Gradbeništvo in nepremičnine

Gradbeništvo in nepremičnine
Geodezija in geologija

Storitve geodezije in geologije 

Geodezija je nepogrešljiva tehnična veda z dolgo zgodovino. Danes brez geodeta praktično ni gradbenega projekta. Geodetske storitve se namreč izvajajo v vseh gradbenih fazah, torej od načrtovanja do zaključka gradnje objekta in njegovega evidentiranja.


Osnovna naloga izvajalcev geodetskih storitev je izvajanje izmer zemeljskega površja (v celoti ali posameznih, manjših delov) in točen prikaz teh na načrtih oziroma kartah.

Geodeti imajo pomembno vlogo pri zakoličevanju stavb, trasiranju cest, gospodarski infrastrukturi. Izjemno pomemben del geodetske dejavnosti so tudi vsi postopki evidentiranja nepremičnin v uradnih evidencah.

Pri svojem delu geodeti uporabljajo različna orodja in inštrumente. Danes gre za napredno, natančno računalniško tehnologijo, ki omogoča: 

  • Izračune
  • Meritve
  • Izdelavo načrtov
  • Določanje koordinat in dolžin


Katere so največkrat iskane geodetske storitve

Podjetja v Sloveniji, ki izvajajo geodetska dela, so na voljo na področju splošne in inženirske geodezije. Največkrat gre za:

GEODETSKI NAČRT

Geodetski načrt se uporablja za različne namene, predvsem pri izdelavi idejne zasnove projekta oziroma za pripravo projektne dokumentacije, za pripravo lokacijskega načrta ali prikaz novega stanja zemljišča.

Geodetski načrt v pomanjšanjem merilu prikazuje dejansko stanje terena, torej naravne in grajene objekte ter pojave nad, na in pod zemeljskim površjem. Vključuje tudi podatke iz uradnih evidenc oziroma informacije, pomembne za prostorsko načrtovanje, projektiranje in gradnjo.

ZAKOLIČBA

Zakoličenje se izvede za stavbe in objekte pred začetkom gradnje. Temelj za izvedbo del skladno s pogoji iz gradbenega dovoljenja je zakoličbeni načrt. Zakoličenje izvajajo geodeti skladno z geodetskimi predpisi.

PARCELACIJA

Parcelacija je postopek, s katerim geodetsko podjetje poskrbi za združitev več parcel v eno oziroma za oblikovanje dveh ali več parcel iz ene. Parcele v postopkih parcelacije so lahko v lasti enega ali več lastnikov.

UREDITEV MEJE IN IZRAVNAVA MEJE

S postopkom ureditve meje se razmeji zemljišče od vseh sosednjih zemljišč oziroma parcel.

Postopek izravnave meje pa se izvede, ko se urejeni in evidentirani del meje spremeni. Pogoj za izravnavo dela meje je strinjanje lastnikov sosednjih parcel.

ELABORATI

Med geodetske storitve sodi tudi izdelava različnih elaboratov, med drugim:

  • Elaborat določitve zemljišča pod stavo
  • Elaborat za evidentiranje stavbe
  • Elaborat sprememb podatkov

Našteto so najpogostejše geodetske storitve, še zdaleč pa ne vse. O tem, katere je potrebno izvesti na vašem projektu vam bodo svetovala podjetja, ki se ukvarjajo z geodezijo in zaposlujejo geodete z vsemi potrebnimi znanji.

Niso pa za načrtovanje in gradnje objektov potrebne le geodetske storitve, zelo pomembna je tudi inženirska geologija

Ta del geologije se ukvarja s prepoznavanjem geoloških razmer in predvidevanje morebitnih geološko pogojenih nevarnosti pri gradnji. 

Geološke storitve obsegajo

Najsi iščete geodeta ali geologa, tu vas zanesljivo čaka izbira podjetij z bogatimi znanji, izkušnjami in referencami. Spoznajte jih. 

Istakni svoju kompaniju

Zakaj se registrirati?

Se vam zdi, da ste v morju ponudbe včasih spregledani? Da kljub trdemu in dobremu delu, ne uspete dobiti zadostnega števila strank? Bi radi razširili glas o svoji storitvi pa ne veste, kako?
Ne skrbite, pri tem vam lahko pomagamo mi. Kako se sprašujete? PREPROSTO!

Dodaj svoje podjetje

Poudarite svoje podjetje!

Se vam zdi, da kljub vašemu kakovostnemu in trdemu delu glas o vašem podjetju ne doseže dovolj ljudi?
Ločite se od konkurence in povečajte prepoznavnost vašega podjetja, s tem pa posledično privabite več novih strank. To pa vam lahko povsem preprosto omogoči Moja dejavnost.

Poudarite svoje podjetje
Istakni svoju kompaniju