PODOBNA PODJETJA


DRUŠTVO IZGNANCEV SLOVENIJE 1941-1945

Društvo izgnancev 1941-1945 Slovenije

Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana


FIHO

Pomoč invalidnim in humanitarnim organizacijam Slovenija

Stegne 21C, 1000 Ljubljana


ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE - ZSSS

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana


Kulturno društvo SwinGradec

Plesni večeri v Slovenj Gradcu

Pameče 279, 2380 Slovenj gradec


DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV LJUBLJANA

Izobraževanje medicinskih sester in babic v Ljubljani

Poljanska cesta 14, 1000 Ljubljana