PODOBNA PODJETJA


Sindikat premogovnika Velenje SPESS

Sindikat Velenje

Partizanska cesta 78, 3320 Velenje


MLADINSKI CENTER ŠMARTNO OB PAKI kultura, izobraževanje in šport Šmartno ob Paki

Mladinski center Savinjska

Šmartno ob Paki 13, 3327 Šmartno ob Paki


TURIZEM PODČETRTEK, BISTRICA OB SOTLI IN KOZJE, GIZ

Izleti Podčetrtek

Škofja gora 1, 3254 Podčetrtek


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR

Vključevanje slepih in slabovidnih Maribor

Gospejna ulica 11, 2000 Maribor


ZAPOSLITVENI CENTER CRI, SOCIALNO VARSTVO

Zaposlitveni center težje zaposljivih oseb Celje

Oblakova ulica 34, 3000 Celje