Kategorije
Vse kategorije

Dom in vrt

Pomoč na domu – Je res tako dostopna?

Objavljeno: 29.02.2024

Pomoč na domu je postala nepogrešljiva storitev za mnoge posameznike, saj omogoča bistveno podporo neposredno na domovih tistih, ki to potrebujejo. Od osebne nege do gospodinjskih opravil, te storitve zagotavljajo, da posamezniki, še posebej starejši in tisti s posebnimi potrebami, lahko uživajo kakovostno življenje v udobju svojih domov.

Pomoč na domu zagotavlja celostno podporo

V svetu, kjer je vsakodnevno življenje polno izzivov, pomoč na domu predstavlja ključno podporo za ohranjanje samostojnosti in dostojanstva posameznikov, ki se soočajo z različnimi omejitvami. Ta podpora ni omejena zgolj na eno vrsto pomoči, ampak pokriva širok spekter potreb, od osebne nege do gospodinjskih opravil, in se prilagaja individualnim zahtevam vsakega uporabnika.

Osebna nega: Obsega pomoč pri osnovnih življenjskih aktivnostih, kot so oblačenje, umivanje in hranjenje. Ta vrsta podpore je še posebej pomembna za starejše, invalide in vse, ki se soočajo z začasnimi ali trajnimi omejitvami v svoji sposobnosti samostojnega opravljanja osebne nege

Pomoč pri gospodinjskih opravilih: Pomoč pri gospodinjskih opravilih zajema vse, od priprave obrokov in čiščenja doma do opravljanja nakupov. Za mnoge, zlasti za tiste, ki živijo sami ali so omejeni na dom, je ta podpora nepogrešljiva za zagotavljanje vsakodnevne prehrane in ohranjanje urejenega doma.

Ohranjanje socialnega stika: Pomoč pri vzdrževanju socialnih stikov predstavlja pomemben del pomoči na domu. Izolacija in osamljenost sta pogosta izziva, s katerima se soočajo starejše osebe in osebe s posebnimi potrebami. Storitve, kot so spremstvo na obiske, pomoč pri uporabi tehnologije za komunikacijo ali organizacija socialnih srečanj, igrajo ključno vlogo pri zagotavljanju, da so ti posamezniki vključeni v širšo skupnost in ohranjajo stike s sorodniki in prijatelji.

Pomoč na domu tako ni le odgovor na fizične potrebe, ampak tudi sredstvo za ohranjanje mentalnega zdravja in čustvenega počutja. Prilagojena podpora omogoča uporabnikom, da ostanejo samostojni, aktivni in povezani s svojim okoljem, kar je temeljnega pomena za celostno dobro počutje.

Kdo je upravičen do pomoči na domu?

Dostop do storitev pomoči na domu je ključnega pomena za mnoge, ki se soočajo z izzivi samostojnega življenja zaradi starosti, invalidnosti ali drugih zdravstvenih stanj. Vendar pa pridobitev te pomoči ni samoumevna; zanjo je potrebno izpolnjevati določene kriterije, ki zagotavljajo, da je podpora namenjena tistim, ki jo najbolj potrebujejo.

Pomoč na domu

Pomoč na domu

Glavni kriterij za pridobitev pomoči na domu je potreba po podpori pri najmanj dveh opravilih iz dveh različnih sklopov opravil (osebna nega, gospodinjska opravila, socialna podpora).

Postopek pridobitve pomoči na domu

Vse se začne z vložitvijo prošnje pri koordinatorju v centru za socialno delo. Ta prvi korak je bistven za začetek postopka, saj omogoča strokovnjakom, da se seznanijo s potrebami prosilca. Vlogo običajno sestavljajo osebni podatki, opis trenutnega stanja in specifične potrebe posameznika. Pomembno je, da so te informacije čim bolj natančne, saj bodo osnova za nadaljnje korake v postopku.

Asistenca na domu

Po prejemu prošnje koordinator skupaj z drugimi strokovnjaki izvede oceno upravičenosti. Ta korak vključuje analizo posameznikovih potreb, njegovega zdravstvenega stanja in splošnih življenjskih okoliščin. Ocena lahko vključuje tudi domači obisk, kjer strokovnjaki neposredno v posameznikovem življenjskem okolju ocenijo, kakšno vrsto in obseg pomoči potrebuje.

Na podlagi ocene upravičenosti se sklene dogovor o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve. Ta dogovor je prilagojen individualnim potrebam in željam uporabnika, obenem pa upošteva možnosti in omejitve, ki jih imajo na voljo izvajalci pomoči na domu. Dogovor običajno določa, katere storitve bodo zagotovljene, kako pogosto in v kakšnem časovnem obdobju.

Seznam ponudnikov

Cena pomoči – Kako dostopna je v resnici?

Cena pomoči na domu v Sloveniji se razlikuje glede na občino, vrsto potrebne pomoči in razpoložljivost subvencij, kar vpliva na njeno dostopnost za posameznike. V občini Krško, na primer, urna postavka za pomoč na domu med delovniki znaša 6,94 EUR, kar kaže na relativno dostopno ceno storitev v določenih delih države. 

Po drugi strani so cene v občini Kostanjevica na Krki še nižje, saj se začnejo že pri 2,31 EUR na uro. Ta variabilnost cen poudarja pomembnost lokalnih subvencij in sofinanciranja, ki so ključni za zagotavljanje, da so storitve pomoči na domu dostopne širšemu krogu uporabnikov.

Nega na domu

Subvencije igrajo pomembno vlogo pri omogočanju dostopa do pomoči na domu za tiste, ki si sicer ne bi mogli privoščiti te oblike podpore. Lokalne občine in državni organi pogosto nudijo finančno pomoč ali subvencionirane storitve, s čimer znižujejo končno ceno za končne uporabnike. To pomeni, da so uporabniki, odvisno od njihovega finančnega stanja in občine, v kateri živijo, lahko upravičeni do različnih oblik subvencij, ki storitve pomoči na domu naredijo bolj dostopne.

Kdo nudi pomoč na domu?

Pomoč na domu v Sloveniji nudijo različni izvajalci, ki so lahko del mreže javnih služb ali pa zasebni ponudniki s pridobljeno koncesijo na javnem razpisu. Med javne službe spadajo centri za socialno delo in domovi za starejše, ki zagotavljajo osnovno nego in gospodinjsko pomoč starejšim, invalidom in kronično bolnim osebam. Zasebni izvajalci morajo za opravljanje te dejavnosti izpolnjevati določene pogoje, ki zagotavljajo kakovost in varnost storitev.

Pomoč starejšim

Za tiste, ki iščejo pomoč na domu v Sloveniji in želijo najti ustreznega izvajalca, je koristen vir tudi spletna stran Moja Dejavnost. Na tej platformi je na voljo seznam različnih ponudnikov pomoči na domu, ki omogoča iskanje po različnih kriterijih, vključno z lokacijo in vrsto storitev. 

Uporabniki lahko na tem spletnem mestu enostavno najdejo in primerjajo ponudbe ter neposredno pošljejo povpraševanje izbranim izvajalcem za dodatne informacije ali konkretno ponudbo. To je praktičen način za pridobivanje informacij neposredno od izvajalcev in načrtovanje najboljše možne oskrbe na domu glede na individualne potrebe in finančne zmožnosti.

Pomoč gibalno oviranim

Pomembno je, da vsak, ki išče pomoč na domu, raziskuje in izkoristi razpoložljive vire ter subvencije, da zagotovi najboljšo možno oskrbo zase ali svoje bližnje. S pravim pristopom in podporo je mogoče zagotoviti, da pomoč na domu ostane dostopna in prilagodljiva za vse, ki jo potrebujejo.

Kaj vključuje pomoč na domu?

Pomoč na domu vključuje širok spekter storitev, od osebne nege (pomoč pri oblačenju, umivanju, hranjenju) do gospodinjskih opravil (čiščenje, kuhanje, nakupovanje) in podpore pri ohranjanju socialnih stikov.

Kdo je upravičen do pomoči na domu?

Upravičenci do pomoči na domu so običajno starejše osebe, invalidi in osebe s posebnimi potrebami, ki ne morejo samostojno skrbeti zase v domačem okolju. Potrebno je izpolnjevati določene kriterije, kot je potreba po podpori pri vsaj dveh različnih opravilih.

Kako zaprosim za pomoč na domu?

Za pridobitev pomoči na domu je potrebno vložiti prošnjo pri koordinatorju v centru za socialno delo, ki bo na podlagi ocene upravičenosti sklenil dogovor o obsegu in trajanju storitve.

Koliko stane pomoč na domu?

Cena pomoči na domu se razlikuje glede na občino, vrsto pomoči in morebitne subvencije. Cene se gibljejo od 2,31 EUR do 6,94 EUR na uro, odvisno od lokacije in obsega storitev.

Ali so na voljo subvencije za pomoč na domu?

Da, lokalne občine in državni organi pogosto nudijo finančno pomoč ali subvencionirane storitve za pomoč na domu, kar znižuje končno ceno za uporabnike. Subvencije so običajno namenjene tistim, ki si sami ne morejo privoščiti teh storitev.

Kje lahko najdem izvajalce pomoči na domu?

Izvajalce pomoči na domu lahko najdete na spletni strani Moja Dejavnost, kjer je na voljo seznam ponudnikov. Uporabniki lahko primerjajo ponudbe in pošljejo povpraševanja za dodatne informacije ali konkretno ponudbo.

Ali je pomoč na domu prilagodljiva spremembam v mojem stanju ali potrebah?

Da, dogovor o pomoči na domu je prilagodljiv in se lahko sčasoma spreminja glede na spremembe v zdravstvenem stanju, življenjskih okoliščinah ali osebnih željah uporabnika.

Seznam ponudnikov