Kategorije
Vse kategorije

Dom in vrt

Upravljanje nepremičnin

Upravljanje stanovanjske hiše je delo lastnika, ki skrbi za pravočasno plačevanje računov, obratovanje in vzdrževanje svoje hiše in njene okolice. Kadar gre za nepremičnine z več kot dvema etažnima lastnikoma, torej večstanovanjski in poslovni objekti, pa je upravljanje in vzdrževanje vseh skupnih delov, prostorov in naprav nepremičnine naloga upravnika.

Najboljši upravniki nepremičnin

Po Stvarnopravnem zakoniku in Stanovanjskem zakonu mora imeti upravnika vsaka nepremičnina z dvema ali več etažnimi lastniki in več kot osmimi posameznimi deli.

Upravnik nepremičnin vodi evidenco vseh etažnih lastnikov, računov, terjatev in plačil, s prejetimi sredstvi plačuje račune ter pripravlja finančna poročila in pogodbe za zavarovanje objekta ter za dobavo potrebnih sredstev za vzdrževanje. Hkrati je kot pravna oseba pooblaščen za zastopanje lastnikov objekta v vseh poslih, ki se navezujejo na upravljanje in vzdrževanje nepremičnine.

Dober upravnik vodi dialog in dobro sodeluje z etažnimi lastniki. Poskrbi za redno plačevanje mesečnih stroškov, skrbi, da so ti karseda nizki, s preventivnim, rednim in investicijskim vzdrževanjem samega objekta in njegove okolice pa ohranja ali celo povečuje njegovo vrednost. Za okolje skrbi z urejanjem zunanje okolice ter zbiranjem in ločevanjem odpadkov.

Upravniki delujejo kot pooblaščenci pri sklepanju poslov s ponudniki storitev, lahko pa imajo potreben kader znotraj svojega podjetja, s tem pa lahko jamčijo hitrejšo, kakovostno opravljeno in cenovno ugodnejšo rešitev za etažne lastnike.

Upravljanje poslovnih stavb

Medtem ko je obvezno določanje in pooblaščanje upravnika večstanovanjskih nepremičnin urejeno z zakonom, pa takega zakona za poslovne objekte z več lastniki ni. Kljub temu se upravljanje večlastniških poslovnih stavb ne razlikuje od stanovanjskih, saj gre pri obeh za nepremičninske objekte z več lastniki, ki si med seboj delijo skupne prostore in posledično stroške za vzdrževanje in obratovanje stavbe.

Na delu preživimo večino našega časa, zato je še toliko bolj pomembno, da je naše delovno okolje redno vzdrževano. Prav tako je izgled in stanje naše poslovne stavbe ter njene okolice pogosto tudi naš prvi stik s stranko, ki si na tak način ustvari prvi vtis o nas in našem delu.

Pomembno je, da se upravnika večlastniškega poslovnega objekta določi čim prej in se na to ne čaka do pojava prvih težav. Samostojno upravljanje objekta neizkušenih lastnikov lahko pripelje do večje in trajne škode, znižanja vrednosti nepremičnine in precej višjih mesečnih stroškov.

Upravljanje in vzdrževanje nepremičnin

Upravniki nudijo različne storitve na področju upravljanja in vzdrževanja nepremičnin.

Pod organizacijsko-administrativne storitve spada vodenje, urejanje in posodabljanje evidenc o etažnih lastnikih in najemnikih, etažah, skupnih prostorih in površini nepremičnine. Potrebno dokumentacijo upravniki posredujejo pristojnim upravnim organom in jo arhivirajo, etažnim lastnikom in najemnikom pa nudijo pomoč pri organizaciji in vodenju zborov lastnikov. Skrbijo tudi za pisno obveščanje posameznih lastnikov in obveščanje prek oglasne deske.

Tehnično-strokovne storitve, ki jih opravljajo upravniki so pregledovanje stavbe za potrebna vzdrževalna dela, popravila in prenove, izdelovanje načrta vzdrževalnih del, obveščanje lastnikov o vzdrževalnih delih, cenah storitev vzdrževanja in svetovanje lastnikom pri izboru ponudnikov. Pripravlja in sklepa pogodbe za večja vzdrževalna dela in pripravi poročila, prav tako pa škodo v skupnih prostorih prijavlja izbrani zavarovalnici.

V okviru finančno-računovodskih storitev upravnik izdeluje, deli in razpošilja obračune za mesečne stroške. Zbira sredstva in poravna mesečne stroške in stroške vzdrževanja. Zamudnike o zamudi obvešča z opomini in terja dolgove. Ukvarja se tudi s knjigovodstvom in finančnim poslovanjem, skrbi pa tudi za zbiranje sredstev in vodenje transakcijskega računa rezervnega sklada. Rezervni sklad je zakonsko obvezen tako za stanovanjske kot poslovne stavbe, ki so stare več kot 10 let.

V sklopu pravno-premoženjskih storitev upravniki pripravljajo pogodbe s zunanjimi ponudniki storitev vzdrževalnih del in drugih storitev, kot so voda in elektrika. Terjajo neporavnane obveznosti in po potrebi zbira vso potrebno dokumentacijo za vlogo tožbe ali začetek izvršilnih postopkov na sodišču glede neplačanih obveznosti. Prav tako zastopajo etažne lastnike na sodišču in v geodetskih poslih, kot so etažiranje in vpis nepremičnine v kataster stavb.

Prikaži več Prikaži manj
Filtriraj

DANSON D.O.O.

5 / 1 ocen
Ljubljana Prikaži telefon
Upravljanje in vzdrževanje poslovnih objektov Ljubljana

Stanovanjsko podjetje d.o.o.

0 / 0 ocen
Ravne na Koroškem Prikaži telefon
Ugodno upravljanje nepremičnin Koroška

NAŠE OKOLJE, D.O.O.

0 / 0 ocen
Trbovlje Prikaži telefon
Upravljanje večstanovanjskih stavb in poslovnih objektov Zasavje

STANDOM D.O.O. LJUBLJANA, VZDRŽEVANJE VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTOV LJUBLJANA

0 / 0 ocen
Ljubljana Prikaži telefon
Ugoden upravnik večstanovanjski objektov Ljubljana

Plan trade, d.o.o.

0 / 0 ocen
Celje Prikaži telefon
Upravljanje poslovnih objektov Savinjska

PINACEA D.O.O.

0 / 0 ocen
Domžale Prikaži telefon
Dober upravnik večstanovanjskih stavb in poslovnih objektov Osrednja Slovenija

PERKOSTAN d.o.o.

0 / 0 ocen
Sladki Vrh Prikaži telefon
Upravljanje nepremičnin Štajerska

Tempo-Pungaršek d.o.o.

0 / 0 ocen
Ljubljana Prikaži telefon
Zanesljivo upravljanje in vzdrževanje objektov Ljubljana

PTU, D.O.O.

0 / 0 ocen
Slovenska Bistrica Prikaži telefon
Dober upravnik Slovenska Bistrica, okolica

LESNINA LGM SI D.O.O.

0 / 0 ocen
Ljubljana Prikaži telefon
Upravljanje poslovnih in stanovanjskih objektov Osrednjeslovenska

ISTA D.O.O.

0 / 0 ocen
Maribor Prikaži telefon
Upravljanje nepremičnin Maribor

AKTIVA UPRAVLJANJE D.O.O.

0 / 0 ocen
Trzin Prikaži telefon
Dober upravnik večstanovanjskih, trgovskih in poslovnih objektov Osrednja Slovenija

Standom Engineering Otrin d.o.o.

0 / 0 ocen
Ljubljana - Črnuče Prikaži telefon
Upravljanje in vzdrževanje objektov v Ljubljani

URJA - JALEN IN PARTNERJI d.o.o.

0 / 0 ocen
Radovljica Prikaži telefon
Upravljanje z nepremičninami Radovljica

VE - DOM, d.o.o.

0 / 0 ocen
Kranjska Gora Prikaži telefon
Dober upravnik Kranjska Gora
Prikaži naslednjih 15

Naši nasveti

Zemljevid