Kategorije
Vse kategorije

Dom in vrt

Prevoz živih živali – izboljšanje dobrobiti živali in sodobne rešitve

Objavljeno: 15.01.2024

V zadnjem času smo priča pomembnim spremembam v prevozu živih živali, ki ne le izboljšujejo dobrobit živali, ampak tudi spodbujajo uporabo sodobnih tehnologij. Te spremembe so ključne ne samo za tiste, ki se ukvarjajo s kmetijstvom in živinorejo, ampak tudi za širšo javnost, ki se vse bolj zaveda pomena dobrobiti živali.

Zakonodajni okvir v Sloveniji

V Sloveniji je prevoz živih živali reguliran z zakonodajo, ki postavlja določene zahteve glede prevoza in dokumentacije. Te zahteve se razlikujejo glede na trajanje vožnje. Za vožnje, ki trajajo manj kot 8 ur, so postopki dokumentacije manj strogi. To pomeni, da imajo prevozniki, ki se ukvarjajo s krajšimi vožnjami, manjše administrativno breme in manj zahtev glede dokumentacije.

Prikolica za prevoz živali

 

Prevoz živih živali

 

Vendar pa za daljše vožnje veljajo strožja pravila in zahteve. To je zato, ker daljše vožnje predstavljajo večji izziv za dobrobit živali, zato je pomembno zagotoviti, da so upoštevani vsi potrebni varnostni in skrbniški ukrepi. Pomembno je tudi omeniti, da so kmetje, ki prevažajo svoje živali na kratke razdalje, izvzeti iz nekaterih teh zahtev. To pomaga olajšati lokalno trgovino in prevoz ter omogoča kmetom lažji dostop do trga za svoje živali.

V vsakem primeru je pomembno, da se prevozniki živih živali držijo zakonodaje in varnostnih standardov s čimer zagotovijo dobrobit živali med prevozom.

Globalni vplivi in izzivi

Globalna trgovina z živimi živalmi pogosto vključuje njihov prevoz pod zahtevnimi in težkimi pogoji. Ta problematika ima več razsežnosti, ki segajo od dolgih potovalnih razdalj do vprašanj, povezanih z etičnim ravnanjem z živalmi.

Prevoz živih puranov

Dolga potovanja predstavljajo enega izmed ključnih izzivov pri prevozu živih živali. Živali so pogosto prevažane na zelo dolge razdalje, kar lahko vodi v stres, izčrpanost in celo zdravstvene težave. V nekaterih primerih so pogoji prevoza neustrezni, s premalo prostora, neprimerno temperaturo ali pomanjkljivo oskrbo z vodo in hrano. Takšni pogoji ne le škodujejo živalim, ampak lahko vplivajo tudi na kakovost mesa ali drugih živalskih produktov.

Globalni trg prinaša tudi etične in regulativne izzive. Različne države imajo različne standarde in predpise glede dobrobiti živali, kar lahko oteži zagotavljanje enotnih standardov pri prevozu. Prav tako so nekateri načini zakola, ki so v nekaterih državah običajni, v drugih pa morda sporni ali celo prepovedani.

Pujs v prikolici

V luči teh izzivov se Evropski parlament zavzema za sprejetje in uveljavitev ukrepov, ki bi izboljšali pogoje in standarde prevoza živih živali. Med predlaganimi ukrepi je uporaba reverzibilnega omamljanja pri obrednem zakolu, ki je namenjen zmanjšanju trpljenja živali. Ta pristop bi omogočil, da so živali nezavestne med zakolom, kar bi zmanjšalo njihovo trpljenje, hkrati pa bi ohranilo tradicionalne metode zakola.

Globalni vplivi in izzivi pri prevozu živih živali so kompleksni in zahtevajo celovit pristop, ki vključuje tako zakonodajne kot tehnološke rešitve. Z usklajevanjem mednarodnih standardov in izboljšanjem praks lahko pomembno prispevamo k izboljšanju dobrobiti živali in etičnosti trgovine z živimi živalmi.

Evropske iniciative za izboljšanje dobrobiti živali

Evropski parlament je sprejel več ukrepov na tem področju. Ena od ključnih reform je uvedba strožjih standardov za trajanje potovanj in pogoje prevoza živali. To pomeni, da se živali med prevozom ne smejo izpostavljati nepotrebnemu stresu in trpljenju ter morajo biti prevažane v ustrezno opremljenih vozilih, ki zagotavljajo primerno zračenje, temperaturo in prostor.

Poleg tega spodbujajo uporabo sodobnih tehnologij, kot so geo-lokacijski sistemi, ki omogočajo boljši nadzor nad potekom prevoza živali, ki omogočajo hiter odziv na morebitne težave in zagotavljajo boljšo varnost živali.

Vozilo za prevoz živali

 

Seznam ponudnikov

 

Evropski poslanci si prizadevajo za zmanjšanje trajanja potovanj živali, ki presega osem ur, kolikor je mogoče. Zato predlagajo alternativne rešitve, kot je možnost prevoza živalskih izdelkov namesto živih živali ter spodbujanje razvoja lokalnih predelovalnih obratov.

Hkrati si želijo, da bi uvedli strožje standarde pri ocenah primernosti stanja živali za prevoz. Cilj je preprečiti prevoz bolnih ali poškodovanih živali, s čimer bi zagotovili boljšo dobrobit in varnost živali med prevozom.

Ti ukrepi so del širšega prizadevanja za zagotavljanje, da je prevoz živih živali varen, human in skladen s sodobnimi standardi dobrobiti živali. Evropski parlament in nacionalne vlade si prizadevajo za uvedbo in izvajanje teh ukrepov, da bi izboljšali pogoje in prakse, povezane s prevozom živih živali​

Najdite zanesljive ponudnike za prevoz živih živali

Za tiste, ki iščejo zanesljive in usposobljene ponudnike za prevoz živih živali, je spletna stran Moja Dejavnost odlično izhodišče. Na tej platformi lahko najdete seznam prevoznikov, ki so specializirani za prevoz živih živali in izpolnjujejo vse zakonske zahteve ter standarde dobrobiti živali. To je odlična priložnost za iskanje ponudnikov, ki ne le zagotavljajo varnost in udobje živali, ampak to izvajajo v skladu z najnovejšimi zakonodajnimi smernicami in tehnološkimi inovacijami.

Če želite pridobiti ponudbe različnih ponudnikov, da se nato lahko odločite za najboljšo, oddajte povpraševanje, mi pa ga bomo posredovali najbolj primernim ponudnikom v vaši okolici.

 

 

Kako so urejeni standardi za prevoz živih živali v Evropi?

Standardi za prevoz živih živali v Evropi so urejeni z zakonodajo Evropske unije, ki določa zahteve glede prevoza, pogojev prevoza, dokumentacije in dobrobiti živali med transportom.

Kaj so strožji standardi za daljše vožnje živih živali?

Strožji standardi za daljše vožnje vključujejo zahteve za večje vozne pavze, boljše pogoje za živali v vozilih, dostop do vode in hrane ter uporabo ustreznih tehničnih naprav za nadzor in zračenje.

Kako se zagotavlja dobrobit živali med prevozom?

Dobrobit živali med prevozom se zagotavlja s sledenjem zakonodaji, uporabo primerne opreme in vozil, rednim nadzorom živali med potovanjem ter izvajanjem potrebnih ukrepov za zmanjšanje stresa in trpljenja živali.

Kakšne koristi imajo lokalni kmetje od izjem pri prevozu živih živali?

Lokalni kmetje, ki prevažajo živali na kratke razdalje, so lahko izvzeti iz nekaterih zahtev glede dokumentacije, kar zmanjšuje administrativno breme in omogoča lažji prevoz ter dostop do lokalnih trgov.

Kaj so alternativne rešitve za prevoz živali?

Alternativne rešitve vključujejo možnost prevoza živalskih izdelkov namesto živih živali ter razvoj lokalnih predelovalnih obratov, ki omogočajo lokalno predelavo in distribucijo živil.

Kaj je reverzibilno omamljanje pri obrednem zakolu?

Reverzibilno omamljanje pri obrednem zakolu je pristop, ki omogoča, da so živali nezavestne med zakolom, kar zmanjšuje njihovo trpljenje. Ta metoda se uporablja za izboljšanje dobrobiti živali med zakolom.

Seznam ponudnikov