Kategorije
Vse kategorije

Dom in vrt

Vse kar morate vedeti o pridobitvi gradbenega dovoljenja

Objavljeno: 29.02.2024

Pridobitev gradbenega dovoljenja je ključni korak pri realizaciji vsake gradbene investicije v Sloveniji. Ta proces omogoča, da se gradnja izvede v skladu z zakonodajo, urbanističnimi načrti in gradbenimi standardi. V nadaljevanju so predstavljeni ključni koraki, dokumentacija in nasveti, ki vam bodo pomagali uspešno pridobiti gradbeno dovoljenje.

Ali sploh potrebujete gradbeno dovoljenje?

V procesu načrtovanja in izvedbe gradbenih projektov je ključnega pomena razumevanje zahtev za pridobitev gradbenega dovoljenja. Obstaja več vrst gradbenih del, za katera v Sloveniji ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. To vključuje manjša vzdrževalna dela, ki ne vplivajo na statiko objekta ali njegovo varnost, ne spreminjajo zunanjosti objekta in ne vplivajo na njegovo namembnost. Sem spadajo na primer:

 • Manjša popravila fasad, streh ali notranjosti objekta, ki ne spreminjajo njegovega izgleda ali zasnove.
 • Zamenjava stavbnega pohištva z enakimi ali podobnimi elementi.
 • Urejanje notranjosti objekta, kot so barvanje, tapetanje, polaganje talnih oblog, brez spreminjanja razporeditve prostorov.

Pomembno je tudi, da taka dela ne posegajo v zaščitene objekte ali območja s posebnim statusom, kot so kulturna dediščina ali varovana naravna območja, kjer so lahko zahtevana dodatna dovoljenja ali soglasja.

Pomoč pri pridobitvi gradbenega dovoljenja

 

Gradbeno dovoljenje

 

Za obsežnejše gradbene posege, ki vplivajo na konstrukcijske elemente, spreminjajo zunanjost ali namembnost objektov, je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. To vključuje:

 • Novogradnje: Vsaka nova gradnja objekta, ne glede na njegovo velikost ali namen, zahteva gradbeno dovoljenje.
 • Nadgradnje: Povečanje obstoječega objekta, bodisi z vertikalno nadgradnjo (npr. dodajanje nadstropij) ali horizontalno razširitvijo (npr. prizidki).
 • Bistvene spremembe: Spremembe, ki vplivajo na statiko objekta, njegovo zunanjost, namembnost ali ki bistveno povečajo obremenitev okolja.

V teh primerih je potrebna priprava in predložitev obsežne projektne dokumentacije, ki jo morajo pripraviti pooblaščeni arhitekti ali inženirji. Projekt mora biti usklajen z veljavnimi prostorskimi akti in gradbenimi predpisi, pri čemer je treba upoštevati tudi morebitne posebne zahteve, ki veljajo za lokacijo gradnje.

Preverite prostorske akte

Preverjanje prostorskih aktov pred pripravo na gradbeni projekt ni samo zakonska obveznost, ampak tudi ključni korak za zagotovitev, da bo vaša investicija izvedena brez zapletov in v skladu z načrti.

Načrti za gradbeno dovoljenje

Prostorski akti, kot so občinski prostorski načrti (OPN), državni prostorski načrti (DPN) in drugi regulativni dokumenti, služijo kot osnova za vse gradbene in prostorske intervencije na določenem območju. V njih so zapisane specifične zahteve in omejitve, ki jih mora vsak gradbeni projekt upoštevati.

Zberite potrebno dokumentacijo

Za uspešno pridobitev gradbenega dovoljenja je ključno zbrati celovito dokumentacijo, ki odraža vse vidike in zahteve vašega gradbenega projekta. Ta postopek zahteva natančnost in pozornost do detajlov, saj je od kakovosti in popolnosti dokumentacije odvisna hitrost in uspešnost pridobitve dovoljenja.

 • Uradni obrazci: Izpolnitev uradnih obrazcev zahteva skrbno vnos vseh relevantnih podatkov o investitorju in projektu. Pomembno je, da so informacije točne in popolne, saj kakršnekoli pomanjkljivosti lahko podaljšajo postopek pridobivanja dovoljenja.
 • Izvleček iz zemljiške knjige: Predložitev izvlečka iz zemljiške knjige dokazuje vašo pravno sposobnost za izvedbo gradnje na zadevnem zemljišču. Ta dokument je ključen za preverjanje lastništva ali pravice do gradnje.
 • Lokacijska informacija: Lokacijske informacije so bistvene za usklajevanje vašega projekta z obstoječimi prostorskimi načrti in omejitvami. Te informacije vam omogočajo, da prilagodite svoj projekt specifikacijam, ki veljajo za izbrano lokacijo.
 • Projektna dokumentacija: Priprava idejnega projekta zahteva sodelovanje z pooblaščenimi arhitekti in inženirji, ki zagotovijo, da so vsi načrti izdelani v skladu z veljavnimi gradbenimi predpisi in standardi. Ta dokumentacija je temelj za oceno projektne rešitve in njeno skladnost z zakonodajo.
 • Potrdila in soglasja: Pridobivanje potrebnih soglasij od pristojnih služb in upravljavcev infrastrukture zagotavlja, da vaša gradnja ne bo ovirala obstoječih infrastrukturnih omrežij ali zahteva dodatnih prilagoditev projekta za uskladitev z infrastrukturnimi zahtevami.

Zagotavljanje popolne in natančne dokumentacije je ključno za gladko pridobitev gradbenega dovoljenja, zato je priporočljivo, da v postopku sodelujete s strokovnjaki, ki vam lahko pomagajo pri pripravi in usklajevanju vseh potrebnih dokumentov in soglasij.

Izdelava načrta za gradbeno dovoljenje

V kolikor potrebujete pomoč strokovnjakov se lahko obrnete na našo spletno stran Moja Dejavnost, kjer boste našli strokovnjake, ki vam lahko pomagajo pri pripravi vseh potrebnih dokumentov. Priporočamo, da izbranim strokovnjakom pošljete povpraševanje ter natančno opišete svoje potrebe, da vam lahko ponudijo čim bolj natančne odgovore.

Oddaja vloge in postopek pridobitve gradbenega dovoljenja

Oddaja vloge za izdajo gradbenega dovoljenja je pomemben korak, ki zahteva skrbno pripravo in poznavanje postopkov. Ta proces se začne z oddajo vloge na pristojni upravni enoti, ki pokriva območje predvidene gradnje. Pri tem je pomembno, da imate pri roki vso potrebno dokumentacijo, saj bo le tako postopek stekel nemoteno in brez nepotrebnih zastojev.

Po oddaji vloge sledi administrativni pregled, kjer uradniki preverijo, ali je bila vloga pravilno izpolnjena in ali so priloženi vsi potrebni dokumenti. Če je vloga nepopolna, vas upravna enota obvesti o manjkajočih dokumentih ali informacijah. Ko je vloga popolna, upravna enota začne z obravnavo vaše prošnje. 

V tem delu postopka se lahko zahteva dodatna pojasnila ali dokumentacija, ki bo pomagala pri oceni vloge. To lahko vključuje tehnične podrobnosti projekta, dodatna soglasja ali pojasnila glede usklajenosti projekta s prostorskimi akti.

Ureditev gradbenega dovoljenja

V procesu pridobivanja gradbenega dovoljenja lahko upravna enota od vas zahteva dodatna pojasnila ali dokumentacijo. Ta zahteva je običajno posledica želje po dodatni razjasnitvi določenih vidikov projekta ali potrebe po uskladitvi projekta z veljavnimi predpisi in standardi. Vaša odzivnost in sodelovanje v tej fazi sta ključna za hitro in uspešno obravnavo vloge.

Pomembno je, da v celotnem postopku ostajate proaktivni in v stiku z upravno enoto. Redno spremljanje stanja vaše vloge in pripravljenost na sodelovanje pri razjasnjevanju morebitnih vprašanj lahko pripomoreta k hitrejšemu zaključku postopka.

 

Seznam ponudnikov

 

Odločitev in pritožbeni roki

Ko upravna enota odloči o vaši vlogi, vas o odločitvi obvesti s sklepom. Če je vaša vloga odobrena, sklep vsebuje specifične pogoje, ki jih morate upoštevati med izvedbo projekta. Ti pogoji se lahko nanašajo na tehnične specifikacije, varnostne zahteve, omejitve glede uporabe materialov ali druge aspekte, ki zagotavljajo, da bo gradnja izvedena v skladu z veljavnimi predpisi in standardi.

Pridobitev gradbenega dovoljenja

V primeru, da je vaša vloga za gradbeno dovoljenje zavrnjena, sklep vsebuje razloge za to odločitev. Če menite, da je bila odločitev sprejeta na podlagi napačne interpretacije zakonodaje ali da niso bili pravilno upoštevani vsi elementi vaše vloge, imate pravico do pritožbe. Pritožbo je treba vložiti v zakonsko določenem roku, ki je običajno 15 dni od prejema sklepa, na Ministrstvo za okolje in prostor. Pritožbeni postopek omogoča ponovno oceno vaše vloge z možnostjo, da se odločitev upravne enote spremeni. 

V pritožbi natančno navedite razloge, zaradi katerih menite, da bi morala biti vaša vloga odobrena, in po potrebi priložite dodatne dokaze ali pojasnila. Pomembno je poudariti, da pritožbeni postopek lahko traja nekaj časa, zato je priporočljivo, da v tem času preverite možnosti za izboljšave ali alternativne rešitve za vaš projekt.

Nasveti za uspešno pridobitev gradbenega dovoljenja

 • Zgodnje načrtovanje: Začnite s pripravo dokumentacije in načrtovanjem projekta čim prej. Ta pristop vam omogoča dovolj časa za pridobivanje vseh potrebnih informacij in soglasij, kar zmanjšuje možnost za zamude v procesu.
 • Preverjanje veljavnosti dokumentov: Prepričajte se, da so vsi dokumenti, ki jih boste priložili vlogi, ažurni in veljavni. Neveljavni ali zastareli dokumenti lahko povzročijo nepotrebno zamudo ali celo zavrnitev vloge.
 • Sledenje postopku: Redno spremljajte postopek in bodite proaktivni pri komunikaciji z upravno enoto. Proaktivnost in redno spremljanje lahko pomagata pri hitrejšem reševanju morebitnih vprašanj ali zapletov.

Zaradi kompleksnosti zakonodaje in raznolikosti gradbenih projektov je pred začetkom postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja priporočljivo posvetovanje s pristojnimi organi ali strokovnjaki s področja gradbeništva. Takšno posvetovanje lahko pomaga razjasniti, ali vaš projekt zahteva gradbeno dovoljenje, kakšne so specifične zahteve za vašo lokacijo in katera dokumentacija je potrebna.

Gradbeno dovoljenje

To je še posebej pomembno v primerih, ko je projekt na meji med deli, ki dovoljenje zahtevajo, in tistimi, ki ga ne. Predhodno posvetovanje lahko prihrani čas in sredstva ter zagotovi, da bo vaš gradbeni projekt potekal gladko in v skladu z zakonodajo.

 

 

Ali za vsako gradnjo potrebujem gradbeno dovoljenje?

Ne, za manjša vzdrževalna dela, ki ne posegajo v statiko objekta ali spreminjajo njegove namembnosti, gradbeno dovoljenje ni potrebno. Za večje projekte, kot so novogradnje ali nadgradnje, pa je dovoljenje obvezno.

Kje lahko najdem informacije o prostorskih aktih?

Informacije o prostorskih aktih so dostopne na spletnih straneh vaše lokalne občine ali na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.

Kakšno dokumentacijo potrebujem za pridobitev gradbenega dovoljenja?

Potrebna dokumentacija vključuje uradne obrazce, izvleček iz zemljiške knjige, lokacijske informacije, projektno dokumentacijo in potrdila ter soglasja pristojnih služb.

Kaj storim, če je moja vloga za gradbeno dovoljenje zavrnjena?

V primeru zavrnitve imate pravico do pritožbe, ki jo morate vložiti na Ministrstvo za okolje in prostor v zakonsko določenem roku, običajno 15 dni od prejema sklepa.

Kako dolgo traja postopek pridobitve gradbenega dovoljenja?

Časovni okvir za pridobitev gradbenega dovoljenja se lahko razlikuje glede na kompleksnost projekta in hitrost postopka na upravni enoti. Pomembno je, da v celotnem procesu aktivno sodelujete in redno komunicirate z upravno enoto.

Seznam ponudnikov