SI EN
Izberi mesto
Ajdovščina
Beltinci
Bled
Bohinjska Bistrica
Brežice
Celje
Cerklje na Gorenjskem
Cerknica
Črnomelj
Dobrova
Dobrovnik - Dobronak
Domžale
Dornava
Dravograd
Gorišnica
Gornja Radgona
Grosuplje
Horjul
Idrija
Ig
Ilirska Bistrica
Izlake
Izola
Kamnik
Kobarid
Kočevje
Koper
Koprivnica
Kozina
Kozje
Kranj
Križe
Križevci pri Ljutomeru
Krško
Lenart v Slovenskih goricah
Lendava
Lesce
Litija
Ljubljana
Logatec
Lovrenc na Dravskem polju
Lukovica
Majšperk
Mala Nedelja
Malečnik
Maribor
Medvode
Mengeš
Mežica
Miklavž na Dravskem polju
Mislinja
Moravče
Moravske Toplice
Mozirje
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Oplotnica
Orehova vas
Ormož
Pesnica pri Mariboru
Pivka
Polzela
Portorož
Portorož - Portorose
Postojna
Prebold
Preserje
Ptuj
Radenci
Radlje ob Dravi
Radomlje
Radovljica
Ravne na Koroškem
Ribnica
Rogaška Slatina
Ruše
Sevnica
Sežana
Sladki Vrh
Slovenj Gradec
Slovenska Bistrica
Slovenske Konjice
Spodnji Duplek
Straža
Šempeter
Šempeter pri Gorici
Šempeter v Savinjski dolini
Šenčur
Šentilj v Slovenskih goricah
Šentjernjej
Šentjur
Škofja Loka
Škofja vas
Škofljica
Šoštanj
Štore
Tišina
Tolmin
Trbovlje
Trebnje
Trzin
Tržič
Velenje
Velike Lašče
Vipava
Vojnik
Vransko
Vrhnika
Zgornja Besnica
Zreče
Žalec

070 435 507
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA NA PORTALU MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU.
1. Splošni pogoji poslovanja

veljajo za vse telefonske dogovore o oglaševanju in zakupu oglasnih površin podjetja MEDIAORBIS d.o.o.(izvajalec) in posebne akcije, ki se izvedejo na osnovi dogovorov (distribucije ipd.). Narocnik z narocilom po telefonu potrjuje, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen. Ce je narocnik posrednik med oglaševalcem in medijem, je dolžan o splošnih pogojih seznaniti oglaševalca. Ce so z letno pogodbo doloceni drugacni pogoji poslovanja, veljajo ti.
2. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med narocnikom in izvajalcem.
3. ODGOVORNOST NAROCNIKA ZA VSEBINO OGLASNEGA SPOROCILA
Narocnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporocila in je v primeru kršenja zakonodaje, avtorskih pravic ali podobnega spora, dolžan poravnati izvajalcu vso nastalo škodo, vkljucno s sodnimi in odvetniškimi stroški. Ce bi se moralo oglaševanje zaradi odlocbe inšpekcije ali sodne prepovedi koncati predcasno, je narocnik dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti. Izvajalec lahko tudi odkloni objavo, ce je iz obcega vidika nesprejemljiva.
V kolikor bi torej izvajalcu nastali kakršnikoli stroški, povezani z vsebino objave (morebitne tožbe, nasprotne tožbe ali pritožbe tretjih oseb in podobno), mu jih je narocnik dolžan v celoti povrniti. Narocnik se tudi zavezuje, da bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper izvajalca vodili zaradi izvršitve narocnikovega narocila, ter da jih bo vodil na nacin, da bodo zašciteni interesi izvajalca. Vse navedeno bo narocnik storil na svoje stroške.
Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda placa narocnik. Oglasi ne smejo vsebovati goljufive ali žaljive vsebine. Prav tako ni dovoljeno oglaševanje z negativno promocijo. Oglas ne sme zavajati uporabnika.
4. POSTOPEK NAROCANJA STORITEV MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU
Narocnik je kontaktiran s strani podjetja MEDIAORBIS d.o.o. preko telefona. Izvajalec je dolžan narocniku pojasniti vse storitve, nacine placila ter ceno narocniku. Narocilo storitve ni obvezno, izvajalec jo izvede samo v primeru telefonske potrditve s strani narocnika po temu ko je seznanjem z ceno ter storitvo samo.
5. CENA, PLACILNI ROKI
Cenik oglaševanja je na voljo na sedežu izvajalca in narocnik je seznanjem z njim med postopkom telefonskega narocanja storitve. Placilni rok za oglaševanje je 10 dni od zacetka oglaševanja, razen ce ni med postopkom narocanja drugace dogovorjeno. Izvajalec si pridržuje pravico zahtevati zavarovanje placila oziroma predplacilo. Narocnik ima 8 dni po prejemu fakture pravico do reklamacije fakture, v nasprotnem primeru izvajalec šteje, da je narocnik fakturo v celoti sprejel in morebitnih kasnejših reklamacij ne upošteva.
Ce narocnik ne poravna celotnega zneska racuna v dolocenem roku, se mu zaracunajo zakonite zamudne obresti.
;