Kategorije
Vse kategorije

Dom in vrt

Kako razdeliti premoženje ob ločitvi? Vse, kar morate vedeti o skupnem premoženju

Objavljeno: 02.07.2024

Ločitev je eden izmed najbolj stresnih življenjskih dogodkov, ki prinaša številne čustvene in praktične izzive. Ena največjih skrbi pri ločitvi je delitev premoženja, ki sta ga zakonca ustvarila med zakonsko zvezo. V Sloveniji je to področje urejeno z Zakonom o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki določa, kaj se šteje za skupno premoženje in kako se to premoženje razdeli ob ločitvi.

 

Kaj je skupno premoženje?

 

Skupno premoženje je premoženje, ki ga zakonca pridobita z delom med trajanjem zakonske zveze. To vključuje vse dohodke in premoženje, ki ju zakonca pridobita skupaj ali posamezno med zakonsko zvezo, razen tistega, kar je izrecno določeno kot osebno premoženje enega izmed zakoncev. V Sloveniji je ureditev skupnega premoženja določena v Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR).

 

Cenitev premoženja

 

Primeri skupnega premoženja:

 

 • Dohodki: Plače, bonusi, pokojnine in druge oblike rednih prihodkov.
 • Nepremičnine: Stanovanja, hiše, zemljišča, kupljena med zakonsko zvezo.
 • Premičnine: Avtomobili, pohištvo, umetnine.
 • Naložbe: Delnice, obveznice, investicijski skladi.
 • Varčevalni računi: Prihranki na skupnih ali posameznih računih.

 

Medtem, ko zasebno premoženje vključuje premoženje, ki ga je zakonec pridobil pred sklenitvijo zakonske zveze, darila, dediščine in premoženje, pridobljeno z izključnim osebnim delom ali kot odškodnino za poškodbe.

 

 

Seznam ponudnikov

 

 

Kaj se zgodi s skupnim premoženjem v primeru ločitve?

 

V primeru ločitve se skupno premoženje zakoncev, ki je bilo pridobljeno med zakonom, običajno razdeli enakomerno med oba zakonca. Ta delitev temelji na načelu, da sta oba zakonca enako prispevala k nabavi in ohranjanju skupnega premoženja, ne glede na to, ali je bilo to doseženo z delom, finančnimi vložki ali kako drugače.

 

(prostor za sliko)

 

Če pa se zakonca med seboj ne moreta sporazumeti o delitvi premoženja, lahko zadevo predložita na sodišče. Sodišče bo nato na podlagi predloženih dokazov in argumentov odločilo, kako naj se premoženje razdeli. To lahko pomeni, da bo sodišče upoštevalo morebitne izjeme od načela enakomerne delitve, če bo eden od zakoncev dokazal, da je njegov ali njen prispevek k skupnemu premoženju bistveno večji.

 

(prostor za sliko)

 

Sodišče pri odločanju upošteva različne dejavnike, kot so dolžina zakona, prispevek vsakega zakonca k skupnemu premoženju (tako finančni kot ne-finančni), prihodnje potrebe zakoncev, in prispevek k vzdrževanju družine. Poleg tega lahko sodišče upošteva tudi morebitne dogovore med zakoncema, ki so bili sklenjeni pred ali med zakonom, glede upravljanja in delitve premoženja.

 

Kako poteka postopek delitve?

 

 1. Določitev skupnega premoženja: Identifikacija vsega premoženja, ki je bilo pridobljeno med zakonsko zvezo.
 2. Ocena vrednosti premoženja: Strokovna ocena vrednosti nepremičnin, vozil, podjetij, finančnih naložb ipd.
 3. Sporazumna delitev ali sodni postopek: Če se zakonca ne moreta sporazumeti, sodišče določi način delitve.

 

Cenilci so torej ključni akterji v tem procesu, saj zagotavljajo potrebne podatke za pravično in transparentno delitev premoženja. Izberite cenilca, ki ima ustrezne kvalifikacije in izkušnje z ocenjevanjem vrste premoženja, ki ga želite ceniti, da boste lahko postopek ločitve zaključili čim bolj gladko.

 

Kako poteka cenitev premoženja?

 

Cenitev premoženja je ključna, ko želite ugotoviti dejansko tržno vrednost vaših sredstev za namene ločitve, dedovanja, prodaje ali drugih pravnih transakcij. V Sloveniji to storitev nudijo licencirani cenilci, ki so kvalificirani za ocenjevanje različnih vrst premoženja, vključno z nepremičninami, premičninami, podjetji in finančnimi instrumenti.

 

Postopek cenitve običajno vključuje naslednje korake:

 

 1. Zbiranje podatkov: Cenilec zbira vse relevantne informacije o premoženju, kot so lastniški dokumenti, zgodovina vzdrževanja, pravni status in morebitne obremenitve.
 2. Ogled premoženja: To vključuje fizični pregled premoženja za ugotavljanje njegovega stanja in identifikacijo morebitnih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na vrednost.
 3. Analiza trga: Cenilec opravi primerjavo z nedavno prodanimi podobnimi premoženji na trgu, da določi tržne trende in vrednost.
 4. Izračun vrednosti: Uporabi se ena ali več metod za ocenjevanje vrednosti, kot so primerjalna metoda, metoda dobička ali stroškovna metoda, odvisno od vrste premoženja.

 

Če potrebujete cenilca, lahko obiščete spletno stran Moja Dejavnost, kjer najdete seznam licenciranih cenilcev po vsej Sloveniji. Tam lahko filtrirate cenilce po specializaciji in lokaciji ter jim pošljete povpraševanje za oceno vašega premoženja. To vam omogoča, da izberete najbolj primernega strokovnjaka za vaše potrebe, in zagotovi, da bo cenitev izvedena strokovno in transparentno.

 

 

 

Kaj je skupno premoženje?

Skupno premoženje vključuje vsa sredstva, ki jih zakonca pridobita med trajanjem zakonske zveze, kot so dohodki, nepremičnine, premičnine, naložbe in varčevalni računi. Izjeme so darila, dediščine in osebno premoženje, pridobljeno pred zakonsko zvezo.

Kako se skupno premoženje deli ob ločitvi?

Skupno premoženje se običajno deli enakomerno med zakonca, razen če en zakonec dokaže, da je njegov ali njen prispevek bistveno večji. Če ni sporazuma, o delitvi odloči sodišče.

Kakšno vlogo igrajo cenilci pri delitvi premoženja?

Cenilci ocenijo tržno vrednost premoženja, da se zagotovi pravična delitev. Pomembno je, da cenilec ima ustrezne kvalifikacije in izkušnje za vrsto premoženja, ki se ocenjuje.

Ali je možno izogniti se sodni delitvi premoženja?

Da, če zakonca dosežeta medsebojni sporazum o delitvi premoženja, lahko sestavita in notarsko overita pogodbo, ki bo urejala delitev premoženja brez potrebe po sodnem postopku.

Kje lahko najdem cenilca za ocenitev premoženja?

Cenilce lahko najdete na spletni strani Moja Dejavnost, kjer je seznam licenciranih cenilcev po specializaciji in lokaciji. Na tej platformi lahko pošljete povpraševanje in prejmete ponudbe različnih cenilcev.

Kaj storiti, če se ne strinjam z oceno cenilca?

Če se ne strinjate z oceno cenilca, lahko najamete drugega cenilca za drugo mnenje ali pa zadevo predložite sodišču, ki bo morda naročilo neodvisno cenitev.

Kakšne dokumente potrebujem za postopek delitve premoženja?

Za postopek boste potrebovali dokazila o lastništvu premoženja, finančne izpiske, dokumentacijo o dolgovih in obveznostih ter vse druge dokumente, ki podpirajo vaše trditve o vrednosti premoženja.

Kako dolgo traja sodni postopek delitve premoženja?

Trajanje sodnega postopka se lahko močno razlikuje, odvisno od kompleksnosti primera, obremenjenosti sodišč in učinkovitosti pridobivanja potrebnih dokumentov in mnenj. Pogosto lahko traja več mesecev ali celo let.

Ali moram najeti odvetnika za delitev premoženja?

Najem odvetnika ni obvezen, vendar je priporočljiv, še posebej v zapletenih ali spornih primerih. Pravni strokovnjak lahko pomaga pri zagotavljanju, da so vaše pravice ustrezno zastopane in zaščitene skozi celoten proces.

 

 

 

Seznam ponudnikov