Dodaj svoje podjetje Oglasite se 070 435-507, 059 365 660

 


  • 059/365-660
  • info@mediaorbis.si

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA NA PORTALU MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU.

1. Splošni pogoji poslovanja veljajo za vse telefonske dogovore o oglaševanju in zakupu oglasnih površin podjetja MEDIAORBIS d.o.o.(izvajalec) in posebne akcije, ki se izvedejo na osnovi dogovorov (distribucije ipd.). Naročnik z naročilom po telefonu potrjuje, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen. Če je naročnik posrednik med oglaševalcem in medijem, je dolžan o splošnih pogojih seznaniti oglaševalca. Če so z letno pogodbo določeni drugačni pogoji poslovanja, veljajo ti.

2. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med naročnikom in izvajalcem.

3. ODGOVORNOST NAROČNIKA ZA VSEBINO OGLASNEGA SPOROČILA

Naročnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporočila in je v primeru kršenja zakonodaje, avtorskih pravic ali podobnega spora, dolžan poravnati izvajalcu vso nastalo škodo, vključno s sodnimi in odvetniškimi stroški. Če bi se moralo oglaševanje zaradi odločbe inšpekcije ali sodne prepovedi končati predčasno, je naročnik dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti. Izvajalec lahko tudi odkloni objavo, če je iz občega vidika nesprejemljiva.

V kolikor bi torej izvajalcu nastali kakršnikoli stroški, povezani z vsebino objave (morebitne tožbe, nasprotne tožbe ali pritožbe tretjih oseb in podobno), mu jih je naročnik dolžan v celoti povrniti. Naročnik se tudi zavezuje, da bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper izvajalca vodili zaradi izvršitve naročnikovega naročila, ter da jih bo vodil na način, da bodo zaščiteni interesi izvajalca. Vse navedeno bo naročnik storil na svoje stroške.

Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda plača naročnik. Oglasi ne smejo vsebovati goljufive ali žaljive vsebine. Prav tako ni dovoljeno oglaševanje z negativno promocijo. Oglas ne sme zavajati uporabnika.

4. POSTOPEK NAROČANJA STORITEV MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU

Naročnik je kontaktiran s strani podjetja MEDIAORBIS d.o.o. preko telefona. Izvajalec je dolžan naročniku pojasniti vse storitve, načine plačila ter ceno naročniku. Naročilo storitve ni obvezno, izvajalec jo izvede samo v primeru telefonske potrditve s strani naročnika po temu, ko je seznanjen s ceno ter storitvijo samo.

5. CENA, PLAČILNI ROKI

Cenik oglaševanja je na voljo na sedežu izvajalca in naročnik je seznanjen z njim med postopkom telefonskega naročanja storitve. Plačilni rok za oglaševanje je 10 dni od začetka oglaševanja, razen če ni med postopkom naročanja drugače dogovorjeno. Izvajalec si pridržuje pravico zahtevati zavarovanje plačila oziroma predplačilo. Naročnik ima 8 dni po prejemu fakture pravico do reklamacije fakture, v nasprotnem primeru izvajalec šteje, da je naročnik fakturo v celoti sprejel in morebitnih kasnejših reklamacij ne upošteva.

Če naročnik ne poravna celotnega zneska računa v določenem roku, se mu zaračunajo zakonite zamudne obresti.

;