Kategorije
Vse kategorije

Dom in vrt

Kakšne ugodnosti prinaša status študenta?

Objavljeno: 24.06.2024

Od subvencionirane prehrane in ugodnejših možnosti prevoza do dostopnih stanovanjskih rešitev, študentski status v Sloveniji pomeni več kot samo akademsko udeležbo. Na finančnem področju študentom omogoča občutno zmanjšanje vsakodnevnih stroškov, kar jim omogoča, da svoje vire usmerijo v študij in osebni razvoj. Na področju bivanja, študentski domovi in subvencije za najem stanovanja skrbijo, da je študentsko življenje tako prijetno kot funkcionalno.

 

Štipendije in drugi finančni prejemki

 

Študenti v Sloveniji imajo možnost pridobitve različnih štipendij, ki so namenjene podpori pri študiju. Med najbolj znane sodijo:

 

  • Državne štipendije: Namenjene socialno šibkejšim študentom. Te štipendije se dodeljujejo na podlagi dohodkovnega cenzusa in upoštevajo materialni položaj družine študenta. Namenjene so pokrivanju stroškov, povezanih s študijem in življenjem.
  • Zoisove štipendije: Za nadarjene študente z izjemnimi dosežki. Zoisova štipendija je priznanje za izjemne akademske, kulturne, športne ali druge dosežke. Študenti, ki se izkažejo s svojim delom in dosežki, lahko pridobijo to štipendijo, ki jim pomaga pri nadaljnjem razvoju njihovih talentov.
  • Kadrovske štipendije: Podjetja ponujajo štipendije študentom, ki se izobražujejo v za podjetje relevantnih študijskih smereh. Kadrovske štipendije omogočajo študentom, da se povežejo s potencialnimi delodajalci že med študijem, hkrati pa pridobijo finančno podporo in praktične izkušnje.

 

Poleg štipendij imajo študenti tudi možnost pridobitve subvencioniranih posojil, ki imajo ugodnejše obrestne mere in daljša obdobja vračila. Ta posojila omogočajo študentom financiranje študija in drugih stroškov, povezanih z izobraževanjem.

 

Univerze in visoke šole

 

Študentski boni – Sistem subvencionirane prehrane za študente

 

V Sloveniji sistem subvencionirane prehrane za študente deluje preko sistema študentskih bonov. Ta sistem omogoča študentom z veljavnim študentskim statusom, da jedo v restavracijah, ki so del programa, po znižanih cenah. Bon predstavlja finančno subvencijo, ki jo delno krije država, del cene pa plača študent.

 

(prostor za sliko)

 

Za koriščenje študentskih bonov morajo biti študenti vpisani v visokošolski ali drug izobraževalni program in morajo imeti urejen študentski status. Ko študent želi uporabiti bon, preprosto pokaže svojo študentsko izkaznico ali drug ustrezen dokument v eni od sodelujočih restavracij. Cena, ki jo študent plača, je subvencionirana, razlika do polne cene obroka pa je pokrita iz sredstev, ki jih za ta namen zagotovi država.

 

(prostor za sliko)

 

Subvencionirani sistem prehrane je namenjen spodbujanju zdrave prehrane med študenti in zagotavljanju, da so kakovostni obroki finančno dostopnejši. S tem sistemom država podpira študente ne samo v izobraževalnem, ampak tudi v socialnem in zdravstvenem smislu, saj zdrava prehrana pomembno vpliva na splošno počutje in uspešnost študentov.

 

Poleg subvencionirane prehrane, tudi subvencionirane vozovnice za javni prevoz

 

V Sloveniji študenti uživajo številne ugodnosti na področju prevoza, kar jim omogoča enostavnejše in cenejše dnevno premikanje. Ena izmed ključnih ugodnosti so subvencionirane vozovnice za javni prevoz, ki vključuje avtobuse, vlake in mestni promet. Subvencionirane letne in mesečne vozovnice so na voljo po znatno nižjih cenah, kar študentom olajša dostop do izobraževalnih ustanov in povezuje različne dele države.

 

(prostor za sliko)

 

Poleg tega je v mestih kot je Ljubljana na voljo sistem mestnih koles Bicikelj, ki študentom omogoča ugodno izposojo koles. Ta sistem spodbuja hitro in ekološko prijazno premikanje po mestu, hkrati pa prispeva k zmanjšanju prometnih zastojev in onesnaževanja. Sistem mestnih koles je priljubljena izbira za kratke razdalje znotraj mesta, študentje pa ga lahko uporabljajo po zelo dostopnih cenah.

 

Cenovno dostopno bivanje

 

V Sloveniji študentska stanovanjska politika zagotavlja različne možnosti za kakovostno in cenovno dostopno bivanje, s čimer se olajša vsakodnevno življenje študentov in njihovo akademsko udejstvovanje.

 

(prostor za sliko)

 

Študentski domovi predstavljajo eno izmed najbolj priljubljenih oblik bivanja med študenti. Ti domovi so običajno locirani v neposredni bližini univerzitetnih kampusov, kar študentom omogoča lahek dostop do predavalnic, knjižnic in drugih univerzitetnih objektov. Študentski domovi so znani po svoji cenovni dostopnosti in skupnostnem duhu, ki prevladuje med stanovalci. Ponujajo različne tipe nastanitvenih enot, od enoposteljnih sob do apartmajev, ki si jih študenti delijo z vrstniki.

 

(prostor za sliko)

 

Če so kapacitete študentskih domov polne, država študentom ponuja subvencije za najem zasebnih stanovanj. Te subvencije so namenjene kritju dela najemnine, kar študentom omogoča, da živijo v zasebnih stanovanjih brez prevelikega finančnega bremena. Subvencije za najem so še posebej koristne za tiste študente, ki zaradi omejenega števila mest v študentskih domovih ali specifičnih osebnih in študijskih potreb iščejo alternativne možnosti bivanja.

 

Zdravstvene ugodnosti za študente

 

V Sloveniji je zdravstveno varstvo za študente dobro organizirano in dostopno, kar jim omogoča, da se osredotočijo na študij brez dodatnih skrbi glede zdravstvenih stroškov.

 

Zdravstveno zavarovanje za študente do 26. leta starosti je ena izmed ključnih ugodnosti. Študenti so avtomatsko vključeni v zdravstveno zavarovanje preko staršev, kar pomeni, da imajo dostop do vseh osnovnih zdravstvenih storitev brez dodatnih stroškov. To zavarovanje pokriva standardne zdravstvene preglede, nujno medicinsko pomoč in osnovne medicinske postopke. Ta sistem omogoča študentom, da se brez skrbi posvetijo svojemu študiju in drugim aktivnostim, saj vedo, da so zdravstveno zavarovani.

 

(prostor za sliko)

 

Poleg tega so študentom na voljo preventivni zdravstveni programi, ki jih organizirajo univerze in študentske organizacije. Ti programi vključujejo različne dejavnosti, kot so cepljenja, redni zdravstveni pregledi, delavnice o mentalnem zdravju in tečaji prve pomoči. Ti programi so namenjeni ne le ohranjanju fizičnega zdravja, temveč tudi spodbujanju zdravega življenjskega sloga med študenti.

 

(prostor za sliko)

 

Psihološka podpora je še ena pomembna storitev, ki jo nudijo univerze. Študenti se med študijem pogosto soočajo s stresom, anksioznostjo in drugimi psihičnimi izzivi. Univerze ponujajo brezplačno psihološko svetovanje, ki študentom omogoča dostop do strokovnjakov, kot so psihologi in terapevti. Ti strokovnjaki pomagajo študentom razviti strategije za spopadanje s težavami, izboljšanje čustvene odpornosti in vzdrževanje duševnega zdravja.

 

 

Seznam ponudnikov

 

 

 

 

Študentska izkaznica služi kot uradni dokaz o vašem študentskem statusu

 

Študentska izkaznica služi kot uradni dokaz o vašem študentskem statusu in vam omogoča dostop do različnih ugodnosti in storitev, ki so na voljo študentom. Postopek pridobitve študentske izkaznice se lahko nekoliko razlikuje med različnimi izobraževalnimi ustanovami, vendar običajno vključuje naslednje korake:

 

  1. Vpis na fakulteto: Ko zaključite postopek vpisa, vas fakulteta registrira kot študenta.

 

  1. Fotografiranje: Za izdelavo študentske izkaznice bo potrebna vaša fotografija. Nekatere fakultete zahtevajo, da prinesete svojo fotografijo, druge pa lahko ponujajo možnost, da se fotografirate na mestu.

 

  1. Izdaja izkaznice: Ko so vsi potrebni podatki zbrani in obdelani, fakulteta izda študentsko izkaznico. To lahko traja nekaj dni do nekaj tednov, odvisno od ustanove.

 

Študentska izkaznica vam nato služi za identifikacijo in uporabo knjižničnih storitev, dostop do študentskih ugodnosti, kot so subvencionirani obroki, prevozi, ugodnosti pri nakupu učbenikov, in morebiti za dostop do študentskih prostorov ali objektov. Če imate dodatna vprašanja o procesu pridobitve študentske izkaznice, je najbolje, da se obrnete neposredno na študentsko pisarno vaše fakultete.

 

(prostor za sliko)

 

Če iščete seznam univerz ali želite več informacij o specifičnih izobraževalnih programih, lahko to najdete na spletni platformi Moja Dejavnost , kjer so na voljo tudi kontaktni podatki ustanov. Za dodatne informacije lahko pošljete povpraševanje neposredno izbranim ustanovam preko omenjene platforme.

 

 

Kako se lahko prijavim za študentske bone?

Za pridobitev študentskih bonov morate imeti veljaven študentski status. Prijavite se lahko preko spletnega portala ali pri študentskih servisih, kjer običajno potrebujete študentsko izkaznico ali potrdilo o vpisu.

Kje najdem informacije o različnih vrstah štipendij?

Informacije o štipendijah lahko najdete na spletnih straneh ministrstva za izobraževanje, štipendije.si, univerz in fakultet ter na e-upravi. 

Ali lahko koristim subvencionirani prevoz v vseh oblikah javnega prevoza?

Da, subvencionirane vozovnice za študente veljajo za različne oblike javnega prevoza, vključno z avtobusi, vlaki in mestnim prometom v večjih mestih. Za več informacij o specifičnih pravilih in možnostih se obrnite na prevoznika ali lokalni študentski servis.

Kaj moram storiti, če izgubim študentsko izkaznico?

V primeru izgube študentske izkaznice se obrnite na študentsko pisarno vaše fakultete, kjer boste dobili navodila za pridobitev nove izkaznice. Morda boste morali plačati manjšo pristojbino za izdajo nove izkaznice.

Kako lahko koristim ugodnosti pri bivanju, če ni prostih mest v študentskih domovih?

Če v študentskih domovih ni prostih mest, lahko zaprosite za subvencijo za najem zasebnega stanovanja. Informacije in obrazci za prijavo so na voljo pri študentskih servisih ali na spletnih straneh univerz.

Kje lahko najdem informacije o zdravstvenih ugodnostih za študente?

Zdravstvene ugodnosti, vključno z osnovnim zdravstvenim zavarovanjem in dostopom do preventivnih zdravstvenih programov, so na voljo na spletnih straneh Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in študentskih zdravstvenih centrov.

Kako se lahko vključim v študentske organizacije in udeležujem njihovih dogodkov?

Za vključitev v študentske organizacije obiščite informativne dneve na vaši fakulteti ali preverite spletne strani relevantnih študentskih klubov in združenj. Dogodki in aktivnosti so običajno oglaševani na oglasnih deskah in spletnih straneh univerz.

 

 

 

Seznam ponudnikov