0 / 0 ocen
Veržej Prikaži telefon
Osnovna šola, vrtec in vzgojni dom Veržej

Osnovna Šola Domžale

0 / 0 ocen
Domžale Prikaži telefon
Osnovna šola Domžale
Prikaži naslednjih 15

Naši nasveti

Zemljevid